J 122. Duminică, 20 mai 2001, ora 8:30

Spune-mi, Te rog, DOAMNE, care este semnificația vorbelor lui IISUS:

“FERICIȚI CEI SARACI CU DUHUL. A LOR ESTE IMPARATIA CERURILOR.”


            Aici este vorba de o răsturnare a vorbelor spuse de IISUS, care de fapt, sună așa:

            “Fericiți în duh cei săraci,

             A lor este împărăția cerurilor.”

            A fi fericit în duh înseamnă a primi Grația Mea, revărsarea Duhului Sfânt asupra ta.

            Iar cei săraci sunt mai aproape de natură, de viața adevărată, mai umili, lipsiți de dorința de a agonisi cât mai mult, de a asupri pe alții, de a înșela pe alții, uitând de Mine, așa cum fac cei bogați.

            Starea lor, rezultată din destinul lor, le produce o purificare profundă a sufletului, îi determină să-și aducă aminte de Mine, să Mă cheme sincer în ajutor și, treptat, să Mă iubească din toată ființa lor.

            Ei își dau seama că tot ce le-a mai rămas sunt Eu și pe Mine nu Mă poate răpi nimeni din inima lor.

            Umilința lor, estomparea aproape completa a egoului îi umple de lumina divină, îi determină să devină conștienți că Eu sunt în ei, dar și pretutindeni, în tot ce am creat. Și asta, în lumea lor plină de lipsuri, le aduce o bucurie și o bogăție inestimabile, care nu poate fi comparată cu nimic din ce au bogații, care, în fapt, ei sunt cei săraci cu adevărat, pentru că au sufletul gol, au uitat pur și simplu de esența lor, au uitat de Mine.

            Așa că, deschiderea sufletească a celor lipsiți de cele materiale, îi orientează direct spre Mine și, de aici, în Împărăția Cerurilor.

            Răstălmăcirea acestui adevăr, enunțat de IISUS, a condus la a considera că numai cei lipsiți de minte, de discernământ, de inteligență, de “duh” chiar – aici putându-se înțelege chiar manifestând sărăcie sufleteasc㠖 sunt cei cu adevărat fericiți.

            Aceasta e un non-sens, pentru că bogăția și deschiderea sufletească spre Mine presupune exact contrariul.

            Iar a da o altă interpretare cuvintelor “săraci cu duhul” nu duce decât la o și mai mare confuzie.

            Aici a contribuit și sensul arhaic al expresiei traduse, în care “sărac cu duhul” poate însemna și o ființă lipsită de orice, de cele materiale, dar și de grijă, (aici “duhul celor lumești”), rezultând implicit puritatea acelei ființe.

            Așa se petrece când litera cărților sfinte este preluată dogmatic, fără discernământ spiritual.

De aici și atâtea aberații în expunerea Cuvântului Meu, de aici fixitate și îngustime mentală în prezentarea adevărului sfânt, de aici disputele aberante între religii, secte, de aici chiar crimele din sânul religiilor, având adeseori reprezentanți chiar în cele mai înalte vârfuri ale clerului.

            Iar, în această perioadă neagră, de înglodare tot mai grea în materie, în preajma marilor transformări, biserica este stăpânită tot mai mult de intoleranță, de tendințe și orientări satanice, contrare adevăratului spirit al credinței, iar unii dintre preoți sunt slujbași direcți ai celui rău, pe când o bună parte din ceilalți sunt dezorientați, duși de val, uitând de discernământul spiritual și transmițând deformat Cuvântul Meu. Și ce este cel mai grav, ei fac cel mai mare rău, pentru că îi îndepărtează pe oameni de adevărata cale spre Mine, de Adevăr.

            Tare puțini sunt cei din sânul bisericii, care mai au inima curată și plină de Mine și care revarsă Iubirea Mea către toți.

            Iar pentru aceaștia există tendințe, presiuni, de a fi scoși în afară, ridiculizați, etichetați uneori “fanatici”, alteori “senili”, “bolnavi”, “rătăciți”.

            Noroc că lumea îi simte și vine să caute Adevărul în ei.

            Dar, încă o dată, sunt așa de puțini și așa de greu de găsit și de ales din marea masă a celorlalți, că, de multe ori, e mai bine să nu mergi la biserică, decât să fii orientat greșit. Și aici intervine și o protecție naturală a oamenilor acestor timpuri, care uită de a mai intra într-un locaș sfânt, dar, subtil, în inima lor, Mă au pe Mine și așteaptă să fie chemați, treziți spre Mine.

            Iar asta e sarcina celor deja treziți, cu discernământ spiritual, cei cu sufletul curat, care nu sunt neapărat preoți. Ei sunt trimișii Mei în aceste vremuri ale marii cotituri spirituale și nu trebuie neapărat identificați după haina monahală.

            Iar voi, cei de la școala spirituală de Yoga, condusă de Grieg, sunteți în primele rânduri ale mesagerilor sfintelor adevăruri despre vremurile ce vin, despre marile transformări, despre cum trebuie acționat pentru a atenua purificările necesare ce vin, pentru a trece prin ele și a ajunge în epoca de lumină, unde Iubirea Mea se va înstăpâni peste tot.

            Dar aceste aspecte au fost deja prezentate amănunțit în alte mesaje și sunt convins că vă veți onora misiunea sfântă pentru care ați venit aici și acum.

            Eu vă susțin și vă iubesc mult. Știu că împreună vom reuși!