J 136. (extras). Sâmbătă, 16 Iunie 2001, ora 13:15

Despre realizarea fără suferință a marilor purificări și folosirea efectului de piramidă


…

            Veți conștientiza cu adevărat că sunteți o generație de excepție, trimiși aici și acum, la propria voastră voință, aleși pentru asta, pentru a contribui la pregătirea Marii Translații, deja inițiată în subtil.

            Deci, vremurile vin, fără întârziere.

            Tot ce trebuie făcut acum, în ultimul ceas, este de a vă trezi și a acționa concertat, voi care vă dați seama mai repede, în scopul trezirii și a semenilor voștri față de vremurile ce vin, de a-i învăța ce să facă pentru a se salva pe ei, pe ai lor, țara și planeta și a ajunge în lumea inundată de lumină divină.

            Toți au o șansă, indiferent de situația, nivelul de trai la care se află în prezent, pentru că, în aceste momente de grea cumpănă, Grația Mea se manifestă plenar. Practic, vă ofer totul, doar să-Mi cereți. Dar asta implică credință fermă, umilină, iubire, manifestate din toată ființa voastră către Mine și către tot ce Eu am creat.

            Și, să știți, că-n aceste vremuri toți sunt sensibilizați să primească adevărul divin, dar trebuie să li se spună, și marea lor majoritate, gradat, se vor angena în acțiunile de salvare, încrezători în viitorul luminos apropiat.

            În această acțiune de mare transformare a planetei, România Mare – îi spun așa pentru că va deveni cu adevărat ceea ce merită să fie – are un rol aparte. Ea va deveni centrul credinței planetare, locul unde Iisus va întemeia focarul planetar al credinței și iubirii de Dumnezeu.

            Este chiar așa. Veți afla mai multe din mesaje.

            În această mare angrenare, pentru a evita grelele suferințe și ajunge mai repede în raiul anunțat, un rol aparte în are școala spirituală de yoga, unde Eu am revelat, prin conducătorul ei Grieg, metode și tehnici eficiente pentru a contracara perturbațiile energetice, fără violență, cu condiția angrenării lor la unison.

            Dar numai efortul celor de la această școală nu este suficient. De aceea, Eu, Dumnezeul vostru, am revelat două tehnici de excepție, date fiind condițiile de urgență ale acestor vremuri.

            Și aceste tehnici, cu adevărat miraculoase, de comuniune directă cu Mine, sunt accesibile oricui, fără o educație socială sau spirituală prealabilă, cu condiția credinței în Mine. Și acestea sunt Arta Binecuvântării și Rugăciunea de 24 de ore, depre care, amănunte puteți afla de la această școală spirituală.

…

            Deci, pe scurt, prin practicarea la unison a acestor tehnici – și acest lucru deja parțial se face, printr-un program unic pe țar㠖, se obține un efect de coerență, de „laser spiritual”, care amplifică energiile în avalanșă, angrenând fenomene puternice de rezonanță cu transfer extraordinar de energie.

            Dar, o amplificare în plus – și, să știți, că în aceste momente este necesar㠖 se poate obține prin practicarea unora dintre aceste procedee în piramidă.

            Dacă ați avea acces la Marea Piramidă, totul s-ar shimba miraculos, dar, pentru această perioadă e dificil de obținut accesul, deși, prin angrenarea voastră și transmiterea mesajelor Mele și acestor tehnici și fraților voștri din alte țări, este previzibil și acest lucru.

            Deocamdată, în București s-a mai costruit o piramidă, mai mică decât cea din Pitești, dar eficientă și mai adaptată scopului.

            Dar nu-i suficient. În alte orașe se fac eforturi pentru realizarea unor asemenmea piramide, de dimensiunea celei din Galați, sau mai mici.

            În acest context, folosirea piramidei din Pitești, cea mai mare din țară, ar avea o contribuție simțită din plin, cu condiția coordonării înțelepte a acestei acțiuni.

…

            Odată inițiată, această acțiune de folosire a efectului de piramidă în Marea Purificare nu se va limita la nivelul țării, exemplul și argumentele voastre fiind convingătoare. Iar voi veți fi pionii acestor măsuri de ridicare în masă prin această metodă…