J 170. Sâmbătă, 8 Septembrie 2001, Pitești, ora 20:40

Doamne, Te rog spune-mi ce rol și ce importanță au ACȚIUNILE ȘCOLII NOASTRE DE YOGA ÎN INDIA?


            Voi, cei din România, sunteți mesagerii Mei în lume.

            Este destinul acestor vremuri ca voi să treziți întreaga lume, întreaga planetă, la adevărata realitate a vremurilor pe care le trăiți, să înțeleagă și să se cutremure de măreția epocii și să acționeze cot la cot cu voi pentru împlinirea destinului planetar, pentru a accede cu toții în lumina divină care va apărea o dată cu venirea lui Iisus.

            Spiritualitatea Indiei este în declin. A dus mult frontul spiritualității pe planetă, dar acum voi sunteți cei care s-o aliniați să facă față vremurilor ce deja vin.

            Voi aparțineți celei mai elevate școli de pe planetă, vouă vi se predau cele mai eficiente procedee de înălțare spirituală, unele pentru prima dată în istoria spiritualității.

            Așa că, acum, voi sunteți stindardul în cucerirea culmilor ce vin, realizând împreună cu toți semenii voștri de pe întreaga planetă, trecerea fără suferință prin Marea Purificare.

            Sunt aspecte pe care deja le știți, dar trăiți-le, înțelegeți bine ce misiune nobilă, măreață aveți și onorați-o, pentru că Eu vă ofer totul și aștept de la voi să-Mi cereți și mai mult și dacă o veți face cu inimă, veți primi, pentru că, dacă vă angajați cu toată ființa voastră în opera marii transformări planetare, Eu vă voi sprijini și vă voi asigura totul ca să îndepliniți ceea ce Eu aștept de la voi.

            Puteți realiza miracole.

            Doar să vreți și să fiți pătrunși de importanța lor pentru creșterea spirituală a celorlalți, pentru deschiderea inimii lor către Mine.

            Urmăriți să uitați de voi, în această măreață angrenare. Identificați-vă tot mai mult cu ceilalți, înțelegeți-i și iubiți-i, descoperiți-Mă pe Mine în ei și dăruiți-vă cu totul lor, pentru că vă dăruiți Mie, iar Eu știu să vă primesc.

            Să nu vă temeți de nimic, când procedați așa. Numai dăruind totul, cu toată iubirea voastră, din toată ființa voastră, și voi, la rândul vostru, veți avea totul. Lăsați-vă pe mâna Mea și veți reuși.

            Prea vă preocupă aspectele materiale, grijile zilei de mâine, slujbele, veniturile, bunurile lumești pe care vi le doriți.

            Uitați de ele, fără să vă abandonați încadrarea voastră socială. Ba, din contră, acolo unde sunteți, urmăriți să Mă descoperiți pe Mine în tot ce faceți, în relațiile cu ceilalți.

            Deveniți modele în viața socială, la școală, la serviciu, în acțiunile obștești, venind însă cu aportul luminii pe care Eu o transmit, prin voi, celorlalți.

            Deci, nu stați de-o parte de ceilalți, de acțiunile colective care se întreprind, mai ales dacă unele nu sunt bine intenționate, caz în care intervenția voastră acolo, pe viu, la fața locului, este cu adevărat eficientă și susținută de Mine.

            Nu leneviți, nu practicați așa zise retrageri spirituale, nu fugiți de impactul cu celalți, pentru că fugiți de greu, de adevăratul țel spiritual.

            Nu vă zic să nu practicați meditații sau adevărate izolări spirituale, care vă vor fi inspirate și susținute de Mine, dar să știți că rolul vostru e de a acționa, în aceste momente, în lume.

            Să știți că acțiunile voastre vor începe să fie recunoscute, să fie apreciate, în ciuda tuturor opozițiilor francmasonilor. Până și contra recalma lor vă va deschide tot mai larg drumul spre ceilalți, care se vor orienta atenți către tot ceea ce voi faceți și vor simți și chiar verifica. Pentru că acest lucru va fi posibil și prin trezirea conștiințelor, în masă, prin acțiunile spirituale la unison și, mai ales, prin comuniunile directe cu Mine, a căror reverberație va trezi curând pe mulți, care vi se vor alătura și totul se va derula în avalanșă.

            Voi, cei din România, iar școala voastră de yoga este în frunte, deveniți deja polul spiritualității planetare, chiar înaintea vremurilor de lumină. Și asta, pentru că este într-adevăr o necesitate, pentru că Grația Mea se revarsă asupra tuturor, dar prin voi. Așa este destinul vremurilor pe care le trăiți, așa am hotărât Eu.

            Fiți mândri, demni și conștienți de rolul vostru în gigantica operă de translație planetară. Aveți un destin pe care mulți - de pretutindeni, nu numai de pe Pământ - și l-ar dori. Dar îl meritați și, mai ales, prin opțiunea voastră fermă, afirmată înainte de a veni și participa la acest mare act de dăruire, de karma yoga supremă, pentru că trebuie într-adevăr să dați totul, pe voi înșivă, să vă dăruiți fără rezerve.

            Altfel, nu puteți împlini ce Eu aștept de la voi. Dar o veți face, pentru că pe zi ce trece veți fi mai conștienți de voi, veți înțelege la modul profund, viu, că dăruindu-vă vă aruncați de fapt în brațele Mele, trăgându-i pe ceilalți cu voi.

            Să știți că deja aveți susținerea Mea deplină, în orice întreprindeți într-un asemenea mod, așa că, încă o dată vă spun, să nu ezitați, să nu vă temeți.

            Trebuie să treceți acest prag. Vă trebuie mai multă credință, încredere în voi și acționați plini de umilință și iubire.

            Să iubiți și să respectați pe toți, ca pe Mine. Să nu uitați asta! Iar Eu vă voi sprijini, vă voi ajuta să scăpați de orgoliu, de manifestări egotice, devenind tot mai puri, mai dăruiți Mie, mai eficienți în opera pe care Eu o înfăptuiesc cu voi.

            Veți duce acțiunile inspirate de Mine și cuvântul Meu pretutindeni în lume, atât prin deschiderea de cursuri de yoga în alte țări, dar și prin conferințe, școli spirituale, prin misionari, pentru că, în curând, tot mai multă lume va afla de voi și veți fi căutați, iar voi trebuie să răspundeți solicitărilor, care nutresc, în esența lor, chemarea lor către Mine, așteptând ajutorul Meu, prin voi.

            India, având o tradiție de milenii în spiritualitatea planetei, constituie o rampă de lansare pentru voi, pentru că acolo veți fi recunoscuți ușor, veți fi și combătuți cu vehemență de curente "spirituale" retrograde - făcându-vă în, felul lor, reclamă -, veți lua contact cu oameni din alte țări, veniți în India, la "pomul lăudat" și, astfel, lumea vă va căuta, ușurându-vă misiunea pe care acum deja v-o cunoașteți.

            Totul converge spre împlinirea așteptărilor Mele de la voi. Și știu că vă veți descurca, că veți face față, pentru că Eu vă cunosc pe fiecare în parte, mai bine decât vă cunoașteți voi.

            Dar, în curând, gradat, vă veți trezi la conștiința adevăratei voastre potențialități, veți înțelege clar cine sunteți cu adevărat și în ce operă sfântă, unică, măreață, sunteți angrenați. Și atunci veți deveni mai puternici, mai eficienți și veți împlini Planul Meu.

            Vă susțin și vă iubesc!

            Știu că veți reuși!                                                                 ora 21:30