J 221. Sâmbătă, 23 Februarie 2002, Pitești, ora 15:15

CĂLĂTORIILE ÎN TIMP, MEMORIA AKASHICĂ, UNIVERSURILE ALTERNATIVE ȘI EVOLUȚIA SPIRITUALĂ


            În Univers totul este posibil. Totul e să știi cum și să fii conștient de implicații, de consecințele angrenate prin acțiunile pe care le faci.

            Într-adevăr, manifestarea e un mare mister, de o complexitate, dar și de o simplitate nebănuite, pentru că, de fapt, acest mare mister sunt Eu. Pătrunderea tainelor manifestării înseamnă pătrunderea în tainele Mele, înseamnă a Mă cunoaște pe Mine.

            Știi, așa cum ai auzit, așa cum intuiești, că manifestarea Mea pe toate nivelele de vibrație se face în flash-uri, cuantificat, cuantele fiind separate de intervale atemporale sau, mai pe înțeles, din continuumul atemporal - caracterizat prin conștiință - se manifestă, ca un curcubeu spontan, desfășurarea energetică a manifestării (a creației). E ca un joc sublim, de o profundă coerență, care permite experimentarea conșțiinței de Sine, trezirea treptată a voastră - atomul etern proiectat în Univers - vă permite accesul la marile taine sădite de Mine profund în voi, vă duce la a participa la actul suprem al creației, la înțelegerea Adevărului, la trezirea voastră către Mine.

            Coerența manifestării, percepută de voi legat, ca în cazul proiecției peliculei cinematografice, este asigurată de memorarea akashică a fiecărei secvențe, a fiecărui flash.

            Această memorie, nelimitată în timp de conservare și fără limite de capacitate, conferă, în felul ei, eternitate creației. Așa cum ai intuit într-o revelație, nici creația nu este efemeră. Doar, fragmentat, totul apare, există și dispare. Global însă, totul este etern, chiar și această curgere evolutivă a manifestării.

            În primul rând, eternitatea se manifestă aici prin ciclicitatea evolutivă, în spirală. Voi, atomul creației, parcurgeți într-adevăr un număr de cicluri, de spire și apoi vă desprindeți de manifestare, plasându-vă în eternul conștient, continuu, dar, de unde puteți reintra oricând, la dorință, pentru impulsionarea celor care tind spre cunoașterea de Mine.

            În al doilea rând, creația este eternă prin păstrarea ei, cu toate atributele, în memoria universală, memorie care transcende orice cicluri, asigurând continuitatea și de la o zi a lui Brahma la alta, de la o Maha Pralaya la alta.

            Vă imaginați că pentru Mine nu există limitări, iar ceea ce este păstrat - cu toate atributele, așa cum spus - este, practic, viu și veșnic. Acolo nu se memorează numai sunetul, imaginea, nici numai energiile percepute prin cele cinci simțuri, ci este proiectat și memorat întregul repertoriu tattvic, întregul spectru energetic manifestat. Este, la prima vedere, o dublură a creației. Dar e mult mai mult: este o replică creativă a creației, pentru că aici pot apărea replici ale faptului înregistrat, replici generate prin ceea ce voi numiți „proiecții”, „călătorii în trecut”. Și acest lucru este generat de faptul că aveți, potențial, capacitatea nu numai de a citi memoria, ci de a vă proiecta efectiv în acea lume - care nu e moartă - și de a interveni, la momentul proiecției, introducând o nouă nuanță evolutivă, un nou vector de evoluție în viitor. Pentru că, o dată proiectată, lumea evoluează și acolo, doar nu se memorează secvențe înghețate și gata. Dacă nu s-ar interveni în nici un fel, acolo ar fi o replică, secvență cu secvență, a originalului. Dar posibilitățile pe care le are atomul conștient sunt nelimitate și e greu de spus care e originalul care s-a replicat în memorie.

            Dar toate au un rost și, anume, existența unor manifestări paralele, desfășurate în intervale de timp întrețesute, separate prin atemporalitate, creează posibilități multiple de experimentare și evoluție, multiplică enorm, practic nelimitat, șansele cunoașterii adevărate. Este cel mai amplu, complex joc, de o coerență și frumusețe greu de imaginat de către voi, până când nu atingeți un anumit nivel de trezire conștientă, pentru că aici sunt implicate toate aspectele timpului - trecut, prezent și viitor - conexate în sincronicitate, iar spațiul evolutiv capătă dimensiuni multiple.

            Nucleul vostru conștient, esențial participă la multiplicitatea trăirilor, experiențelor în această manifestare multiplă - cu conexiuni dincolo de timp și spațiu -, paralelă, dar nu identică, a Macrocosmosului, sau a multiplelor Macrocosmosuri de felul celui pe care voi vi-l imaginați acum.

            Există o împătrită experimentare a Adevărului, de către voi, atomul creației:

·       experimentarea liniară, în timp, ciclică, în decursul existențelor succesive, atât în planul fizic, cât și în planurile subtile;

·       experimentarea paralelă, în universuri alternative, cu proiecții atât în planul fizic, cât și în planurile subtile;

·       experimentarea, creșterea spirituală prin proiecția în profunzimea propriei ființe, prin pătrunderea din ce în ce mai mult a adevăratei voastre esențe, cale accesibilă în oricare dintre manifestările liniare sau paralele, amintite mai sus;

·       proiecția ființei în eternitate, între flash-urile manifestării, proiecție care se va încheia o dată cu trezirea deplină spre Mine, caz în care - așa cum am spus - revenirea voastră în manifestare nu mai este obligatorie, dar poate fi asumată, în sprijinul ființelor încă în evoluție, prin propria voastră voință - de fapt, prin Voința Mea, pentru că, la acel nivel, voința voastră e una cu a Mea și aveți întreaga libertate pe care Eu Mi-o asum.

            După cum vedeți, totul este posibil și coerent, logic. Și totul este conceput să amplifice șansele ființei spre cunoașterea de Sine.

            În ceea ce privește proiecțiile în viitor, și acestea sunt posibile, pentru că, atâta timp cât există stocată toată istoria, precum și tendințele ei de evoluție, totul este previzibil în viitor, dar nu înțeles rigid, pentru că, plecând de la o situație dată, cunoscând tendințele principale, evoluțiile viitoare sunt date de angrenarea liberului arbitru și, de aici, rezultă scenarii multiple, mai mult sau mai puțin posibile, care vor fi validate parțial prin evoluția care vine din urmă. Altfel, totul ar fi mecanic, robotizat.

            Oricum, imaginați-vă că în domeniul Meu există proiecții pe toată axa timpului, iar călătoriile în timp vă pot conduce, în limitele rezonanțelor pe care le manifestați și a compatibilităților cu acele lumi, la reale introspecții și chiar proiecții depline ale ființei în acele lumi, cu implicațiile inerente intervenției voastre acolo. Numai că, de această dată, nu mai generați istorii paralele ale manifestării, dar produceți uneori confruntări de ipostaze ale propriei ființe aflată pe diferite nivele de evoluție. Și o asemenea experiență este utilă evoluției, pentru a opera conștient modificări în propria evoluție, chiar în evoluția lumii în care de fapt trăiți, astfel ca viitorul să fie așa cum îl doriți și nu așa cum l-ați găsit.

            Și jocul continuă...

            Dar, rețineți, totul are rost. Și, anume, să vă propulsați spre Mine, să înțelegeți Adevărul și să participați, de la nivelul Meu, la actul etern schimbător al Creației.

            Însă, oriunde v-ați afla, nu uitați că cel mai eficient mijloc de a ajunge la Mine este cufundarea în voi, acolo unde Mă veți găsi pe Mine. Restul e joacă și, o dată și o dată, vă veți da seama de ceea ce este cu adevărat important.

            În contextul celor de mai sus, vremurile pe care le trăiți reprezintă o excepție la scara tuturor universurilor, desfășurate simultan sau în timp. Voi ați atins un grad de trezire, de aprofundare a realității, care vă permite Marele Salt. Nu interesează prea mult unde sunteți plasați. Trăiți clipa prezentă, în locul pe care-l percepeți și acționați așa cum sunteți îndrumați, sfătuiți, ghidați, prin tot ce vi se transmite. Alături de voi sunt toate lumile elevate ale creației. Fiți conștienți de asta, cereți ferm ajutorul și-l veți primi.

            Nu uitați că Eu sunt permanent lângă voi, așa cum niciodată nu M-ați perceput astfel. E un moment de răscruce, cel mai mare din evoluția voastră și a lumii pe care o locuiți, și ați meritat să ajungeți aici! Faceți efortul și treceți pragul, că puteți și sunteți susținuți.

            Veți reuși, pentru că iubirea voastră atrage iubirea și sprijinul întregii Creații. Succes!

 

Continuare mesaj J 221, ora 16:40:

 

            Să nu vă imaginați că această trăire și experimentare într-un univers pluridimensional conduce la divizarea ființei într-o multitudine de ființe având nivele de evoluție diferite! Sunteți un singur atom, care experimentează, pe diferite nivele, dimensiuni, lumi paralele fizice sau subtile, și ale cărui acumulări spirituale sunt concentrate într-un singur nucleu.

            Deci nu există o spargere a ființei, ci o acumulare în aceeași ființă a experiențelor multiple, trecând de la una la alta cu ceea ce a acumulat. De altfel, dacă veți da atenție celor spuse despre universurile multiple în care trăiți, veți înțelege că totul decurge, într-un fel, secvențial, de la un univers la altul, dar că, în fond, aveți o aceeași existență, un același suflet, un același Sine și că veți trece Marele Prag o singură dată: vă veți elibera o dată și nu de mai multe ori, pe rând, în existențele paralele. Altfel, totul ar fi aberant și fără rost. Dar se urmărește un singur lucru: atingerea stării de eliberare supremă, unirea, fuziunea deplină cu Mine.

            Deci, faptul că voi nu conștientizați în simultaneitate multitudinea de experiențe nu afectează situația voastră prezentă, nu afectează realitatea conștiinței voastre despre starea voastră, despre nivelul pe care l-ați atins, despre ceea ce urmează să întreprindeți, despre marile transformări pe care la trăiți, indiferent unde ați fi prezent.

            Realitatea întrece orice SF, dar totul e cu rost!

            Așa că faceți-vă analiza voastră, vedeți unde sunteți și ce aveți de făcut. Și faceți!

            Nu v-am dat informațiile de mai sus ca să vă amețesc și să vă demobilizez. Consider că o parte dintre voi au nevoie și de o asemenea percepție a realității, la nivelul la care sunteți voi acum. Oricum, vă deschide o nouă perspectivă asupra măreției creației și vă conferă, implicit, și o stare tonică de a fi părtaș la un asemenea act divin.

            Succes! Treziți-vă, că puteți!

            Sper, totodată, că ați înțeles, chiar dacă n-am spus-o foarte limpede, că obiectivul nr. 1 în această etapă constă în REVELAREA SINELUI! Înțelegeți bine asta! EU v-o cer, ca să vă dați seama că puteți, pentru că EU niciodată nu a pretins cuiva ceva imposibil și niciodată nu v-am pus la încercări peste puterile voastre! Rețineți asta! E un comandament al vremurilor pe care le trăiți să vă revelați Sinele! Știți ce să faceți, aveți tehnici miraculoase și puteți! Faceți inventarul lor, neuitând să includeți - pe primul loc, ca fiind cele mai puternice - comuniunile directe cu Mine.

            Încă o dată, succes! Veți reuși!