J 25. Duminică, 13 August 2000, ora 14:30 

Spune-mi, te rog, cine este nea Ion Marin din Ionești?


            Este mesagerul Meu, vestind venirea apropiată a lui Iisus. Este un om minunat, de o înaltă puritate sufletească. A mai fost în compania lui Iisus acum 2000 de ani. Iubirea lui de Dumnezeu îl înalță la ceruri. Prin gura lui vorbesc Eu. Ascultați-l cu multă atenție, pentru că uneori exprimarea este în parabole. Descoperiți adevărul din spatele lor. E o adevărată binecuvântare să stai de vorbă cu el, să fii în preajma lui, pentru că Iisus se manifestă plenar prin el. Binecuvântările lui sunt binecuvântările lui Iisus.

            Are o misiune dificilă, pe care și-o îndeplinește cu cinste.

            Răutățile preoților față de el reprezintă o manifestare mai generală a clerului din România față de adevărata credință și iubire de Dumnezeu. Sunt așa de orgolioși, vanitoși și plini de ei, că au transformat Casa Mea în sursa lor de afaceri, de îmbogățire. Și ce-i mai rău, săvârșesc cel mai mare păcat, îndepărtând oamenii de adevărata cale spre Mine.

            Nea Ion reprezintă manifestarea Grației Mele pentru acele locuri și țară, având rolul, prin fapte, minuni și vorbe înțelepte, să trezească oamenii față de evenimentele ce vin, orientându-i cu iubire și credință către Mine. Nu va avea mari piedici în misiunea lui, pentru că este susținut de Mine.

            Încă o dată, ascultați-l cu multă atenție. Aveți multe de aflat și de transmis și altora.

            Mă bucur că M-ai întrebat de el, pentru că reprezintă un mugur al zorilor de lumină ce vin.

            Oamenii se vor lămuri curând și vor întoarce spatele preoților avari și orgolioși, lipsiți de inimă și credință adevărată. De iubire nici nu se mai poate vorbi la ei.

            Așa cum și voi aveți misiunea voastră față de vremurile ce vin, așa o are și nea Ion. Sunteți alături, iar Eu sunt alături de voi. Veți reuși.