J 339. Vineri 30 Mai 2003, Piteşti, ora 21:25

DIN NOU DESPRE FALSE PROFEŢII

CRITERIUL DISCERNERII ADEVĂRULUI DE NEADEVĂR

            Doamne, Te rog mult să ne lămureşti:

            Circulă tot mai mult în ţară - şi chiar la cursanţii şcolii noastre - cărţile lui Constantin Dogaru şi, mai de curând, ale maicii Veronica şi ale preotului George Văsâi.

            Fără să fac o lectură în amănunt, îmi dau seama de contradicţii evidente faţă de tot ce învăţăm, faţă de revelaţiile lui Iisus transmise prin Jakob Lorber, faţă de revelaţiile primite de noi de la Tine.

            Cu toate că se vorbeşte de iubire, totul apare dogmatic, aspru, inchizitoriu, lipsit de dragoste faţă de oameni şi faţă de întreaga Ta creaţie.

            Dacă greşesc în aprecieri, Te rog să mă ierţi.

            Te rog mult, spune-ne ceva referitor la aceste aspecte, deşi Tu ne-ai mai vorbit de Constantin Dogaru.


            În această perioadă de grele încercări, de mare cumpănă, dinaintea Marelui Salt în Lumină, apariţia unor informaţii, curente chiar, contradictorii reprezintă una din grelele probe la care sunteţi supuşi. Este vorba aici de adevărata voastră credinţă, de discernământ spiritual, de manifestarea umilinţei şi a iubirii.

            Deşi aparent greu pentru cineva nepregătit spiritual, orientarea într-un asemenea labirint de informaţii, care nu se pun cap la cap, care nu sunt coerente, precum şi alegerea adevăratelor revelaţii, se poate face relativ uşor, dacă totul se judecă prin prisma triadei credinţă - umilinţă - iubire.

            Acolo unde credinţa nu este susţinută, analiza este rezolvată rapid.

            Dar unde aparent totul este încărcat de credinţă, urmăriţi cu atenţie dacă nu cumva apare orgoliul nedisimulat sau mascat al celor care prezintă informaţiile, dar şi al „entităţilor înalte” cu care se intră în contact, de la care se primesc revelaţii.

            O dată sesizată nuanţa de orgoliu, sub orice formă s-ar ascunde, verificaţi în continuare manifestarea adevăratei iubiri. Nu vă va fi greu să separaţi adevărul de fals, indiferent dacă acesta din urmă este propagat conştient sau inconştient.

            A percepe adevărata iubire, se face, dacă încă nu aveţi în inimă simţul ei, comparând spusele lui Iisus din biblie, din revelaţiile lui Lorber, cu informaţiile care vi se prezintă. Nu vă va fi greu să obţineţi discernerea adevărului de neadevăr.

            Concret, în ceea ce priveşte cărţile lui Constantin Dogaru şi ale maicii Veronica şi ale lui George Văsâi, nu vă trebuie mult să constataţi că sunt de inspiraţie nu tocmai divină - mai ales că uneori adevărul este amestecat cu neadevăr, inducând în eroare cu uşurinţă pe cei neavizaţi.

            În aceste cazuri, biserica ortodoxă, cu tot dogmatismul ei, a simţit şi a înfierat cu bună credinţă aceste informaţii, cu toate că argumentarea ei se bazează în special pe încălcarea dogmelor şi nu neapărat pe lipsa de iubire ale acelor informaţii.

            Mai există şi alte repere care vă pot conduce rapid în clasificarea acestor curente ca „deviate de la adevăr”, cum ar fi informaţiile privind „organizarea cerurilor”, modul cum Îl văd ei pe Iisus, modul cum Mă văd ei pe Mine, neînţelegând că Eu nu am nici o limitare, că sunt în toate, dar şi dincolo de ele, că totul Îmi este posibil. Mai există şi informaţii privind structurarea şi organizarea Universului, distanţele şi timpul în Univers, pe care chiar şi copiii le-ar citi cu zâmbetul pe buze, pentru că dovedesc naivitate şi lipsă de înţelegere a adevăratei măreţii a Creaţiei Mele.

            Autorii acestor curente nu sunt de rea credinţă, ci sunt supuşi unor inspiraţii nu prea curate, în care informaţii divine sunt amestecate cu informaţii ale sferelor negre, demoniace ale manifestării. Adevărata lor credinţă, pentru că o au, îi va ajuta, în răstimpul care a mai rămas până la marele eveniment al venirii în glorie a lui Iisus, să înţeleagă ce se petrece cu ei, să se îndrepte cu toată fiinţa lor către Mine, cerându-şi iertare pentru răul pe care-l fac ei acum, prin difuzarea unor informaţii care pot face pe unii dintre semenii voştri să rătăcească drumul spre Mine.

            Dar, toate au rostul lor, pentru că drumul spre Mine nu e neted, are hopuri, încercări mai simple sau mai grele, dar necesare pentru probarea credinţei şi iubirii voastre, pentru probarea umilinţei şi maturităţii voastre spirituale, în vederea accederii voastre în Noua Eră de Lumină.

            Deci - atenţie! - fiţi treji, vigilenţi, manifestaţi-vă discernământul, iubire, compasiune, umilinţă, credinţă, şi veţi reuşi să ieşiţi cu bine din probe. Este necesar să fie aşa. Condiţia voastră actuală o cere.

            Dar, nu uitaţi! Totul poate lua o turnură divină, dacă vă aduceţi aminte de Mine şi Îmi cereţi cu sinceritate, din inimă, cu smerenie ajutorul. Atunci Eu voi fi cu voi, vă întind mâna şi veţi ajunge la Mine.

            Deci, reţineţi! Nu sunteţi singuri. Sunt cu voi, dar înţelegeţi că nu intervin în viaţa voastră, fără voia voastră. Sunteţi într-adevăr copiii Mei, dar Eu v-am oferit întreaga libertate şi v-o respect.

            Vă cuprind permanent cu iubirea Mea.

            Vă aştept în Împărăţia Mea!

            Succes!                                                                                   Ora 22:10