J 343. Vineri 4 Iulie 2003, Piteşti, ora 21:05

DESPRE SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC,

DESPRE SPIRITUALITATEA MELEAGURILOR ROMÂNEŞTI ŞI DESPRE MISIUNEA NOASTRĂ

            Doamne, Te rugăm, spune-ne despre sufletul neamului, despre spiritualitatea meleagurilor româneşti.


            Sufletul neamului românesc sunteţi voi.

            Să nu vă mire, pentru că voi - practic toţi care trăiţi acum, aici în ţinutul românesc - aţi avut şi aveţi o contribuţie însemnată la formarea spiritualităţii româneşti de azi, la construirea nucleului subtil spiritual pe care voi îl numiţi „sufletul neamului”.

            Trăiţi acum pe locurile care au fost martore ale unei tradiţii spirituale de excepţie la scara planetei, locuri pe care va reînflori - cu o amplitudine, o intensitate neatinse până acum - lumina spirituală a planetei, lumina care va cuprinde, într-un viitor nu prea îndepărtat, întreaga planetă, realizându-se, pe baza acumulărilor de milenii, un salt într-o înaltă eră, într-o epocă de aur (o Satya Yuga) care va încununa spiritualitatea nu numai a planetei, ci şi a întregului colţ de univers în care trăiţi, cu influenţe şi mutaţii viitoare profunde la scara întregii creaţii.

            Totul se manifestă ciclic, dar în spirală evolutivă, spirală formată din cicluri mai mici şi mai mari, culminând cu cicluri cosmice de o dimensiune şi elevare nebănuite.

            Ştiţi deja, acum sunteţi în pragul unui salt încheind un ciclu cosmic - unic la scara temporală a evoluţiei sistemului vostru solar - salt marcând finalizarea mai multor cicluri evolutive, simultan cu încheierea unui astfel de ciclu cosmic unic şi conducând spiritualitatea pe culmi încă neatinse în aceste părţi ale Universului.

            Totul a fost pregătit pentru acest eveniment de o anvergură nemaiîntâlnită, prin ciclicităţile anterioare, prin salturile evolutive ce au precedat pe cel mare, la care veţi lua parte.

            În timpul acestor cicluri, pe planetă au existat perioade de o înaltă înflorire spirituală, de legături intime, directe cu Mine, iar unul dintre cele mai puternice focare a fost pe aceste meleaguri.

            Strămoşii voştri, care au fost şi strămoşii dacilor, au trăit o perioadă de glorie, au contribuit esenţial la civilizaţia planetară, transmiţându-se până astăzi - prin ritualuri, credinţă strămoşească, obiceiuri străbune, cântece, folclor, datini - cheile majore ale evoluţiei spirituale.

            De pe meleagurile pe care voi împliniţi azi condiţiile unei Mari Translaţii fără suferinţă au pornit obiceiurile, limbile, civilizaţia tuturor neamurilor planetei.

            Zilele de mari frământări, încercări pe care le trăiţi vă fac să percepeţi cu greu asemenea adevăruri, deşi - aşa cum am mai spus - o mare parte dintre voi au fost ziditorii unor asemenea civilizaţii.

            Înţelegeţi acum că nu degeaba aici va fi polul viitoarei credinţe planetare, că aici va coborî Iisus în glorie, că de aici lumina divină se va revărsa pretutindeni în lume, dar şi dincolo de planeta Pământ, în întreg Sistemul Solar şi dincolo mult de el.

            Rezonanţele păstrate în sufletul neamului - ca urmare a unei asemenea înalte spiritualităţi - aşteaptă acum să fie activate, pentru a se face simţită venirea Noii Ere.

            Acţiunile voastre spirituale adaugă de fiecare dată o energie de trezire a sufletului neamului, ajutându-vă, prin reacţie, şi pe voi, pentru noi demersuri spirituale, pentru creşterea voastră spre Mine.

            Ceea ce veţi realiza voi în curând, prin Marea Spirală a Neamului, continuată apoi prin acţiunile din tabăra de la mare, va constitui un pinten uriaş pentru trezirea din adormire a neamului, pentru izolarea şi punerea în lumină a celor care urmăresc să oprească evoluţia aici, gândind, în ignoranţa lor, că au forţa înfrângerii destinului de glorie al acestui neam.

            Spirala cea mare va fi reluată în acest an, iar dacă o veţi realiza atunci la unison, simultan, veţi reuşi să spargeţi toate zăgazurile care ţin încătuşate credinţa şi forţa de iubire ale acestui neam, făcând să se reverse un spirit nou, care va cuprinde năvalnic inimile românilor şi, plecând de pe aceste ţinuturi, va cuprinde în avalanşă întreaga planetă.

            Cu ceea ce puneţi voi la cale, acum şi în viitorul apropiat, veţi zgudui - la modul subtil - lumea şi veţi permite ca lumina să străpungă şi să împrăştie norii negri ai ignoranţei acestei epoci negre pe care o trăiţi.

            Avalanşa luminii divine se va revărsa nestăvilit pretutindeni, iar cei care - în ciuda semnelor, evidente chiar - se vor încăpăţâna în ignoranţa şi în orgoliul lor, vor fi înlăturaţi pur şi simplu, pentru că şi-au dat cu piciorul la o şansă uriaşă, şi vor avea de aşteptat mult, enorm de mult, până la o conjunctură similară.

            Aşa va fi, pentru că nu se mai poate aştepta. Răul se extinde pe zi ce trece, iar oamenii, copleşiţi de negrele rezonanţe ale acestei epoci, sunt adormiţi.

            A venit vremea trezirii, iar evenimentele vor evolua dinamic, în spirală, din ce în ce mai vertiginos, ca în Ciuleandra. Totul este pregătit pentru ca majoritatea să vă treziţi şi să vă aliniaţi şi integraţi în noul val spiritual. Toţi aveţi şansa, chiar şi cei cuprinşi de cele mai grele rezonanţe, tuturor vi se oferă o rază de lumină pe care, dacă o urmaţi, ajungeţi la Mine.

            Nu vă dau detalii privind spiritualitatea pe aceste meleaguri. Tot ce trebuie să înţelegeţi este că sunteţi urmaşii unor vremuri de mare înălţare, care au încărcat sufletul acestui neam cu rezonanţe care vă permit vouă acum să încununaţi eforturile tuturor înaintaşilor voştri, mai bine zis, a eforturilor multora dintre voi, din alte existenţe.

            Important este acum să înţelegeţi măreţia vremurilor pe care le trăiţi, să înţelegeţi responsabilitatea pe care o aveţi, să realizaţi că vi se oferă o imensă graţie, că o meritaţi şi că puteţi să împliniţi ceea ce Eu aştept de la voi.

            De aici, de pe aceste locuri, se va aprinde focul spiritualităţii planetare, iar scânteia sunteţi voi.

            Nu vă mai transmit alte îndemnuri, pentru că deja aţi crescut, iar ceea ce faceţi acum nu vă mai solicită la cotele situaţiei pentru înlăturarea cutremurului, deşi impactul acţiunilor voastre actuale sete mult mai puternic.

            Aţi crescut, aveţi mai multă credinţă, aţi început să vă respectaţi, să respectaţi pe toţi ceilalţi, aţi început să deveniţi pe zi ce trece canale tot mai deschise de iubire.       Aţi început să simţiţi interior pulsul vremurilor. Dar, fiţi conştienţi că probele de-abia încep. Sunteţi pregătiţi pentru ele, dar trebuie să fiţi atenţi, să înţelegeţi semnificaţia lor, să aveţi credinţă de nezdruncinat, să vă depăşiţi orgoliul - unul dintre cele mai grele praguri ale voastre, împreună cu adevărata credinţă în Mine - şi să revărsaţi iubire, fără oprelişti, fără limite.

            Aţi primit tehnici miraculoase şi veţi mai primi în curând şi altele. Să înţelegeţi că ele reprezintă o imensă graţie, că în alte condiţii ar fi fost practic imposibil să aveţi acces la ele.

            Fiţi doar vigilenţi, cu credinţă şi iubire şi, mai ales, respectaţi-vă şi iubiţi-vă semenii, indiferent de comportarea lor, de nivelul lor spiritual, chiar  dacă vă sunt adversari, chiar dacă sunt de partea răului. Este un test adevărat de iubire, fără de care nu aveţi acces la noua lumină. E uşor să iubeşti, să reverşi iubire către cineva care-ţi place, dar acum aveţi maturitatea să înţelegeţi că toţi sunt fraţii voştri, că, indiferent de poziţia lor, în esenţă sunt egalii voştri, că nu sunteţi mai grozavi decât ei şi că aveţi datoria sfântă să-i ajutaţi. Iar cel mai eficient ajutor este iubirea.

            Răul nu se curăţă prin rău, ci prin iubire. Iubirea sete energia care vă înalţă ca frecvenţă de vibraţie, cu un impact subtil extraordinar, este energia care străbate totul, care purifică totul, oferind tuturor şansa să se orienteze spre Mine.

            Aduceţi-vă aminte de Mine tot timpul, aduceţi-vă aminte că Eu ca Iubire Mă manifest pentru voi şi că datorită rezonanţei nu puteţi ajunge la Mine decât prin iubire.

            Asta nu înseamnă să vă plecaţi capul în faţa răului, să dezarmaţi, ci implică vigilenţă, acţiune detaşată, plină de iubire, dar fermă. Ştiţi voi că şi mămica îşi mustră şi chiar îşi atinge copilul când nu înţelege ce trebuie să facă, dar asta înseamnă chiar iubire şi nu lipsa ei.

            Ca să nu greşiţi, în orice faceţi aduceţi-vă aminte de Mine, consacraţi Mie acţiunile voastre, invocaţi prezenţa şi susţinerea Mea, rugaţi-vă să vă dau putere să iubiţi mai mult şi fiţi conştienţi că toate greutăţile cu care vă confruntaţi sunt faţetele Mele, oferite vouă în ajutor, pentru a vă trezi spre Adevăr. Nu vă dau nimic să nu puteţi duce, iar dacă aveţi credinţă, încredere, veţi sesiza felul testelor la care sunteţi supuşi şi atunci puteţi apela la Mine, pentru că, dacă cereţi ajutorul, orice probă o veţi putea trece mai uşor şi veţi ieşi mai puternici, veţi fi mai aproape de Mine.

            Aduceţi-vă aminte de Mine la tot pasul şi iubiţi!

            Sunt cu voi, dar fiţi conştienţi de acest aspect şi invocaţi-Mi ajutorul, pentru că fără voia voastră nu intervin, pentru că Eu v-am creat fiinţe libere, asemeni Mie. Înţelegeţi bine asta!

            Vă iubesc şi vă aştept la Mine. Veţi înfăptui lucruri mari, de care strămoşii voştri vor fi mândri şi fericiţi, pentru că le veţi deschide şi lor, celor care nu sunt acum şi aici cu voi în planul fizic, calea directă spre Mine. Iar cei care sunt deja în Împărăţia Mea vă sunt alături, fie în planul fizic, fie în subtil.

            Nu sunteţi singuri şi sunteţi capabili să vă împliniţi misiunea.

            Succes, copiii Mei dragi!

            Veţi reuşi!

                                                                                                Ora 22:15