J 359.   Vineri 26 septembrie 2003, Piteşti, ora 21:20

CUM SĂ NE PREGĂTIM PENTRU MARILE EVENIMENTE SPIRITUALE

Doamne, mâine e spirală.

Spune-ne, Te rog, ce să facem ca să primim din plin Graţia manifestată de Tine în asemenea evenimente de excepţie.


            Spiralele urmate de inducerea stării de eliberare prin miracol divin reprezintă cu adevărat momente de culme ale manifestării Graţiei Mele către voi şi constituie totodată şi un focar de emisie energetică uriaşă a unui câmp spiritual de purificare şi înălţare a voastră, a semenilor voştri, a ţării, dar cu reverberaţii profunde la nivelul întregii planete, ridicând global nivelul de vibraţie, arzând din grelele rezonanţe ale epocii pe care o trăiţi, pregătindu-vă pe voi, dar şi pe toţi locuitorii Terrei, pentru a deveni conştienţi de perioada de graţie pe care o trăiţi, făcându-vă astfel conştienţi de misiunea voastră, făcându-vă să acţionaţi pentru împlinirea marelui destin planetar de acces în Satya Yuga, fără suferinţă, a voastră şi tuturor celor încarnaţi acum pe planetă.

            Receptarea cât mai eficientă a Graţiei manifestate de Mine la asemenea evenimente de excepţie amplifică mult câmpul spiritual generat şi, implicit, vă ridică pe voi şi pe semenii voştri cu o nouă treaptă spre Mine.

            A fi mai receptivi, mai apţi să percepeţi ce vi se oferă reprezintă de fapt situarea voastră cât mai aproape de vârful rezonanţei care se manifestă, amplificând uneori la cote nebănuite eficienţa, propulsându-vă practic spre Mine.

            Într-adevăr, modul vostru de a aborda, de a participa la asemenea evenimente spirituale vă poate face mai apţi, mai receptivi, vă acordează pe rezonanţele înalte ale Graţiei manifestate acolo.

            Acordaţi-vă astfel un mic răstimp de introspecţie, de conştientizare a actului la care veţi lua parte, iar acum, pentru că deja marea voastră majoritate ştiţi, aţi fost iniţiaţi, faceţi o autobinecuvântare, urmată de un şir de racordări ale voinţei voastre la Voinţa Mea Supremă, practicând tehnica paratrăznetului de câte ori puteţi - dar un minim de 21 de execuţii v-ar ajuta mult - după care aşezaţi-vă în linişte şi reluaţi de cel puţin 7 ori exemplificarea celei de a doua mari iniţieri, urmărind să aprofundaţi starea percepută la Costineşti.

            O asemenea pregătire, chiar mai redusă, dacă nu vă permite timpul, deşi până la începerea spiralei aveţi suficient, vă ridică nivelul de vibraţie, vă deschide spre Mine, inima voastră se umple de Iubirea Mea, voi deveniţi adevărate canale divine, total dăruiţi Mie, stare care vă va permite o integrare cu adevărat divină în imensa revărsare de graţie a unor asemenea mari evenimente.

            Veţi trăi momente unice, veţi intra în miracol, vă veţi transforma pe loc, veţi deveni mai curaţi, mai îmbogăţiţi sufleteşte, vă veţi uşura mult din karma voastră şi o veţi uşura şi pe a semenilor voştri.

            Prin urmare, ştiţi ce să faceţi, nu este greu, iar rezultatele vor depăşi orice aşteptări.

            Aşa şi trebuie să acţionaţi, prin cunoaştere, la modul profund eficient.

            Sunt cu voi să vă susţin.

            Chemaţi-Mă, şi veţi percepe răspunsul Meu!

            Succes!

            Aveţi încredere, aplicaţi eficient ce ştiţi şi veţi reuşi!

            Vă aştept!

                                                                                    Ora 21:45