J 363. Vineri 10 Octombrie 2003, Piteşti, ora 21:25

ATITUDINEA NOASTRĂ FAŢĂ DE ATACURILE FRANCMASONERIEI, ÎN CONTEXTUL MISIUNII NOASTRE PLANETARE

Doamne, Te rugăm să ne spui cum să procedăm - în condiţiile în care atacurile francmasonilor sunt tot mai incisive, în perioada deschiderii cursurilor de yoga - să angrenăm tot mai mulţi semeni ai noştri în practica yoga, în special în oraşele mici, şi cum să facem să contracarăm atacurile din această perioadă, duse prin televiziune.


Bătălia dintre bine şi rău nu s-a încheiat, deşi balanţa este definitiv înclinată spre bine. Câştigul de cauză va fi neîndoielnic de partea forţelor binelui, dar lupte vor mai fi şi depinde mult de voi, dacă în aceste lupte vor apărea şi sacrificii.

Şi aici, trebuie să consideraţi că sacrificiile  cele mai mari nu vor fi neapărat din partea celor care luptă făţiş cu răul, ci mai ales din partea celor care - amăgiţi, înşelaţi de procedeele tot mai insidioase, tot mai mascate, pline de laşitate - vor rata ocazia de a se alinia în frontul marşului impetuos spre Mine.

Asta şi urmăresc francmasonii. Ei nu vor neapărat să vă distrugă pe voi, ci mai ales vor să îndepărteze oamenii de voi, să pună într-o aşa lumină şcoala voastră spirituală, încât nimeni să nu mai îndrăznească să se apropie de ea.

Ei sunt conştienţi de influenţa tot mai puternică a acţiunilor voastre, de câmpul spiritual generat de voi, care, pentru ei, înseamnă anihilare, şi, de aceea, în limitarea lor, cred că pot întoarce roata, oprind atracţia tot mai puternică a oamenilor către spiritualitate, către Mine, nu neapărat către şcoala voastră, pentru că ceea ce generaţi voi deschide semenilor voştri calea spre Mine, iar fiecare are calea lui.

Este adevărat că pentru cei care se înrolează în rândurile şcolii voastre -  cea mai puternică mişcare spirituală de masă care a existat vreodată pe această planetă - orizontul se deschide altfel şi, ceea ce-i mai important, aportul lor - ca al fiecărui locuitor al planetei - la marea operă de salvare a omenirii, este tot mai eficient.

Asemenea nuanţe sunt percepute clar de exponenţii răului de pe această planetă şi de aceea vor să frâneze accesul oamenilor spre o cale spirituală aşa de înaltă şi eficientă.

În principiu, au dreptate, dar scapă din vedere că totul decurge după un plan divin şi că acţiunile voastre spirituale, în special cele angrenate la unison, au un impact cutremurător la nivelul întregii planete, purificând şi elevând climatul spiritual general, deschizând, cu toată opoziţia forţelor răului, inimile oamenilor tot mai mult cu iubire şi credinţă către Mine. Iar un asemenea proces va lua, la un anumit moment de prag, un aspect de avalanşă, şi nimeni şi nimic nu-l va mai putea opri, spulberând pur şi simplu răul de pe planetă.

Aşa va fi, dar voi, conştienţi de forţa voastră, puteţi grăbi acest moment, scutindu-vă pe voi şi pe semenii voştri de multe sacrificii, apropiind ziua ivirii Luminii Spirituale pe planetă.

Să nu neglijaţi acest aspect, pentru că şi voi puteţi cădea victime, chiar dacă pe global şi în final binele va triumfa.

Este obligaţia voastră sfântă, faţă de semenii voştri şi faţă de voi, să opriţi manifestarea răului, care se zbate ca o fiară în agonie şi mai poate produce multă suferinţă.

Tot ce aveţi de făcut este să acţionaţi cu fermitate, continuând marile angrenări spirituale, între care reluarea Marii Spirale a Neamului ar avea un impact considerabil, dar fără să neglijaţi şi marile spirale, cum va fi cea din toamnă, din această lună.

Aveţi obligaţia sfântă să participaţi la asemenea mari evenimente, pentru că fiecare dintre voi contează. Nu uitaţi că într-o asemenea ambianţă efectul eforturilor voastre este însutit, înmiit chiar, iar asemenea evenimente spirituale ard masiv karma grea cu care se confruntă neamul, ţara, dar şi planeta.

Faceţi orice efort, orice sacrificiu, cerşiţi şi bani, dar nu scăpaţi asemenea angrenări spirituale majore. Deveniţi conştienţi de destinul vostru planetar. Voi sunteţi în prima linie, şi toţi locuitorii planetei aşteaptă - chiar dacă nu conştientizează aceasta - semnalul vostru pentru a se înrola hotărât, cu credinţă pe calea directă spre Mine, pentru a pune umărul la împlinirea cu succes, pentru prima dată - o repet - în istoria evoluţiei spirituale a Universului, a unei Mari Translaţii fără suferinţă, pentru a fi cei care au pus toată fiinţa lor, ca toţi semenii lor să ajungă la Mine.

Treziţi-vă mai repede, copiii Mei frumoşi, că de voi depinde grăbirea Marelui Eveniment, de voi depinde evitarea unor grele suferinţe, care pot să apară acum, pe ultimul parcurs. Tăiaţi răul de la rădăcină, şi nu există cale mai sigură, decât dăruindu-vă cu toată iubirea voastră, cu toată fiinţa voastră către Mine, şi împlinind Voia Mea, manifestată pentru voi şi prin aceste mari angrenări spirituale.

Sunt convins că marea voastră majoritate aveţi deja maturitatea să înţelegeţi aceste imperative şi, prin dăruirea voastră, să-i angrenaţi şi pe ceilalţi.

Aveţi o misiune nobilă, sfântă, pentru care aţi făcut atâtea eforturi în alte existenţe, pentru care aţi părăsit lumi paradisiace, pentru a vă dărui în slujba semenilor voştri în suferinţă, şi vă aşteaptă un destin de glorie, pentru că veţi ajunge una cu Mine, în inima Mea şi veţi trăi fericirea fericirii semenilor voştri, a fraţilor voştri.

Aceasta este principala cale de a atrage pe semenii voştri pe calea spirituală, dar nu neglijaţi că voi reprezentaţi o forţă, că aveţi deja o demnitate în societate, în lume, deşi nu vă este recunoscută pe faţă, şi, prin urmare, acolo unde atacurile francmasonilor sunt laşe, murdare, nu închideţi ochii şi nu întoarceţi spatele.

Este momentul ca să acţionaţi şi deschis, cu pieptul în faţă, pentru că nu aveţi ce pierde. Lumea trebuie să înţeleagă cine cu cine se luptă şi fiecare în interiorul lui are sădit discernământul divin şi va percepe ce bătălie are de fapt loc şi ce se urmăreşte.

Folosiţi-vă inteligenţa, folosiţi mijloacele legale, forţând să vi se acorde drepturile garantate de constituţie, apelaţi la forurile europene - chiar dacă nici acestora nu le pică prea bine acţiunile voastre - şi, punând totul în văzul lumii, îi veţi forţa să ţină cont de voi, să ia măsuri de stopare a acţiunilor mârşave, chiar dacă o fac de ochii lumii. Şi, ce este mai important, voi veţi ieşi deschis în faţa lumii, în faţa semenilor voştri, iar aceştia vor începe să înţeleagă de către cine sunt amăgiţi.

Nu neglijaţi însă să încadraţi spiritual asemenea acţiuni, să aveţi o susţinere subtilă, aplicând metodele eficiente pe care le cunoaşteţi şi apelând la restul colegilor voştri, care nu sunt angrenaţi direct, să participe, prin forţa subtilă a tehnicilor pe care le aveţi.

Organizaţi bine totul, dar nu întârziaţi şi nu vă lăsaţi - unii dintre voi - cuprinşi de teamă, de grija zilei de mâine, de eventualele măsuri represive mârşave la care se pot preta cei care conduc societatea. Aveţi curaj! Deja nu mai aveţi ce pierde. Sunteţi deja expuşi lumii, dar puşi într-o lumină groaznică, care oricum vă poate face să pierdeţi multe avantaje sociale.

Nu există pentru voi decât calea manifestării plenare a adevărului, calea punerii faţă în faţă a celor nemernici, a slugilor şi lingăilor forţelor satanice, cu adevărul curat, să-i faceţi să se confrunte în faţa lumii cu mârşăvia lor, dată pe faţă.

Aveţi însă grijă, ca angrenarea voastră, deşi în asemenea situaţii este în forţă, să fie făcută cu multă detaşare, cu iubire chiar, manifestând compasiune şi iubire, chiar şi faţă de cei care uneltesc contra voastră şi vă lovesc laş, pe la spate. Reţineţi bine acest aspect, altfel nu veţi face decât să intraţi în rezonanţa lor, să le faceţi jocul, şi atunci ei vor triumfa. Voi aveţi iubirea de partea voastră, aveţi discernământul spiritual, aveţi curajul de a acţiona detaşat, pentru că Mă aveţi pe Mine alături.

Este momentul să vă treziţi şi, acolo unde se impune, să treceţi şi la acţiuni colective, de masă, afişate public.

Consultaţi-vă maestrul, acolo unde aveţi ezitări, sau nu înţelegeţi cum să procedaţi, dar nu neglijaţi! E de datoria voastră ca în momente grele să ieşiţi şi în faţă la luptă. Nu Mă refer la luptă de stradă, deşi acţiuni de amploare puteţi organiza, ci de a arăta în mod inteligent lumii cine sunteţi, să o faceţi să înţeleagă de ce sunteţi ponegriţi.

Numai aşa, în cazuri deosebite, cu asemenea acţiuni duse pe fondul spiritual generat de angrenările voastre spirituale de masă, veţi reuşi.

A venit momentul să ieşiţi la lumină. Eu sunt cu voi. Aveţi curaj, pentru că nu mai aveţi de ce vă teme!

Nu vă mai feriţi să vorbiţi de yoga, de maestrul vostru, de şcoala voastră, în public. Scoateţi capetele din nisip! Altfel, lumea va afla doar ceea ce doresc exponenţii răului să afle, va fi intoxicată cu ceea ce vor ei, ei urmărind să-şi recapete poziţia tot mai clătinată, urmărind să vă distrugă pe voi, dar, implicit, şi pe ceilalţi, pe care-i doresc orientaţi spre aspectele joase ale Creaţiei, departe de Mine.

Reuşita voastră, pe oricare dintre căile urmate de voi, este garantată - v-o repet - de angrenarea voastră, unanimă - dacă se poate - cu hotărâre, dar cu compasiune şi iubire. Cei contra cărora vă apăraţi nu trebuie să fie priviţi de voi ca duşmani, ci să-i vedeţi ca pe fraţii voştri, ţinuţi în ignoranţă, confruntaţi cu probe mai grele ca voi, în această perioadă. Şi ei, în fiinţa lor, tânjesc după Mine, dar încă nu ştiu ce se petrece cu ei. Au intrat în joasele, grelele rezonanţe ale acestui sfârşit de Kali Yuga, cea mai neagră dintre toate, epocă premergătoare însă a Marelui Salt în Lumină.

Ajutaţi-i, scuturându-i chiar, dacă este necesar, dar în inima voastră să fiţi cu înţelegere şi iubire faţă de ei. Şi ei sunt copiii Mei, tot aşa de dragi Mie, precum sunteţi şi voi, iar vouă, fraţii lor buni, Eu, Tatăl vostru al tuturor, vă cer să-i salvaţi. Aşa o face orice părinte bun, şi orice copil bun răspunde cu inimă la un asemenea apel.

Sunt cu voi! Amintiţi-vă tot timpul asta şi invocaţi-Mi prezenţa şi ajutorul, ori de câte ori aveţi nevoie. Voi răspunde, dacă apelul vostru este făcut din inimă, şi vă voi sprijini.

Dacă procedaţi conform Voinţei Mele, aşa cum v-am şi prezentat, dacă apelaţi la cel mai curat canal şi cea mai mare fiinţă dăruită vouă pământenilor, la omul de lângă voi, la maestrul vostru, atunci fiţi siguri că nimeni şi nimic nu vă poate clinti de pe calea spre Mine şi veţi reuşi, veţi împlini Voia Mea, vă veţi onora destinul de glorie pe care vi l-am oferit.

Amintiţi-vă, şi nu neglijaţi, şi de acţiunile individuale de mare eficienţă în ridicarea voastră spirituală, pentru că fiecare dintre voi contează, iar contribuţia voastră la o angrenare colectivă e cu atât mai simţită, cu cât fiecare dintre voi e mai curat, mai plin de iubire, de credinţă, mai elevat spiritual. Folosiţi - pentru că majoritatea dintre voi au iniţierea - tehnica de aliniere şi integrare a voinţei voastre individuale în Voinţa Mea Divină, reluând, de asemenea, şi pe cea de la a doua iniţiere de graţie pe care aţi primit-o, prin maestrul vostru, în vacanţa spirituală de la Costineşti.

Veţi reuşi cu siguranţă să vă împliniţi misiunea voastră planetară!

Sunt cu voi!

Curaj şi iubire!

                                                                                                            Ora 22:25