J 369. Vineri 14 Noiembrie 2003, Piteşti, ora 12:10

„IMINENŢA MARII TRANSLAŢII - SALVAREA PRIN IUBIRE”

(IISUS)


            Copiii Mei minunaţi, mult iubiţi, dar greu încercaţi,

            Aţi venit în această lume pământeană, animaţi de dorinţa şi elanul de a vă dărui, pentru a împlini un act de  măreţie nemaiîntâlnită până acum la nivelul Creaţiei: de a transforma unul dintre locurile cu cele mai grele condiţii de existenţă într-o şcoală spirituală de cea mai înaltă ţinută, ajutând ca de aici să se ia un model pretutindeni, de cum se poate intra într-o eră de cea mai înaltă spiritualitate, printr-o angrenare globală, la nivelul întregii seminţii umane a planetei.

            Aţi fost trimişi aici după probe temeinice, concludente, care v-au dovedit maturitatea, pregătirea elanul, aspiraţia pentru a face faţă unui asemenea eveniment cosmic.

            Marea voastră majoritate veniţi din lumi având o înaltă civilizaţie şi un înalt nivel spiritual, lumi aparţinând atât planului fizic, cât şi lumi subtile. Unii dintre voi au aparţinut lumilor angelice. Şi toţi aţi acceptat, pentru a împlini misiunea voastră, să vă cufundaţi în negura rezonanţelor acestei planete, să uitaţi - cea mai mare parte dintre voi - statutul vostru spiritual, să uitaţi căror lumi aţi aparţinut şi să vă înrolaţi în marea bătălie a realizării, pentru prima dată, a unui salt de masă în lumină, fără suferinţă, o dată cu marele eveniment al apropiatei Translaţii.

            Drumul vostru se apropie de capăt, eforturile voastre, concretizate pentru mulţi în repetate încarnări pe planeta Pământ, vor fi încununate de succes. Ultima porţiune, ultimul urcuş se aseamănă - prin forţa sacrificiului pe care voi îl probaţi în această perioadă - cu drumul Golgotei, dar nu mai e mult şi vă aşteaptă, de această dată, nu răstignirea , ci învierea voastră şi a semenilor voştri.

            Sunteţi trimişii Mei, aleşii Mei, pentru a-Mi pregăti Venirea, care va marca intrarea în Noua Eră de Lumină.

            Prin ceea ce aţi făcut, prin ceea ce faceţi - deşi nu puteţi încă pătrunde adevărata semnificaţie şi valoare - vă abandonaţi cu totul cauzei Tatălui, devenind - prin sacrificiul vostru - modele sacre ale tuturor fiinţelor din întreaga manifestare. Sunteţi torţe vii, alimentate de credinţa şi iubirea voastră, susţinute de Mine şi direct de Tatăl Nostru, torţe care purifică - prin lumină şi puterea focului - ambianţa fizică şi subtilă, vă purifică pe voi şi pe fraţii voştri, asigurând astfel rezonanţele înalte necesare accesului în Noua Lume.

            Nu mai e mult. Mulţi dintre voi intuiesc, şi-au format chiar convingeri divin    inspirate despre iminenţa, dar şi despre vremea declanşării Marelui Eveniment. Aşa vrea Tatăl, care face cunoscut, pe diferite canale, tot ce este necesar, ca lumea să ştie ce vine şi ce trebuie făcut, ca totul să împlinească Voia Sa.

Vă aşteaptă mântuirea. Veţi ajunge într-o lume unde veţi fi una cu Tatăl, sau de unde acest ultim pas poate fi făcut de oricine, doar prin credinţă şi iubire.

            Se va înstăpâni pe Pământ, dar iradiind pretutindeni, o adevărată lume a păcii, armoniei şi iubirii.

            A venit vremea ca Iubirea să triumfe în întreaga Creaţie, iar voi veţi deveni un focar fierbinte al iubirii, care se va revărsa -fără limite de timp şi spaţiu - pretutindeni în universurile fizice şi subtile.

            Judecata de Apoi este rezervată, de această dată, unui număr foarte redus de spirite - încarnate, sau din lumile subtile - care, cu toate eforturile şi sacrificiile pe care le faceţi toţi, nu vor reuşi să înţeleagă că totul e iubire, astfel încât, în preajma Marii Translaţii, sau la producerea ei, aceste spirite vor fi plasate în zone subtile corespunzătoare nivelului lor spiritual, zone în care au posibilitatea de a înţelege - într-un timp deosebit de lung - ce au pierdut acum, ce este cu ele şi încotro este Adevărul, şi ce să facă să aibă şi ele acces la Lumină.

            Pare incredibil, pentru aproape toţi dintre voi, dar momentul se apropie şi ca să împliniţi până la capăt menirea voastră, trebuie să consideraţi fiecare zi pe care o începeţi ca pe o imensă graţie care vi se oferă de a vă dărui prin iubire.

            Voi nu vă mai puteţi permite - după toate eforturile, căderile, dar şi reuşitele voastre de  până acum - să vă poticniţi tocmai acum. Aveţi în voi forţa să faceţi faţă impactului ultim, dar folosiţi-o, până atunci, la trezirea voastră şi a fraţilor voştri.

            Deşi nu mai e mult - practic, momentul a venit - se poate, în actualele condiţii, să reuşiţi miracolul trezirii credinţei şi iubirii, la nivel de masă.

            Nu trebuie să începeţi din om în om. Nici n-aţi reuşi prea mult. Folosiţi energia subtilă - de o forţă greu de estimat de către voi, acum - pentru crearea unui climat, unui câmp spiritual, care va converti totul spre Lumină, şi, pentru asta, continuaţi - aşa cum vă îndeamnă Tatăl - angrenările voastre spirituale, individuale, dar, mai ales, la unison. Faceţi ce vă spune maestrul, dar veniţi şi voi în întâmpinarea lui şi cereţi-i, pentru că el nu poate trece peste voinţa voastră, împingându-vă la acţiuni pe care voi nu le doriţi.

            Mesajul Meu este:

„Mobilizaţi-vă, credeţi, credeţi, credeţi şi fiţi iubire în Iubirea Tatălui!”

Răsplata va fi măsura iubirii voastre dăruite fraţilor voştri. Iubiţi-vă fără rezerve şi iubiţi tot ce Tatăl a creat.

Sunteţi la un pas de a intra cu toţii în Împărăţia Tatălui.

Vă aştept în Iubirea Mea!

           

                                                IISUS

                                                                                                            ora 13:00