Cap. I, sutra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Cap. I, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, (prefață, introducere, index termeni folosiți)

 

 

 

Capitolul 1

 

S A M A D H I P A D A

 

CAP I SUTRA 1

 

 Atha yoganushasanam

 

        Atha = acum prin urmare; yoga = (cu privire la) yoga; anushasanam = instrucțiuni complete

 

             Acum prin urmare instrucțiuni complete cu privire la YOGA.

 

       Atha: vom face o pauză și vom încerca să aflăm de ce autorul a folosit cuvântul "atha". El ar fi putut să spună "atra yoganushasanam", care înseamnă: "aici sunt instrucțiuni despre yoga", dar el a folosit cuvântul "atha". "Atha" înseamnă "acum prin urmare", ceea ce înseamnă că aceste instrucțiuni despre yoga sunt continuarea unor alte instrucțiuni anterioare. Cuvântul "atha" e folosit aici pentru a sublinia faptul că instrucțiunile cu privire la yoga sunt date aspirantului după ce acesta s-a purificat prin karma-yoga (formă de yoga) și după ce și-a unificat tendințele mentale prin bhakti yoga (formă de yoga). Prin aceasta se spune că acele instrucțiuni despre yoga care urmează, vor deveni inteligibile și palpabile numai acelora ale căror inimi sunt pure și ale căror minți sunt liniștite, altfel ele nu vor fi inteligibile. Aceia care au mintea impură și tendințe schimbătoare nu vor fi capabili să practice ceea ce se spune în această shastra. Prin urmare, cuvântul atha a fost folosit pentru a sublinia necesitatea reușitei prealabile în karma yoga, bhakti yoga și alte sisteme pregătitoare.

       Yoga: înțelesul cuvântului yoga e explicat în sutra următoare.

       Anushasanam: De fapt cuvântul este shasanam, anu fiind un prefix pentru a sublinia completitudinea. Shasan este un cuvânt care înseamnă a da reguli, comenzi, ordine, instrucțiuni. Cuvântul shastra s-a dezvoltat din cuvântul shasan. Shastra literal nu înseamnă scriptură. Shastra înseamnă un proces de instruire și de precepte. Din același cuvânt a evoluat cuvântul Ishwara, care înseamnă stăpânitor, guvernator, comandant, și care este folosit pentru a-l desemna pe Dumnezeu.

        Deci veți înțelege că anushasanam înseamnă instrucțiuni. Poate că ați citit alte comentarii la Yoga Sutras în care cuvântul anushasanam e tradus prin redeclarare, expunere, explicare. Dacă analizați însă cuvântul cu atenție, veți ajunge la concluzia că această traducere este total incorectă. Ea nu este deloc în conformitate cu textul, deoarece yoga-sutras sunt în ele însele atât de simple, de concise, de scurte, încât ele nu pot constitui nici o explicație, nici o expunere; ele nu pot fi decât instrucțiuni. Yoga e asta; așa se practică; acestea sunt stările minții; așa trebuie experimentat; acesta este locul lui Dumnezeu în yoga - și alte asemenea, constituie subiectul acestei cărți. Desigur, există expuneri, note scurte, explicații, comentarii, critici etc. despre yoga, scrise de mari cărturari cum ar fi Vhyasa, Bhoja, Vigyan, Bhikshu și alții. Deci, în cele din urmă, putem considera cuvântul anushasanam ca însemnând instrucțiuni complete.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 2

 

Yogaschitta vritti nirodhah

 

        Yogah = yoga; chitta = conștiința; vritti = formă sau formă circulară; nirodhah = blocare, stopare, estompare lentă și completă.

 

             YOGA este suprimarea sau blocarea (NIRODHA) formelor, transformărilor sau modificărilor mentale fundamentale (VRITTIS), care apar în toate dimensiunile paralele ale conștiinței, pe care le ia, prin care se manifestă și pe care le manifestă conștiința (CHITTA).

 

       Sutra aceasta este compusă din patru cuvinte - yogas, chitta, vritti, nirodhah. Nu vom explica cuvântul yoga acum, deoarece după citirea celor 195 de sutras îl vom înțelege mai bine.

       Chitta este derivat din ideea fundamentală de chit, care înseamnă a vedea, a fi conștient de, a-și da seama. Prin urmare, chitta înseamnă conștiința individuală, care include conștientul, subconștientul și superconștientul. Totalitatea acestor trei e simbolizată prin cuvântul chitta. Chitta are accepțiune diferită în Vedanta, dar aici chitta reprezintă totalitatea conștiinței individuale compusă din trei stadii - conștiința simțurilor sau conștiința obiectivă, manas-conștiința subiectivă sau astrală și superconștientul, sau starea de potențialitate adormită. Aceste trei stări ale conștiinței pure sunt desemnate în această sutra prin cuvântul chitta.

        În Mandukya Upanishad cele patru stări sau dimensiuni ale conștiinței sunt tratate într-o formă foarte lucidă. Dacă citiți un comentariu la această Upanishada, structura conștiinței dvs. vă va deveni clară. În această sutra, chitta reprezintă toate cele patru dimensiuni ale conștiinței, dar este un simbol al celor trei dimensiuni ale ei. Aceste trei dimensiuni ale conștiinței se numesc chitta, iar a patra se numește atman.

        Pe scurt, putem spune că atman (sinele) plus chitta (conștiința) este jivatman, conștiința individuală; atman minus chitta este conștiința supremă (a patra dimensiune); jivatman (conștiința individuală) minus chitta (conștiința) este atman (sinele). Aceasta este doar o explicație indirectă a cuvântului.

        Ce înțelegem prin blocare? Inseamnă oare blocarea gândurilor, a viziunilor, a respirației, a dorințelor și a complexelor personale? Dacă ar fi fost așa, atunci Patanjali ar fi folosit cuvântul suprimare. Acest lucru este adevărat numai când se are în vedere chitta ca semnificând mintea, instrumentul cunoașterii generale, dar când prin chitta înțelegem conștiința totală a individului, care dă naștere la diferite manifestări pe plan mental sau astral, atunci îndoiala cu privire la actul suprimării va fi dată deoparte.

        Expresia nirodha înseamnă aparent un proces de blocare sau estompare lentă și gradată, dar nu trebuie să însemne un act de blocare a substratului fundamental al conștiinței. De fapt din această sutra e clar că acesta este un act de blocare a formelor pe care le ia conștiința, și nu a conștiinței. Fiind un practicant yoga, veți fi, fără îndoială, de acord cu această exprimare a sutra-ei, și anume că formele pe care le ia conștiința sunt blocate în starea de meditație. Un pic mai târziu în acest capitol veți învăța mai multe despre structura fundamentală, natura, acțiunile și reacțiunile lui chitta, dar în această sutra se sugerează că o stare diferită și fundamentală a conștiinței se poate obține prin blocarea fluxului mental al conștiinței.

        Când vă duceți seara la culcare și intrați în starea inconștientă a conștiinței, ce se întâmplă cu conștiința simțurilor, cu corpul și cu creierul? Acestea mor oare, sau acesta este numai un proces de blocare a fluxului conștiinței simțurilor și a conștiinței mentale? Cu siguranță este o stare în care funcțiile fiziologice sunt deconectate de conștiința individuală. Fluxul vrittis-urilor diferă și, prin urmare, voi experimentați un plan paralel de existență, diferit de planul fizic, vedeți obiecte diferite, trăiți evenimente diferite, vedeți persoane diferite, locuri și procese diferite. Toate acestea sunt vrittis (modificări mentale) care pătrund într-o stare diferită a conștiinței datorită blocării vrittis-urilor comune.

        Dacă analizați toate aceste stări în care conștiința individuală se manifestă în moduri diferite, în forme și dimensiuni diferite, veți realiza că procesul vrittis-urilor e diferit de conștiință și că acest flux de vrittis(modificări mentale) poate fi blocat și că ființa poate transcende limitările conștiinței sau, mai curând, că poate pune capăt acestui flux de vrittis(modificări mentale) care revine veșnic.

        Aceasta ne duce la concluzia că există un proces definit, aparte și nelegat de tot ceea ce e legat de corpul fizic, minte, simțuri și prana (energie bio-plasmatică), și că această conștință este aceea care se modifică continuu dintr-o stare în alta. Acest proces este conștiința, o stare de constantă și neîntreruptă atenție.

        Existența conștiinței din noi nu este legată de corp; ea poate fi în corp și în același timp ea poate fi și în afara lui, sau fără el. Aceasta e conștiința care trebuie blocată. Nu gândurile obișnuite sunt acelea care trebuie suprimate. Aceste gânduri sunt o nimica toată, doar o scăpărare a conștiinței noastre. Se pare că există o arie fantastică a conștiinței, inimaginabilă, dincolo de acest corp, cu acest corp, dar câteodată fără acest corp, și aceasta este infinită. Noi o numim ananta - nesfârșită, infinită. Deci, prin anumite practici pe care le vom învăța în capitolul următor, se poate produce, și se va produce un eveniment în care acest proces invizibil al conștiinței poate fi blocat.

        Să înțelegem bine acest lucru. Fluxul conștiinței la care ne referim nu este acela al minții și al gândurilor, nu este fluxul sentimentelor, pasiunilor și dorințelor, nu este acumularea emoțiilor și experiențelor, ci cuvântul chitta înseamnă conștiința luată ca întreg, înăuntrul și în afara corpului, cu și fără corp. Pe scurt, conștiința este ca un fir ce leagă multe vieți și încarnări. Prin urmare, cuvântul nirodha nu înseamnă blocarea gândurilor, dorințelor, ambițiilor, pasiunilor ș.a.m.d., ci înseamnă actul sau actele de blocare a proceselor conștiinței responsabile de ciclul reîncarnărilor.

       Vritti Vritta înseamnă cer și vritti înseamnă circular. Când aruncați o piatră în apă, mișcările apei sunt circulare. Analog, conștiința își are formele ei circulare; acestea nu sunt nici orizontale, nici perpendiculare, ci circulare, mișcându-se circular. Prin urmare, atitudinile lui chitta, modurile minții, sunt numite chitta vritti.

       Nirodhah vine de la rădăcina rodha, care înseamnă un act de blocare. Există multe cuvinte derivate de aici - rodha, avarodha, nirodha, virodha. Avarodha este obstrucție, nirodha este blocare, virodha este opoziție. Deci, ideea de blocare e clarificată. Reîntorcându-ne la punctul inițial - ce este yoga? Sutra spune că yoga este blocarea formelor care apar în toate dimensiunile conștiinței. Ea nu este numai retragerea din experiența zilnică, ci este punerea la o parte a viziunilor pe care le avem în meditație profundă sau în samadhi. Când expresiile conștiinței individuale, care apar în diferitele planuri, sunt depășite, atunci apare starea de yoga.

 

       Cinci stări mentale și Kundalini Yoga

 

        Aceasta este ordinea sau secvența evoluției conștiinței voastre. Voi practicați acum yoga sau învățați yoga, sau veți preda yoga. Evoluția conștiinței în om e clasificată în cinci stadii. Conștiința umană se va dezvolta ajungând liberă de încătușările lui prakriti (natura), sau a celor trei gunas (însușiri fundamentale), ceea ce va fi discutat pe larg în capitolul următor. În discuția despre cuvântul chitta-vritti, noi am menționat cele cinci stadii ale minți. Comparând aceste stadii cu procesul de trezire al lui kundalini, se poate spune că stadiul moodha aparține lui muladhara chakra, unde conștiința individuală e latentă sau adormită. În sanskrită se spune că kundalini e adormită, puterea șarpelui doarme. După un anumit timp de practică, ea devine efervescentă, stimulată sau agitată, încât ea urcă până la manipura chakra. De la manipura, sau centrul buricului, există întotdeauna posibilitatea pentru un aspirant spiritual să fie aruncat înapoi pe muladhara. Conștiința se trezește, urcă pe swadhisthana, apoi pe manipura, dar revine înapoi pe muladhara, deoarece asta e natura ei. Totuși, atunci când conștiința a atins manipura și a stat acolo un timp, fiind apoi transmutată și sublimată, atunci conștiința devine pregătită, în sensul că vikshipta (stadiul al doilea) continuă până la ajna chakra, și de la ajna chakra în sus are loc starea de concentrare. Sahasrara, cea mai înaltă chakra, este locul lui nirodha. Ea este dincolo de cele trei gunas (însușiri fundamentale).

        Toate funcțiile corpului, minții și lumii sunt dependente de interacțiunea celor trei gunas (însușiri fundamentale). Multe s-au scris despre gunas, dar nicăieri nu sunt mai bine explicate ca în filosofia Samkhya. Natura cosmică are în natura sa un caracter întreit; în acest sens fiecare acțiune, gând sau eveniment sunt create datorită interacțiunii celor trei gunas.

        Mintea de asemenea este mult influențată de interacțiunea lor. Când predomină sattva guna, mintea rămâne liniștită, vrittis-urile (modificări mentale) rămân concentrate și nimic nu poate cauza tulburare. Când predomină tamas, atunci nimic pe lume nu vă poate face să fiți activ, spiritual sau fericit; mintea va fi totdeauna greoaie, inertă și tensionată. Acesta este efectul lui tamas asupra conștiinței.

        O singură guna nu influențează personalitatea. Există totdeauna o influență combinată a tuturor celor trei gunas. Când rajas predomină, dominând asupra lui sattva și tamas, mentalul este împrăștiat, disipat, rupt în bucăți, înclinat spre sinucidere, crimă, realizând o ruptură a personalității. Aceasta este starea minții numită kshipta.

        Când tamas predomină, dominând celelalte două gunas, mintea intră într-o stare de inactivitate. Rezultă o gândire greoaie; uneori aceasta încetează să se mai manifeste. Când această stare se accentuează, non-activitatea mentală devine acută, manifestându-se într-o stare de nevroză profundă. Aceasta este starea minții numită moodha.

        Starea vikshipta este o stare oscilatorie a minții. În această stare, conștiința individuală oscilează între stabilitate și distracție. Aceasta este condiția obișnuită a tuturor aspiranților spirituali când se așează să facă puja, meditație, concentrare sau antar mauna (liniște lăuntrică). Aceasta este starea minții unui bun student care, cu toate că își dă silința, e supus la instabilitate, datorită interacțiunii gunas-urilor. Când fluxul concentrării, născut din sattva, e întrerupt de instabilitate născută din rajas, se spune că avem starea conștiinței numită vikshipta.

        În această stare de conștiință apar viziuni și percepții subtile ale misterioaselor energii interne. Aspirantul este foarte senzitiv și uneori e supus la capricii. Il veți vedea meditând ore întregi și apoi, deodată, lăsând totul baltă pentru câteva zile. Acest stadiu este foarte important; aici începe yoga. Aici cele trei gunas au libertate completă de exprimare individuală.

        Când sattva se exprimă liber, apare unitatea gândirii. Când rajas predomină, mintea este împrăștiată. Când tamas apare în joc dispare atât unitatea gândirii cât și împrăștierea; există numai estompare și inactivitate.

        Este foarte important pentru un aspirant spiritual să analizeze predominanța celor trei gunas (însușiri fundamentale) și să descopere care guna domină la un moment dat. Sunt rare momentele când toate cele trei gunas sunt în echilibru. Totdeauna o guna domină peste celelalte două și guvernează, chiar dacă celelalte gunas au șanse egale de manifestare. De exemplu, când rajas e la putere există tot timpul o contra-balansare a celorlalte gunas, rezultând o stare de concentrare alternată cu una de împrăștiere. Prin urmare, ființa trebuie să realizeze care guna este la putere la un moment dat și ce contra-balansări au loc. Dacă există mai multă împrăștiere și mai puțină concentrare, atunci este rajas. Dacă există mai puțină concentrare și mai puțină împrăștiere dar mai multă somnolență, înseamnă că predomină tamas. Dacă este mai multă concentrare și mai puțină împrăștiere și somnolență, înseamnă că predomină sattva.

        După ce am analizat influența gunas-urilor asupra conștiinței, trebuie să găsim modalități de eliminare a influențelor negative și de dezvoltare a influențelor pozitive. De exemplu, dacă după o observație atentă și minuțioasă ați descoperit influența lui tamas în timpul meditației, trebuie să găsiți mijloacele de a o reduce și de a dezvolta predominanța guna-ei opuse, printr-o metodă corespunzătoare. Tehnica de a dezvolta influența pozitivă este mai importantă decât încercarea de a suprima influența sau guna negativă. În acest scop trebuie folosite asanas (poziție, postură), pranayama (tehnica de ritmare a suflului) și anumite tehnici de Hatha Yoga. Nu are importanță dacă tendința tamas -ică este constituțională, mentală sau temporară - Hatha Yoga va elimina presiunea tamas-ică în mare măsură. Lucrul fizic este o mare putere pentru exterminarea chiar a existenței tamas guna-ei, nu numai în timpul meditației, ci chiar în timpul întregii vieți.

        Dacă sunteți conduși de forța rajas guna-ei în timpul meditației sau în viață în general, în așa fel încât sunteți incapabili să vă concentrați asupra unui subiect datorită tulburărilor mentale, samskaras (tendințe mentale), dorințe, probleme de viață și deprimări, trebuie să încetați să luptați cu voi înșivă și să folosiți toate acele practici care reduc elementul rajas chiar din rădăcina vieții. Astfel de practici sunt, de exemplu, Bhakti și Japa Yoga.

       Karma Yoga trebuie practicată; de asemenea trebuie făcută și munca fizică. Aceasta nu pentru că aveți nevoie de ea, ci pentru că este o necesitate a vieții voastre spirituale.

        Să presupunem că ați descoperit că rajas guna este foarte puternică în timpul meditației și drept rezultat sunteți incapabili să vă concentrați mintea asupra unui obiect, iar când vă duceți la culcare mintea începe să o ia razna, gândind la vrute și nevrute; nu o puteți controla. Ce trebuie să faceți? Trebuie să folosiți tehnicile prin care se reduce rajas guna și vă amintim că acestea sunt Bhakti și Japa Yoga.

        Uneori vă dați seama că sattva guna este puternică, cu toate că si celelalte gunas operează de asemenea una după cealaltă. Desigur, sattva guna nu trebuie eliminată. Ea trebuie întărită, deoarece sattva este dezirabilă. Tamas guna este indezirabilă și ea trebuie redusă. Rajas guna este de asemenea indezirabilă și trebuie de asemenea redusă. Predominanța tamas și rajas gunas trebuie redusă, dar sattva guna trebuie întărită prin diferite metode, enunțate în textele yoghine. Trebuie să vă gândiți bine care din tehnici vi se potrivește pentru a vă întări sattva guna - poate dharana (concentrare), poate satsang-ul (frecventarea înțelepților), poate studierea cărților, poate dieta corespunzătoare.

        Fiecare aspirant spiritual trebuie să analizeze, nu 24 de ore, ci măcar un timp suficient, influența celor trei gunas. Deci, dacă vă dați seama că timp de o lună întreagă mintea a fost concentrată și numai uneori au existat stări de zăpăceală, aceasta este starea oscilatorie a minții sau vikshipta. Să zicem acum că, de exemplu, starea voastră e nestabilă. Nu vă dați seama exact cum, dar o simțiți. Care guna este mai puternică? Dacă tamas guna este mai puternică, veți avea tendința să regresați; sadhana (practica spirituală) voastră se va reduce. Dacă predomină sattva, concentrarea va fi ușoară și veți putea să intrați cu ușurință în meditație. Astfel, în general, nu aveți decât să vă urmăriți starea din meditație și conform acesteia să luați măsurile care se impun.

        Se spune că yoga începe atunci când s-a ajuns la starea minții numită vikshipta. Cele două stări anterioare, kshipta (starea minții în care predomină rajas guna) și moodha (starea minții în care predomină tamas guna), sunt neyoghine. Ele constituie ceea ce numim stările lumești (obișnuite) ale minții. Starea moodha e departe de orice concept yoghin.

        Acum am ajuns la ekagrata. Ekagrata înseamnă focalizare, și în această focalizare rajas guna și tamas guna sunt absente; Numai sattva guna există. Când mintea atinge starea de focalizare, atunci rajas și tamas sunt ambele absente; numai sattva predomină. Următoarea stare spre care se tinde după atingerea acesteia este nirodha, încetarea completă a activității mentale. În această din urmă stare nu funcționează nici sattva, nici rajas, nici tamas. Aceasta este o stare a minții numită trigunatita, cea de dincolo de cele trei gunas, când conștiința e complet eliberată de limitările celor trei gunas. Când conștiința voastră individuală e eliberată de limitările celor trei gunas și când ea stă singură, fără sentimente de prietenie sau alianță față de aceste trei gunas, ea a atins starea numită nirodha.

        Aceasta este comparația dintre trezirea lui kundalini și terminologia yoghină asa cum s-a detaliat aici.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 3

 

Tada drastuh swarupeavasthanam

 

        Tada = atunci; drastuh = văzător; swarupe = natura proprie esențială; avasthanam = stabilire.

 

             În starea de YOGA, sau cu alte cuvinte atunci când VRITTIS-urile sunt blocate, văzătorul (DRASHTA, SAU PURUSHA) e stabilit (locuiește sau se odihnește în el însuși sau în propria sa natură esențială (SVARUPA).

 

        Realizarea de sine poate avea loc numai când chitta-vrittis (modificările minții) își încetează complet activitatea, când mintea, sau chitta, nu mai e afectată de jocul celor trei gunas (însușiri fundamentale) și de sentimentele nestatornice, și când nu mai există sentimentul de identificare cu lumea obiectivă. Noi nu suntem capabili să cunoaștem sau să înțelegem starea kaivalya (realizarea de sine), sau să înțelegem stările elevate de conștiință care apar în samadhi, cu înțelegerea noastră foarte limitată. Realizarea vine dinăuntrul nostru și nu poate fi înțeleasă de nivelul actual de conștiință, îmbibat cum este de plăceri și neplăceri, false crezuri, concepții eronate, falsă gândire și așa mai departe, care constituie schema noastră de gândire și care este legată de asmita, principiul eu-lui.

        Puritatea minții, completul control al simțurilor, lipsa de dorințe și așa mai departe, sunt toate necesare înainte ca omul să atingă scopul sistemului yoga, care este kaivalya - realizarea de sine. Cuvântul avasthanam indică reîntoarcerea la stadiul originar, și acest lucru va fi discutat în capitolul al patrulea.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 4

 

Vritti sarupyamitaratra

 

        Vritti = modificare, șablon; sarupyam = identificare; itaratra = în afara acestei stări.

 

             În afara stării de YOGA are loc identificarea lui PURUSHA sau DRASHTA cu modificările (VRITTIS) lui CHITTA.

 

        Ce se întâmplă cu purusha, Sinele Suprem, când nu e stabilit în natura sa esențială se spune aici. Când chitta vrittis (modificările minții) nu sunt în starea de nirodha (blocare) atunci șabloanele sau modificările lui chitta (mintea, conștiința individuală) sunt suprapuse peste purusha (Sinele Suprem).

        Suntem toți obișnuiți cu acest fel de identificare greșită. Când urmărim un film sau o piesă de teatru, avem tendința să ne identificăm cu ceea ce se vede și trăim intens experiențele vizionate, participând emoțional la ele. Cu toate că actorii interpretează numai un rol, noi tindem să ne identificăm cu ei, uitând că suntem numai spectatori la ceea ce se întâmplă În același fel, purusha este numai o conștiință martor, dar ea și-a "uitat" natura sa veritabilă, identificându-se cu chitta (mintea, conștiința individuală) și cu transformările ei în așa măsură încât îi este foarte greu să se elibereze de această eroare.

        Știința YOGA, așa cum este prezentată de Patanjali, recomandă diferite tehnici aplicabile diferitelor caractere individuale, care au drept scop de a aduce mintea (sau chitta) într-o stare de nirodha (blocare). În această stare purusha (Sinele Suprem) devine conștient de natura sa veritabilă.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 5

 

 Vrittayah panchatayyah klistaklistah

 

        Vrittayah = modificări ale minții; panchatayyah = de cinci feluri; klishta = dureros, lit. greu, dificil; aklishtah = nedureros.

 

             Modificările fundamentale ale minții (VRITTIS) sunt de cinci feluri; ele pot fi dureroase, neplăcute sau impure (KLISHTA), sau nedureroase, plăcute sau pure (AKLISHTA).

 

        Această sutra este o combinație de patru cuvinte. Cuvântul vritti v-a devenit cunoscut, dar cu toate acestea el mai necesită o explicație amănunțită și de la această sutra începe explicația detaliată a lui vritti. Sutra spune că vrittis-urile minții sunt de cinci feluri, sau de cinci tipuri. Modificările sunt de cinci tipuri și aceste cinci tipuri de modificări sunt ori dureroase ori nedureroase. Aceasta înseamnă că modificările minții sunt zece toate; cinci din acestea sunt dureroase și cinci sunt nedureroase. Acest lucru necesită o lămurire. Mintea vede o floare; cu ajutorul ochilor ea sesizează forma florii, și-i place floarea. Aceasta este numită aklishta, plăcut. Apoi mintea vede un corp în descompunere al unui câine mort peste care a trecut un autovehicul. Mintea privește prin intermediul ochilor și asimilează percepția, dar nu o agreează. Aceasta este numită klishta, sau dureroasă. Deci, modificările particulare ale minții în cazul florii au fost nedureroase sau plăcute. În cazul câinelui mort, au fost dureroase sau klishta. Modificarea este la fel: percepția se face prin ochi, dar vederea este de două feluri - klishta (dureroase) și aklishta (nedureroase).

        În același fel, mintea are, sau suferă, în general, modificări de cinci feluri. Ce sunt aceste cinci vrittis? Le vom discuta în următoarele sutras, dar înainte de a face aceasta trebuie să înțelegem bine ce a vrut să spună Patanjali. Este vorba de manifestarea minții în diferite planuri sau sfere de viață, cum ar fi: priviți un copac, un om sau un peisaj. O faceți prin intermediul ochilor, dar ea este în realitate una din manifestările minții voastre. Ascultați o melodie sau o povestire. Aceasta este de asemenea una din modificările minții. Inchideți ochii și vă gândiți la trecut, la prezent sau la viitor, la relațiile voastre, la prieteni sau dușmani. Aceasta este una din modificările minții, una din formațiile minții, unul din șabloanele minții. Când sunteți îngrijorat, anxios sau plin de mânie, invidie, gelozie, compasiune, iubire pentru oameni, iubire pentru Dumnezeu, acestea sunt de asemeni șabloane ale minții, și aceste modificări particulare sunt numite vritti.

        Conform sistemului yoga, fiecare dimensiune paralelă a cunoașterii, fiecare fel de gând și fiecare plan de conștiință este un vritti al minții. În yoga, chiar și somnul este considerat a fi una din condițiile minții. Acesta este o stare mentală, o condiție mentală. Visul este de asemenea o condiție mentală. În mod asemănător, îndoiala, iluzia, greșelile de gândire - cum ar fi confundarea unei rădăcini cu un șarpe - toate acestea sunt de asemenea stări ale lui chitta (minte), sau vrittis (modificări mentale).

        În sanskrită și mai ales în textele yoghine și în textele filosofiei Vedanta cuvântul vritti apare iar și iar. Este un termen atât de ambiguu încât uneori filosofii și gânditorii n-au fost în stare să-l explice în mod adecvat. În secolul XVII a trăit un mare cărturar al cărui nume era Goudapadacharya. El a scris un comentariu detaliat la o mică Upanishada, și anume Mandukya Upanishad. În comentariul său, marele cărturar scrie: "Cuvântul (VRITTI) se pare că nu înseamnă altceva decât una din formele modificărilor mentale pe care le suferă conștiința supremă".

        Intreg cosmosul, nu numai Pământul, poate fi dintr-un anumit punct de vedere ireal; el poate că este numai o expresie a gândirii mentale, a gândirii Ființei Supreme, o forță cosmică gânditoare. Deci când folosim termenul modificare mentală înțelegem diferitele șabloane sau personalități ale minții, diferitele stadii, sfere sau dimensiuni paralele ale personalității.

        Intr-o piesă de teatru, același om poate apărea pe scenă ca cerșetor, ca rege, ca tâlhar, ca sannyasin ((în India) ființă umană care renunță total la lume pentru a trăi în totală detașare și care se consacră realizării eliberării spirituale), ca bărbat sau femeie, și așa mai departe. În același fel, există o singură conștiință care se manifestă în om sub forma stării de veghe, a visului, a somnului, a gândirii, a plăcerii sau neplăcerii. Este o conștiință unică, care se pare că joacă diferite roluri, acestea fiind diferitele vrittis-uri (modificări mentale).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 6

 

 Pramana viparyaya vikalpa nidra smritayah

 

        Pramana = cunoaștere corectă; viparyaya = cunoaștere incorectă; vikalpa = fantezie, imaginație; nidra = somn; smritayah = memorie.

 

             Cele cinci modificări fundamentale (VRITTIS) ale minții sunt: cunoașterea corectă (PRAMANA), cunoașterea non-discriminativă incorectă sau falsă (VIPARYAYA sau AVIDYA), imaginația sau fantezia (VIKALPA), somnul (NIDRA) și memoria (SMRITI).

 

        În ultimele trei sutras am vorbit despre cuvântul vritti. Pentru un aspirant yoga este important să înțeleagă corect acest cuvânt. După mult timp de gândire veți realiza că scopul final în yoga nu este altul decât distrugerea totală a șabloanelor manifestării conștiinței. Se poate lua exemplul următor: diferiți idoli (sau șabloane ale formei) pot fi făcuți din lut, dar când sunt distruși ei devin din nou lut. În mod asemănător, fierarul face diferite ornamente din fier care sunt cunoscute prin diferite nume și forme, dar atunci când sunt distruse, amestecate, ele devin din nou fier. La fel, diferite lucruri și structuri iau naștere din minte fiind numite în mod diferit în decursul proceselor cosmice ale naturii. Mintea sau conștiința trebuie dezgolită de toate formele ei astfel încât conștiința să rămână fără nume și fără formă, ceea ce constituie scopul ultim în yoga.

       Yoga nu se ocupă numai cu stingerea lumii, și acest lucru e greșit înțeles de mulți aspiranți. Ei își închid ochii și urechile, uită de toate peisajele și sunetele, văzând minunate priveliști înăuntru. Ei cred atunci că au ajuns la stadiul final în yoga, dar chiar și acest lucru trebuie distrus. Orice - care are natura minții, trebuie eliminat. Prin urmare, înainte de a vă apuca să faceți yoga, trebuie să înțelegeți semnificația a ceea ce veți face, iar Patanjali vă ajută în acest sens.

        Uneori ni se spune să ne retragem conștiința, dar ce este oare conștiința? Vă retrageți conștiința de la sunetele exterioare, dar v-o puteți retrage de la somn? Nu, pentru că nici măcar nu credeți că somnul este o stare mentală; credeți că somnul nu este o stare mentală. Yoga spune că somnul e de asemenea o stare mentală și în sutras-urile următoare, Patanjali spune că chiar și samadhi este o stare mentală care trebuie eliminată. Savikalpa samadhi este de asemenea o modificare a minții, trebuind prin urmare să fie depășită.

        Scopul ultim în yoga este un proces de rafinare extremă și în acest scop Patanjali ne dă o mână de ajutor. Cele cinci vrittis (modificări mentale) sunt clasificate cu grijă. Tot ceea ce vedeți, auziți trăiți, tot ceea ce vrittis-urile voastre fac prin intermediul minții, al simțurilor, e clasificat în cinci grupe, și anume, cunoaștere corectă, cunoaștere incorectă, imaginație, somn și memorie.

        Aceste cinci modificări constituie conștiința minții. Ele formează cele trei dimensiuni ale conștiinței individuale. Acestea constituie factorul mental al omului. Fiecare stare mentală e inclusă în aceste cinci modificări, cum ar fi visul, starea de veghe, privitul, vorbitul, atingerea, bătaia, țipatul, sentimentele, emoțiile, acțiunea; de fapt, totul este inclus în acestea cinci.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 7

 

 Pratyakshanumanagamah pramanani

 

        Pratyaksha = cunoaștere directă izvorâtă din experiența practică, evidența simțurilor; anumana = inferență; agama = mărturie, revelație; pramanani = surse ale cunoașterii corecte.

 

             Cunoașterea prin experiență directă (PRATYAKSHA), inferența (ANUMANA) și mărturia sau revelația celor care au perceput direct Adevărul (AGAMA) sunt sursele cunoașterii corecte (PRAMANA).

 

        În această sutra, rishi (cei care au experimentat în mod direct aproape toate subiectele discutate în Agamas) încearcă să explice cunoașterea corectă, pramana. Ea a fost deja menționată în sutra precedentă ca fiind o manifestare a minții. Mintea nu ia totdeauna forma numai a cunoașterii corecte; ea poate manifesta de asemenea cunoaștere incorectă. Această sutra explică ce se înțelege prin cunoaștere corectă. Cunoașterea corectă poate fi obținută prin intermediul a trei surse, și anume evidența simțurilor, inferența și mărturia. Evidența simțurilor este cunoșterea produsă de contactul unuia sau a mai multor simțuri cu obiectul cunoașterii; de exemplu, vedem o floare, o mirosim, auzim pe cineva țipând, simțim ceva ca fiind fierbinte sau rece, etc.

        Dacă simțurile sunt intacte, dacă nici unul din ele nu e bolnav, atunci evidența simțurilor este una din sursele cunoașterii corecte. Trebuie să nu uităm totuși că aceasta nu este singura sursă de cunoaștere corectă deoarece uneori simțurile ne dezamăgesc; de exemplu, mirajul produs într-un deșert datorită curenților calzi de aer. În acest caz, în realitate nu există apă dar ochii noștri ne fac să credem că existența apei este o realitate. În acest caz evidența simțurilor nu constituie cunoaștere corectă, deoarece ne putem da seama de iluzie atunci când încercăm să ne ducem în acel loc și să aducem apă.

       Anumana, inferența, devine o sursă de cunoaștere corectă atunci când se bazează pe judecată înțeleaptă. Vedem fum și imediat tragem concluzia că trebuie să existe foc. Această inferență se bazează pe experiența care nu ne-a înșelat niciodată și anume aceea că ori de câte ori sesizăm prezența fumului găsim de asemenea și prezența focului. Acest lucru se numește concomitență invariabilă (samanyato sristam). Când două lucruri sau fenomene sunt legate între ele invariabil, putem deduce prezența unuia dintre ele atunci când îl vedem pe celălalt.

       Agama înseamnă mărturie. Ea este folositoare în anumite circumstanțe când nu e posibilă evidența simțurilor și când nu există suficiente date pentru deducție. Aici depindem numai de ceea ce spun alții, cu o condiție importantă însă. Persoana a cărei autoritate poate fi considerată ca o sursă suficientă de cunoaștere corectă, și care este numită apta, trebuie să îndeplinească două condiții. În primul rând, ea trebuie să posede cunoaștere corectă și în al doilea rând, ea trebuie să dea acea cunoaștere fără nici o greșeală. Când aceste două condiții sunt îndeplinite, putem lua agama (mărturie) drept adevărată cunoaștere. În yoga autoritatea aceasta este numită guru (învățător spiritual) și ceea ce-i spune el discipolului este luat de către acesta ca atare, dar, totuși, constituie cunoaștere corectă, deoarece un guru (învățător spiritual) este o persoană care cunoaște corect. Scripturile mai sunt numite AGAMAS deoarece ele sunt revelații ale rishis-lor care au experimentat prima oară subiectele discutate acolo. Mai mult, afirmațiile scripturilor nu sunt demonstrabile nici prin evidența simțurilor și nici prin inferență.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 8

 

 Viparyayo mithyajnanamatadrupaprathistham

 

        Viparyayah = cunoaștere greșită; mithya = fals, iluzoriu; jnanam = cunoaștere; atat = neadecvat, impropriu; rupa = formă; prathistham = bazat.

 

             Cunoașterea non-discriminativă, incorectă sau falsă (VIPARYAYA sau AVIDYA) este cunoașterea care nu este bazată pe o formă adecvată (cunoașterea în care unui obiect i se atribuie în mod fals proprietățile altui obiect).

 

       Patanjali se ocupă aici cu al doilea tip de chitta vritti (modificările minții) pe care trebuie să-l blocăm. El definește viparyaya ca fiind falsa cunoaștere care nu se bazează pe, sau nu corespunde unui obiect real. Aceasta e opusă cunoașterii corecte. Cunoașterea corectă se bazează pe corespondența dintre obiectul real și cunoașterea noastră despre el. De exemplu, vedem culoarea unei flori, o mirosim, simțim catifelarea petalelor și cunoașterea că aceasta este o floare se naște în mintea noastră. Aceasta este cunoaștere corectă deoarece este tadrupaprathistha, adică, există un obiect real pe care se bazează cunoașterea noastră. În cazul lui viparyaya nu este nici un obiect existent pe care cunoașterea să poată fi bazată, fiind prin urmare numită atadrupaprathistham. De exemplu, când confundăm o rădăcină cu un șarpe, cunoașterea noastră e incorectă deoarece lucrul care există în realitate în fața noastră este o rădăcină, în timp ce noi credem că e un șarpe. Această falsă cunoaștere poate fi corectată prin crearea condițiilor necesare unei corecte cunoașteri (ca, de exemplu, lumină suficientă).

       Viparyaya (falsa cunoaștere) mai este numită și avidya, deoarece toate cunoașterle noastre sunt bazate pe o înțelegere greșită a naturii reale a lui purusha (Sinele Suprem) și prakriti (natura, ființa manifestată). Această cunoaștere greșită e în cele din urmă înlocuită de viveka (discriminare), care implică înțelegerea corectă a naturii adevărate a lui purusha și prakriti.

 

 

CAP I SUTRA 9

 

 Shabda jnanupati vastu shunyo vikalpah

 

        Shabda = cuvânt, sunet; jnana = cunoaștere; anupati = a decurge; vastu = obiect; shunyah = gol; vikalpa = fantezie, imaginație.

 

             Cunoașterea care decurge numai din cuvinte sau alți factori dar care n-are un obiect real corespunzător, adică obiectul ei nu există în afara minții, este fantezie (VIKALPA).

 

       Vikalpa este imaginația fără baza unui obiect real. Asta nu înseamnă că ea n-are obiect, ci că obiectul menționat este inexistent în planul fizic obiectiv. De exemplu, când citim povești minunate despre zâne, sau "Călătoriile lui Guliver", găsim lucruri și cuvinte care au un sens când stau într-o frază, dar de fapt nu există nici un obiect real cărora ele să le corespundă. Acestea sunt exemple de vikalpa, imaginații sau fantezii. Vikalpa este numai o creație a minții noastre. Ea nu este totuși complet lipsită de substanță. Noi ne luăm ideile din experiențe și le combinăm, pentru a forma idei noi despre lucruri care de fapt nu există.

        Necazul pentru majoritatea dintre noi, chiar și în cazul aspiranților spirituali, este că uneori mintea devine plină de fantezii și gărgăuni. Există mulți aspiranți spirituali în această lume care caută să atingă un țel imaginar. Ei trăiesc într-o lume de idei, creată de propria lor imaginație, care nu este altceva decât vikalpa.

        Uneori în meditație are loc o fugă a imaginației în dhyana (meditație). Acest lucru este foarte plăcut și interesant conferind plăcere și satisfacție minții care meditează, dar, conform cu Patanjali, această formă de vikalpa trebuie de asemenea îndepărtată. La fel, în India există o ramură de meditație fantezistă care se numește chiar reverie. Ea constituie o sadhana (practică spirituală) aparte prin ea însăși, dar conform lui Patanjali aceasta este o stare mentală greoaie și trebuie depășită prin cunoaștere adecvată. Această sadhana (practică spirituală) este foarte folositoare unui începător în măsura în care îl poate transforma într-un aspirant capabil să intre din ce în ce mai adânc în starea de concentrare. Totuși, nu trebuie uitat că acest fel de sadhana (practică spirituală), cu toate că folositoare unui începător, trebuie evitată ulterior. În stările de dharana (concentrare), antar mauna (liniște lăuntrică), dhyana (meditație), aspirantul își imaginează anumite obiecte și calități. Acestea pot fi considerate, în ultimă analiză, drept ireale și fanteziste, dar ele sunt foarte folositoare la început și începătorul în yoga trebuie să se ajute de ele până ce va fi capabil să intre în stările mai profunde. Mulți mari gânditori au spus că până la starea de nirvikalpa samadhi diferitele experiențe prin care trece un aspirant nu sunt decât planuri ale conștiinței sale mentale.

        Cunoașterea corectă (pramana), cunoașterea incorectă (viparyaya) și imaginația (vikalpa) sunt de asemenea procese ale conștiinței, dar ele se deosebesc în aceea că cunoașterea corectă (pramana) are un obiect real, cunoașterea incorectă (viparyaya sau avidya) are un obiect fals, în timp ce imaginația sau vikalpa nu are nici un obiect real. Această diferență trebuie bine înțeleasă.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 10

 

 Abhava pratyayalambana vrittirnidra

 

        Abhava = absență; pratyaya = conținut al minții; alambana = suport; vritti = modificare; nidra = somn.

 

                    Somnul (NIDRA) este acel vritti care are drept suport absența activității mentale (PRATYAYA).

 

        Aceasta este o sutra foarte importantă. În comparație cu ultimele trei vrittis (modificări mentale) menționate anterior, acest vritti e caracterizat prin lipsa conștiinței, a atenției sau a inconștienței. Somnul e de asemeni o stare a minții. Este foarte important să înțelegem acest lucru, deoarece dacă suntem capabili să analizăm starea de somn a minții, putem să înțelegem cu ușurință starea de samadhi. Somnul este o stare a minții care ascunde sau tăinuiește cunoașterea lumii externe. În Mandukya Upanishad se spune că în somn omul nu dorește nimic, nici nu există vis sau orice altă percepție. Toate vrittis-urile (modificările) minții se concentrează la un loc și energia acestui proces le fuzionează. Capacitatea facultății de percepție este introvertită; obiectele exterioare nu mai sunt auzite sau văzute, nu mai există nici un simț. Este o stare inconștientă a minții.

        Aceasta este exact ideea pe care Patanjali încearcă s-o expună în această sutra. El spune că în somn nu există nici un obiect în fața minții - ea nu vede, nu aude, nu simte nimic. Toate formele de cunoaștere au amuțit.

        Atunci când avem experiența mentală a unui obiect, acea experiență e numită pratyaya, conținut al minții. Putem avea o pratyaya cu sau fără ajutorul simțurilor. Putem, de exemplu, să vedem un trandafir în mintea noastră or sub forma unei viziuni, ori sub forma unui vis, sau a unei idei. Conținutul minții în toate aceste stări e numit pratyaya.

        Când chiar și ideea acelui obiect, adică însăși conținutul minții e îndepărtat printr-un procedeu oarecare, mintea rămâne fără suport. Somnul este un vritti în care conținutul minții este absent. În această stare, gândurile există dar nu sunt prezente în fața minții, astfel încât mintea nu vede, nu simte, nu aude și nu are nici o experiență mentală sau prin intermediul simțurilor. Din punct de vedere psihologic, în această stare creierul și mintea sunt deconectate și gândurile sunt suprimate temporar. În mod similar în dhyana (meditație) devenim uneori inconștienți atunci când activitatea minții se oprește.

        Starea de somn e comparabilă cu starea de samadhi în ceea ce privește faptul că în ambele se constată absența conștiinței lumii exterioare. Singura diferență dintre somn și samadhi este că în ultima persistă noțiunea eu-lui într-o anumită măsură, în timp ce în somn nu există această noțiune. În starea de samadhi conștiința existenței separate și a calităților, cum ar fi faptul că un individ este hindus, că are un nume și o formă, încetează complet, rămânând totuși un anumit fel de conștiință. Aceasta însă este lipsită de orice particularități care aparțin lumii exterioare. Conștiința pe care o avem în stare de veghe e exact ca aceea din starea de samadhi, dar diferența constă în faptul că în samadhi obiectele sunt absente, dar conștiința (lor) e prezentă. Aici au apărut multe concepții greșite, multe false înțelegeri și multe interpretări greșite. Se presupune că samadhi este o stare de totală inconștiență, în timp ce ea este exact contrariul, anume o stare de superconștiință hiperlucidă.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 11

 

 Anubhutavisayasampramosah smritih

 

        Anubhuta = înregistrat; visayah = obiecte ale percepției simțurilor; asampramosah = a nu lăsa să dispară; smritih = memorie.

 

             Memoria (SMRITI) este cunoașterea trecută, care a fost înregistrată prin procesul de a nu lăsa să dispară sau să scape din minte obiectele înregistrate anterior. Aceste obiecte sunt readuse în minte prin intermediul SAMSKARAS-urilor.

 

        Memoria este al cincilea vritti al minții. Ea este de două feluri: memoria conștientă și memoria subconștientă. Memoria conștientă implică amintirea lucrurilor deja trăite, rechemarea experiențelor trecutului. Memoria subconștientă este visul. În acest caz ființa nu-și amintește conștient ci inconștent. Această memorie este de asemenea de două feluri: una este imaginară, cealaltă este reală. În vis omul are uneori experiențe fantastice care nu sunt nicidecum relevante pentru viața reală. Visătorul se poate vedea pe sine însuși tăiat în bucăți de roțile unui tren, sau se poate vedea pe sine murind. Acest lucru e o fantezie a minții și prin urmare e numit memorie subconștientă imaginară, dar totuși trebuie să ne reamintim că fiecare vis are o bază și că nu există vise fără bază. În cazul memoriei subconștiente reale, ființa își amintește în vis ceva care s-a întâmplat într-adevăr în trecut, fără distorsiunea faptelor. Această memorie care scoate la iveală înregistrările preconștientului și le desfășoară în plan conștient, este una din facultățile conștiinței noastre. Este una din modificările conștiinței, fiind prin urmare clasată drept vritti (modificare a minții).

        Obiectele experienței sunt de cinci feluri, acelea care pot fi percepute prin intermediul ochilor, urechilor, pielii, limbii sau nasului. Când cunoaștem aceste obiecte, mintea noastră vine în contact cu ele prin intermediul indryas-urilor (organele de simț). Când, după un timp, avem un contact similar, memoria experienței trecute se deșteaptă, dacă nu i s-a permis să dispară din minte. Dacă experiența dispare din minte, atunci memoria ne lasă. Astfel, Patanjali a folosit cuvântul asampramosha pentru a sublinia faptul de a nu lăsa experiența să dispară din minte. Ințelesul cuvântului este următorul: a=nu; sam=complet; pra=înalt sau mare; mosha=a elibera, a scăpa. Astfel, literal, cuvântul înseamnă a nu lăsa să scape.

        Putem rezuma cele cinci vrittis (modificări mentale) menționate de Patanjali în modul următor: primul vritti se ocupă de cunoașterea corectă; al doilea de cunoașterea incorectă; al treilea de cunoașterea imaginară; al patrulea de nici o cunoaștere sau cunoaștere vidă și, în sfârșit al cincilea, de cunoașterea trecută. Aceasta acoperă întregul câmp al conștiinței noastre. Când a definit YOGA, Patanjali a spus că esența sistemului YOGA constă în stoparea sau blocarea tuturor vrittis -urilor (modificărilor mentale). El descrie tehnicile care trebuiesc folosite în acest scop în sutra următoare.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 12

 

 Abhyasavairagyabhyam tannirodhah

 

        Abhyasa = practică repetată; vairagyabhyam = prin vairagya; tat = acesta; nirodhah = stopare, blocare.

 

             Stoparea (NIRODHA) acestor cinci VRITTIS se face prin practică repetată (ABHYASA) și VAIRAGYA (detașare).

 

        În această sutra, Patanjali descrie două metode de a opri fluxul chitta vrittis (modificările minții). Aceste două metode sunt abhyasa și vairagya (detașare). Abhyasa înseamnă practică repetată și persistentă. Vairagya este o stare mentală de non-atașament, sau detașare, care reprezintă eliberarea de raga (atracție) și dwesha (repulsie). Când mintea devine eliberată de acestea două, starea ei în acel moment e numită vairagya. În India, vairagya desemnează un ordin tradițional de sannyas. Patanjali a descris raga (atracție) și dwesha (repulsie) în capitolul următor. Raga (atracție) este, am putea spune, atitudinea de a simpatiza și de a se simți irezistibil atras de un obiect oarecare. Pe de altă parte, dwesha (repulsie) este o atitudine a minții care implică nesimpatia sau repulsia necontrolată pentru un obiect. Eliberarea de aceste două atitudini e numită vairagya.

        Intâlnim mulți aspiranți spirituali care încearcă să se concentreze fără să practice în prealabil abhyasa (practică repetată) și vairagya (detașare), fără să stăpânească mai întâi raga (atracție) și dwesha (repulsie). Nu are rost să impunem liniște minții fără să îndepărtăm în prealabil factorii care produc tulburare, și anume raga (atracție) și dwesha (repulsie), care conferă instabilitate minții. Patanjali spune deci, pe drept cuvânt, că abhyasa (practica repetată) și vairagya (detașare) sunt mijloacele prin care ființa trebuie să se stăpânească, după acestea meditația urmând cu ușurință.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 13

 

 Tatra stitou yatnobhyasah

 

        Tatra = acolo, din cele două; sthitou = fiind fixat, stabilit; yatnah = efort; abhyasah = practică.

 

             Din cele două (menționate în sutra anterioară) ABHYASA înseamnă stabilitatea efortului de a estompa VRITTIS-urile.

 

       Patanjali explică în această sutra înțelesul lui abhyasa. Cuvântul tatra înseamnă de fapt "acolo", dar cu referire la contextul sutrei, cuvântul tatra înseamnă "din cele două". Abhyasa înseamnă a fi fixat perfect în efortul spiritual (sadhana). Aici efortul implică practica lui chitta vritti nirodhah. El poate include meditație, sau Karma Yoga, sau Bhakti Yoga, sau introspecție sau alte practici. Trebuie amintit că practicarea a ceva numai pe o perioadă anume de timp nu este abhyasa. Abhyasa înseamnă practică continuă; ea nu poate fi abandonată. Ea devine o parte din personalitatea voastră, o parte din natura voastră individuală. Pentru a sublinia acest aspect, rishi (cel care experimentat în mod direct subiectele discutate în Agamas) a folosit cuvântul sthitou, care înseamnă a fi ferm fixat sau ferm stabilit.

        Cuvântul următor - yatna, efort - indică orice efort consacrat, fie Kriya Yoga, fie Hatha Yoga sau meditație. Există un punct important în ceea ce privește abhyasa (practica spirituală repetată) și care trebuie bine înțeles. Atunci când abhyasa (practica repetată) devine ceva natural, ferm, înrădăcinat și complet, ea duce la samadhi. Deci, fiecare aspirant spiritual trebuie să acorde cea mai mare atenție practicii regulate și continue care, atunci când devine perfectă, duce la completa blocare a vrittis-urilor (modificările mentale).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 14

 

 Sa tu dirghakala nairantaryasatkarasevito dridhabhumih

 

        Sah = aceasta (abhyasa); tu = dar; dirgha = lung; kala = timp; nairantarya = fără întrerupere; satkara = adorație; asevitah = practicat; dridha = ferm; bhumih = întemeiat.

 

       Ea devine ferm întemeiată fiind continuată fără întrerupere o lungă perioadă de timp, cu adorație și aspirație infinită către țelul suprem, cosmic, al ființei umane.

 

        Sunt trei condiții pentru practica plină de succes a lui abhyasa (practica repetată): 1. Ea trebuie practicată cu o încredere deplină; 2. trebuie să fie neîntreruptă și, 3. trebuie să dureze un anumit timp. Când aceste trei condiții sunt îndeplinite, abhyasa (practica spirituală repetată) devine ferm întemeiată și parte din natura ființei. Se observă adesea că mulți aspiranți sunt foarte entuziaști la început, dar credința lor diminuează pe măsură ce trece timpul. Acest lucru nu trebuie să se întâmple cu un student yoghin care vrea să atingă țelul în viața aceasta. Un aspirant spiritual trebuie să-și continue sadhana (practica spirituală) până ce obține ceva foarte concret și substanțial de pe urma ei, dar din păcate, foarte puțini aspiranți pot face asta.

        Cuvântul nairantarya este foarte important. El înseamnă practică neîntreruptă. Antar înseamnă diferență; nairantarya înseamnă absența acestei diferențe. Inseamnă deci continuitate. Acest lucru este foarte important deoarece dacă practica e întreruptă din când în când, studentul nu poate profita pe deplin de pe urma ei. Aceasta înseamnă maturitate spirituală. Aspirantul trebuie să fi atins maturitatea spirituală înainte de a începe să practice, și practica trebuie continuată mult timp. Uneori se observă o concepție greșită la unii, conform căreia sarcina evoluției spirituale poate fi îndeplinită numai în câteva luni, dar acest lucru este fals. Ea poate necesita multe nașteri până la realizare. Aspirantul nu trebuie să fie nerăbdător; nu trebuie să existe grabă sau pripeală. Literatura yoghină veche e plină de povestiri în care se spune că unui individ îi poate lua multe nașteri atingerea celui mai înalt țel yoghin. Nu durata timpului e însă importantă, ci faptul că practica trebuie continuată fără nici un fel de întrerupere până ce țelul este atins, indiferent cât timp ia acest lucru. Aspirantul nu trebuie să-și piardă entuziasmul; el trebuie să continue să practice cu credință. Credința e cel mai important factor, deoarece numai prin credință obținem răbdarea și energia de a continua practica în ciuda tuturor necazurilor vieții. Dacă aspirantul are încredere totală în faptul că el va atinge cu siguranță țelul prin practica sa, atunci puțin importă când se va petrece acest lucru.

        Un alt aspect important este acela că sadhana (practica spirituală) trebuie realmente îndrăgită în cel mai înalt grad. La fel cum o mamă se tulbură dacă copilul ei nu se întoarce acasă la timp, tot astfel aspirantul nu trebuie să rămână indiferent dacă nu și-a făcut practica zilnică. El trebuie să îndrăgească ceea ce face la fel cum își îndrăgește propriul corp. El trebuie să fie atras de practică la fel cum este atras de o prăjitură preferată. Practica poate produce rezultatul dorit numai dacă e făcută cu dragoste și afecțiune. Nu trebuie să existe sentimente de constrângere ci ea trebuie practicată cu plăcere. Acesta este înțelesul cuvântului satkara. El înseamnă onestitate, respect și devoțiune. Dacă ființa are aceste calități rezultatele dorite sunt asigurate. Atașamentul față de practică poate fi dezvoltat prin auto-analiză constantă și satsang (frecventarea sfinților, înțelepților, marilor yoghini).

       Patanjali declară deci că dacă practicăm abhyasa cu credință și convingere, continuu, pe o perioadă lungă de timp, ea va aduce în mod sigur blocarea celor cinci vrittis (modificări) ale minții.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 15

 

 Dristanushravika visayavitrisnasya vashikarasanjna vairagyam

 

        Drishta = văzut; anushravika = auzit; visaya = obiect; vitrisnasya = aceluia care e liber de dorință (trisna = dor, dorință); vashikara = control; sanjna = conștiință; vairagyam = absența dorinței.

 

             Când individul se eliberează atât de dorințele pentru obiectele cunoscute prin simțuri, cât și pentru acelea de care a auzit vorbindu-se, starea aceasta de conștiință este VAIRAGYA.

 

        Când o persoană e fără de dorințe, fără sete, când nu tânjește după toate obiectele plăcerii, etc. pe care le-a auzit sau văzut în viața sa, atunci starea minții lui e numită vairagya (detașare). Drishta include și plăcerile sau obiectele care aduc plăcere prin simțuri. Toate experiențele care intră în raza de cunoaștere prin simțuri sunt numite drishta. Anushravika sunt acele obiecte pe care individul nu le-a experimentat, ci de care a auzit vorbindu-se sau despre care a citit în cărți. Astfel, vairagya este în totalitate un proces care aparține lui buddhi (inteligență); ea nu e o categorie în ea însăși. Dacă cineva crede că pentru a practica vairagya (detașare) va trebui să-și schimbe viața, se înșeală. Vairagya este evaluarea finală lucidă a tot ceea ce individul a experimentat în viață.

       Vairagya (detașare) este posibilă chiar și atunci când trebuie îndeplinite responsabilitățile față de familie și societate. Nu este deci deloc necesar și nici recomandabil, să renunțăm la datoriile noastre. Ceea ce trebuie făcut nu este să renunțăm la acte, ci să renunțăm la raga (atracție) și dwesha (repulsie), care produc agonia subconștientă. Acest lucru e explicat foarte bine în Bhagavad Gita, unde se spune că individul poate fi liber în viața sa chiar dacă îndeplinește diferitele acte necesare vieții sale, singura condiție fiind să se detașeze de efectele bune sau rele ale acțiunilor sale. Ceea ce este important pentru meditație nu e ceea ce individul face sau nu în viața exterioară; viața interioară, viața inhibițiilor, suprimărilor și complexelor, viața erorilor mentale și psihice, aceasta joacă un rol decisiv în meditație. De aceea vairagya (detașare) trebuie să fie prezentă permanent astfel încât atitudinea corectă să poată apare.

        Practica lui vairagya (detașare) începe totdeauna dinăuntru și niciodată din afară. Nu are importanță ce haine purtați sau în ce companie trăiți. Ceea ce contează cu adevărat este atitudinea pe care o aveți față de diferitele lucruri, persoane și evenimente cu care veniți în contact de-a lungul vieții. Vairagya (detașare) realizează o atitudine echilibrată și o abordare integră, un sentiment de iubire și compasiune pentru toți, și cu toate acestea un fel de detașare care este prezentă în toate acțiunile îndeplinite de persoana respectivă. Vairagya constituie astfel o manifestare a purității și păcii mentale a individului. Ea conferă o fericire de netulburat și o liniște care rămâne neschimbată, în timp ce practicantul este confruntat cu evenimente care îl încântă sau cu evenimente care-i displac.

        Aici apare o întrebare importantă. Se poate susține în mod fals că un student își poate purifica mintea, făcând-o să tacă în starea de samadhi chiar fără practica lui vairagya (detașare). Se poate susține că celelalte tehnici yoga, cum ar fi pranayama, meditația, etc, sunt suficiente pentru a aduce un student în stări superioare, dar opinia aceasta e falsă. Dacă vă analizați mintea în mod imparțial, veți deveni constienți de faptul că la nivelele profunde ale conștiinței și ale subconștientului, fiecare dintre noi are anumite dorințe, ambiții și speranțe pe care vrem să le îndeplinim. Aceste dorințe nesatisfăcute dau naștere la conflicte și tensiuni. În viața de toate zilele noi putem să nu fim conștienți de aceste conflicte și tensiuni, dar atunci când vrem să medităm descoperim că este imposibil să ne stăpânim mintea până ce aceste conflicte și tensiuni nu sunt îndepărtate.

        Așa cum Patanjali va explica într-un capitol ulterior, există cinci tipuri de astfel de porniri fundamentale, care pot fi numite agonii subconștiente sau mizerii (kleshas). Ele trebuie toate îndepărtate, deoarece până ce acest lucru nu se face, mintea nu se poate menține fermă în samadhi, vairagya (detașare) fiind singura cale prin care agoniile subconștiente pot fi îndepărtate.

        Există trei stadii de vairagya (detașare). În primul stadiu, toate plăcerile și neplăcerile sunt active în minte. Se face efort de a controla pasiunile naturale și dorințele, cum ar fi tendințele de ură, violență etc. Acest stadiu este caracterizat de lupta de a depăși efectele lui raga (atracție) și dwesha (repulsie). În al doilea stadiu unele raga (atracție) și dwesha (repulsie) sunt controlate, dar mai există altele care nu sunt încă sub controlul minții. În al treilea stadiu, aspectul conștient al lui raga (atracție) și dwesha (repulsie) e complet evoluat și mintea devine liberă de raga și dwesha (atracție și repulsie). Astfel, în primul stadiu există efort fără prea mare succes, în stadiul al doilea succesul este parțial și în al treilea stadiu aspirantul reușește complet să extermine raga și dwesha (atracție și repulsie), cu toate că rădăcinile lor subtile mai pot exista încă.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 16

 

 Tatparam purusakhyatergunavaitrisnyam

 

        Tat = acela; param = cel mai înalt; purusakhyateh = adevărata cunoaștere a lui purusha; gunavaitrisnyam = eliberarea de dorința față de gunas.

 

             Aceea este cea mai înaltă VAIRAGYA în care există eliberare chiar și față de dorința pentru GUNAS, (adică detașarea față de toate aspectele lui PRAKRITI) pe baza cunoașterii adevărate a lui PURUSHA.

 

        Există două feluri de vairagya (detașare) - una este forma inferioară de vairagya, pe care am discutat-o deja, iar cealaltă este forma superioară. În forma inferioară aspirantul transcende atașamentul pentru obiectele simțurilor, dar acestea rămân totuși active la nivel subtil. Acest lucru a fost explicat de asemeni în Bhagavad Gita. Forma inferioară de vairagya (detașare) implică un proces de suprimare în sensul că există discriminare și control prin dezvoltarea conștiinței spirituale și satsang (frecventarea sfinților, înțelepților). Mintea exercită un control conștient și dorințele sunt ținute sub control. Paravairagya implică nu numai renunțarea la plăceri, ci îndepărtarea chiar și a rădăcinilor plăcerii. Din forma inferioară de vairagya (detașare) există posibilitatea recăderii dar când ființa a atins paravairagya nu mai există întoarcere la viața plăcerilor și pasiunilor. Paravairagya e caracterizată prin absența dorinței sub toate formele. Nu există dorință pentru plăcere, bucurie, cunoaștere, nici chiar pentru somn. Acest lucru se întâmplă când există conștiința naturii reale a lui purusha (Sinele Suprem). Aspirantul spiritual devine conștient, în timpul meditației sau în samadhi, de purusha din el însuși. El are atunci o cunoaștere intuitivă directă a lui purusha și acest lucru duce la paravairagya. Aspirantul depășește toate atracțiile și rămâne neclintit, chiar și atunci când i se oferă toate plăcerile lumii. Există o poveste în Katha Upanishad, care descrie cum Natchiketa, arzând de dorința să știe ce se întâmplă cu sufletul după moarte, îndepărtează toate plăcerile lumii oferite lui de către Yama, zeul morții. În final el dobândește cunoașterea adevărată deoarece s-a dovedit demn de a primi cea mai înaltă cunoaștere, renunțând la toate plăcerile lumii. Starea de paravairagya (îndepărtarea chiar și a rădăcinilor plăcerii) nu se poate obține citind cărți sau participând la satsang (frecventarea înțelepților) ori printr-o tehnică specială. Ea apare când aveți cunoașterea intuitivă directă a lui purusha (Sinele Suprem).

        Trebuie să înțelegem clar ce înseamnă purushakhyateh (adevărata cunoaștere a lui purusha). Cuvântul purusha e format din două cuvinte - puri, care înseamnă oraș și sha, care înseamnă somn. În limbaj filosofic, corpul nostru fizic e considerat a fi un oraș cu nouă porți. Corpul mental e considerat a fi un oraș cu patru porți. Mai există de asemenea un corp numit corpul pranic. Conștiința despre lume se presupune a fi o funcție a corpului subtil. Purusha nu este altceva decât conștiința adormită, nemanifestată, din corpuri. Când purusha (Sinele divin Absolut) intră în relație cu prakriti (natura, ființa manifestată) se creează Universul. Prakriti (natura) constă din cele cinci elemente primare (panchabhuta), din cele cinci karmendriyas (cele cinci organe ale ființei umane), din cele cinci jnanendriyas (organe de simț ale cunoașterii), din cele patru funcțiuni ale minții, din cele cinci pranas (energii subtile vitale), din cele trei corpuri și din cele cinci obiecte ale plăcerii simțurilor. Toate acestea la un loc formează tattvas-urile fundamentale din filosofia Samkya. Ele sunt componente ale lui prakriti (natura). Conform cu Samkhya, Universul a apărut în urma unirii lui purusha (conștiința, ființa subiectivă) cu prakriti (natura, ființa obiectivă). Conform cu yoga, purusha este conștiința golită de conținutul minții. Ea este eliberată de orice conținut al minții. Este o manifestare a conștiinței fără nici unul din cele cinci feluri de vrittis (modificări mentale).

        În yoga, purusha e privit ca fiind cea mai înaltă formă de manifestare a conștiinței, eliberată de vrittis (modificări mentale) și de orice tangență cu prakriti (natura). În mod obișnuit, conștiința noastră funcționează prin intermediul simțurilor, a minții și a lui buddhi. În meditație ea funcționează la un nivel mai profund, existând totuși pratyaya (sau conținut al minții) prezentă în acea stare, fiind numai un singur neajuns, și anume noțiunea de "eu" (AHAMKARA), sentimentul că "eu sunt". În final, dincolo de meditație, acel sentiment de "eu" dispare de asemenea; ceea ce rămâne este conștiința numită purusha. Această conștiință supremă a lui purusha este dincolo de cele trei gunas (însușiri fundamentale), care sunt numite: sattva guna, rajas guna, și tamas guna. Prin sattva guna putem înțelege cunoaștere, pace și lumină; prin rajas guna înțelegem lăcomie, furie, tensiune; prin tamas guna înțelegem amânare, lene, îngreunare, ș.a.m.d. Eliberarea de gunas înseamnă că mintea nu mai este influențată de cele trei gunas și acest lucru se petrece numai atunci când se manifestă conștiința lui purusha (Sinele divin Absolut).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 17

 

 Vitarka vicharanandasmitanugamat samprajnatah

 

        Vitarka = judecata verbală, gândire; vichara = reflecție, rațiune discriminativă; ananda = beatitudine; asmita = simțul individualității; anugamat = prin asociere; samprajnatah = samadhi cu prajna.

 

             În SAMPRAJNATA baza subtilă pentru fixarea sau concentrarea minții (PRATYAYA) este judecata (VITARKA), reflecția (VICHARA), beatitudinea (ANANDA) sau simțul individualității (ASMITA), fiecăreia din aceste baze corespunzându-i o stare de SAMADHI.

 

             Samadhi este scopul sistemului yoga. El este aspectul pozitiv. Aspectul complementar negativ este reprezentat de chitta vritti nirodha. Există foarte multe neînțelegeri cu privire la acest subiect important despre samadhi. Putem defini samadhi spunând că în această stare aspirantul ajunge la un punct culminant al conștiinței, dincolo de care nu mai rămâne nici o conștiință. Inseamnă a atinge cel mai profund nivel al conștiinței, în care nici chiar simțul individualității (ahamkara) nu mai funcționează. Cei vechi descriau samadhi ca pe o stare de conștiință superioară în care corpurile mentale nu mai funcționează. Numai vehiculul atmic funcționează în această stare. Nu este nevoie de un conținut sau o bază a cunoașterii.

       Samadhi începe numai după ce conștiința s-a eliberat de sfera fizică. Linia de demarcație dintre lumea simțurilor, sau maya, se sfârșește acolo unde începe pura conștiință mentală. Dacă cineva este capabil să-și retragă atât conștiința fizică cât și conștiința pranică, rămânând numai cu conștiința mentală, acesta reprezintă începutul lui samadhi. Acest samadhi începe atunci când conștiința a pătruns adânc în manomaya kosha (corpul mental) în care nu există nici o urmă de conștiință fizică sau pranică. Menționăm aici cele trei sfere ale minții, și anume manomaya kosha, vijnanamaya kosha și anandamaya kosha. ATMAN e mai subtil și mai fin decât oricare din acestea. ATMAN nu este o sferă a minții, ci e pură conștiință. Există cu totul cinci sfere de conștiință; deja am menționat trei din ele. Celelalte două sunt annamaya kosha, care este corpul grosier și pranamaya kosha, care este mai subtil decât annamaya kosha. Apoi avem manomaya, vijnanamaya și anandamaya kosha, care sunt din ce în ce mai subtile. Anandamaya kosha este cea mai subtilă sferă de conștiință, care nu este altceva decât pură beatitudine. Nu există conținut fizic. Dincolo de aceste cinci sfere de conștiință există conștiința ultimă, cunoscută sub numele de purusha. Samadhi este realizat atunci când conștiința pătrunde din ce în ce mai profund în stări din ce în ce mai subtile, transcenzând sferele obiectelor, a mișcării, a instinctului, atingând în cele din urmă sfera conștiinței. În acest proces conștiința se eliberează de sferele fizică, pranică și altele. Toate sferele conștiinței sunt legate de prakriti, dar atunci când conștiința atinge anandamaya kosha, ea devine practic liberă de limitările lui prakriti (natura).

        Toate nuanțele stării de samadhi sunt clasificate în două categorii: anume sabija, cu sămânță; nirbija, fără sămânță. Sabija este starea inferioară și nirbija este starea superioară. În sabija samadhi avem o bază, un conținut, un centru sau un simbol. În sabija samadhi mintea e fixată asupra unui simbol grosier sau subtil, și există pratyaya, adică conținutul mental al simbolului. Incepătorul trebuie să folosească o anumită bază pentru a fixa mintea. Există patru feluri de astfel de baze, fiecăreia corespunzându-i o stare de samadhi. Noțiunea de pratyaya (conținut al minții) e extrem de importantă pentru înțelegerea stării de samadhi. În întreaga lume există o mare neînțelegere cu privire la termenul pratyaya. Unii îl agreează, alții dimpotrivă, dar, conform cu yoga, ambele puncte de vedere sunt parțiale și imperfecte.

        În filosofia yoga se spune că pratyaya depinde de cele trei gunas (însușiri fundamentale), existând deci pratyaya sattva-ică, rajas-ică și tamas-ică. Astfel, samadhi e un domeniu special în care începătorul pornește cu minimum de pratyaya, minimum de obiecte asupra cărora mintea se odihnește. Gradat, el pătrunde din ce în ce mai adânc până ce la un moment dat pratyaya (conținutul minții) dispare. Chiar și ultima bază de sprijin a conștiinței e îndepărtată și mintea devine liberă de pratyaya. La început, pentru pratyaya se poate folosi japa mantra sau rupa (formă) pentru meditație, dar mai târziu acestea sunt îndepărtate. Astfel, pentru pratyaya se poate folosi o chakra, un lotus, un sunet, o mudra, pranayama, un miros, o senzație pe muladhara, sau o lumină în brumadhya, sau guru-l personal, dar atunci când, printr-un proces de rafinare, pratyaya e în cele din urmă îndepărtată, ființa atinge starea de samadhi.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 18

 

 Viramapratyayabhyasapurvah samskarashesonyah

 

        Virama = oprire; pratyaya = conținut mental; abhyasa = practică continuă; purvah = a veni după; samskarashesa = în care numai urmele rămân; anyah = celălalt samadhi.

 

             ASAMPRAJNATA desemnează starea meditativă în care activitatea mentală subtilă responsabilă de cunoașterea (PRAJNA) obiectului este eliminată complet, în minte rămânând numai obiectul, reflexia mentală și SAMSKARA acelei activități.

 

        Există o înțelegere greșită, creată de intelectuali, cu privire la acest samadhi. Trebuie să ne reamintim că fiecare profunzime de samprajnata samadhi este urmată de o stare de asamprajnata samadhi și că asamprajnata samadhi nu e nirbija samadhi. Asamprajnata samadhi aparține categoriei sabija samadhi. Nirbija samadhi e cea mai înaltă formă de samadhi, samprajnata samadhi și asamprajnata samadhi fiind prin urmare varietăți de sabija samadhi.

        Când aspirantul pleacă de la dhyana (meditație) și intră în samadhi, această stare e cunoscută sub numele de vitarka samprajnata. Dacă este perfecționată, ea este urmată de asamprajnata. Următorul stadiu este vichara samprajnata, care e din nou urmată de asamprajnata. La fel se întâmplă cu ananda și asmita samadhi. Asmita samprajnata samadhi culminează în cele din urmă cu nirbija samadhi.

        Revenind la sutra, virama înseamnă stopare sau punere a punctului final. Pratyaya este conținutul minții. Conștiința noastră trebuie să se sprijine de ceva în timpul concentrării. Acest suport, care poate fi un simbol sau o idee oarecare, grosieră sau subtilă, e numit pratyaya. Atunci când meditați asupra lui AUM, forma AUM este pratyaya pentru minte; la fel este și cu alte simboluri. Uneori se susține că nu este necesar nici un simbol deoarece Ființa Supremă nu are formă, dar acest lucru este doar o confuzie teologică și filosofică creată de oameni. E adevărat că Dumnezeu sau Suprema Ființă nu are nici formă, nici greutate, nici alte atribute, dar mintea aspirantului trebuie să se sprijine pe ceva în timpul meditației. Diferența dintre samprajnata și asamprajnata este prin urmare expusă clar de Patanjali. În asamprajnata nu există conștiința nici unui simbol. Acest lucru e numit virama pratyaya, încetarea conștiinței despre simbol, dar simpla absență a conștiinței unui simbol nu înseamnă asamprajnata. Asamprajnata are în spate o stare dinamică de conștiință. Această stare de laya care vine între vitarka și vichara, vichara și ananda etc., nu este liberă încă de samskaras (tendințe mentale). Aici conștiința nu este statică, cu toate că simbolul e absent. Chiar și în timpul stării de laya există un dinamism numit samskara; Când samskara (tendințe mentale) încetează cu desăvârșire, conștiința este complet dizolvată; această stare este nirbija samadhi pentru că aici nu mai este nevoie de conștiință. Astfel, în asamprajnata există două caracteristici distincte: prima, îndepărtarea lui pratyaya și a doua, prezența lui samskara (tendințe fundamentale).

        Această stare este precedată de o perioadă necesară de practică. Practica include stările de vitarka, vichara etc. În vitarka samadhi, aspirantul e conștient numai de un singur obiect, fără a exista conștiința altui lucru. Când această practică continuă, conștiința acestui simbol (pratyaya) încetează de asemeni, aceasta fiind starea de laya. De la această stare de laya, aspirantul ori e proiectat în sus în starea mai înaltă, ori el poate recădea într-o stare în care conștiința simbolului e iarăși prezentă. Se poate întâmpla chiar ca el să recadă în starea de dhyana (meditație) sau dharana (concentrare). Starea asamprajnata este aceeași cu starea de nirodha (blocare). De la ea, ființa poate ori să intre într-o stare de conștiință superioară, ori să fie reîntoarsă la o stare mai grosieră. Acest lucru este foarte important.

        E important de notat că atunci când ființa intră în starea vitarka, puterea conștientă de voință își oprește activitatea, întreaga gamă de operații fiind executată de samskara, adică de conștiința dinamică care-l duce pe aspirant mai departe. Aceeași conștiință dinamică îl aduce înapoi în starea de dhyana (meditație), dharana (concentrare) sau vikshepa (distracție, oscilație a minții).

        Cuvântul samskara poate fi tradus și ca înregistrare latentă, sau impresie trecută sau adormită, dar probabil acesta nu este înțelesul corect. Samskara e sămânța conștiinței care supraviețuiește până la starea de samprajnata samadhi. După această stare ea dispare, dând naștere la nirbija samadhi. Nirbija samadhi nu e nicidecum o stare; ea e o stare lipsită de conștiință. Conform cu yoga, conștiința există sub formă de mișcare sau vibrație, dar nirbija samadhi nu e o stare de mișcare sau vibrație. Ea implică stabilitate. Astfel, asamprajnata samadhi, conform cu această sutra, e obținută atunci când numai samskara rămâne, conștiința obiectului dispărând datorită practicii (abhyasa).

        O confuzie des întâlnită printre cărturarii care nu practică, ci abordează numai intelectual aceste lucruri, necesită să fie clarificată. Confuzia constă în credința că conștiința obiectivă (samskara) e în cele din urmă îndepărtată, dar de fapt nu e așa. Conștiința despre obiect nu dispare complet; ea doar schimbă nivelele experiențelor noastre trecute. În mod obișnuit noi experimentăm simbolul prin intermediul acestor nivele, dar atunci când ele sunt dizolvate prin practică, obiectul poate fi văzut clar.

        Acest lucru se întâmplă când un student trece de la vitarka la vichara, etc. În dharana (concentrare) obiectul apare ca un șablon al conștiinței grosiere; în dhyana (meditație) șablonul se concentrează; în vitarka samadhi există un șablon supra-mental al conștiinței; în vichara există un șablon contemplativ; în ananda există șablonul beatitudinii, etc., dar pratyaya (conținut al minții) rămâne până la sfârșit. Ea încetează numai cu intermitențe, când e numită virama pratyaya. În asamprajnata samadhi, pratyaya, sau conștiința simbolului dispare, dar numai temporar. Ea apare din nou, dar nu în aceeași stare de conștiință. Noua stare de conștiință poate fi acum ori mai înaltă, ori mai grosieră. Asamprajnata samadhi nu e o stare permanentă; ea e doar o stare intermediară în care conștiința încearcă să transceandă diferite planuri. Este ca o persoană care se dă jos dintr-o mașină și se urcă într-un avion. E doar o perioadă de tranziție, trecerea de la un plan la altul.

        Se poate spune că majoritatea dintre noi experimentăm vitarka și celelalte stadii, la fel ca și starea asmaprajnata, dar singura dificultate este că acestea nu sunt stabile; ele fluctuează. Deci nu trebuie să renunțăm niciodată la obiect sau la simbol, oricare ar fi acesta - o cruce, o shivalinga sau orice alt obiect de genul acesta. Trebuie, prin practică continuă, să încercăm să intrăm în stări din ce în ce mai profunde până ce, în cele din urmă, se atinge starea asamprajnata, ceea ce este într-adevăr foarte dificil.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 19

 

 Bhavapratyayo videhaprakritilayanam

 

        Bhavapratyayah = nașterea e cauza; videha = yoghini dezincarnați; prakritilayanam = yoghini care sunt fuzionați în prakriti.

 

             Yoghinii VIDEHA (dezincarnați) și PRAKRITILAYA (fuzionați în PRAKRITI) au nașterea drept cauză a lui ASAMPRAJNATA SAMADHI. Aceasta este BHAVAPRATYAYA ASAMPRAJNATA SAMADHI.

 

 

        De obicei samadhi e atins prin credință, curaj, memorie și forme superioare de inteligență și prin aceste diferite metode, conform cu intensitatea practicii și a aspirației, aspirantul poate atinge samadhi mai devreme sau mai târziu. Totuși, există unele ființe care n-au practicat nimic și care intră totuși în starea de samadhi foarte ușor. Aceasta este pentru că la naștere ei au avut toate urmele karma-ei lor trecute. Astfel, există exemple de persoane care au trecut barierele conștiinței obișnuite încă de la o vârstă fragedă. De exemplu, marele înțelept Jnaneshwar și la fel Ramana Maharishi din Arunachala, care a atins samadhi în adolescență.

        În această sutra Patanjali spune că există două tipuri de yoghini, și anume, aceia dezincarnați și aceia care sunt fuzionați în prakriti (natura), care pot atinge asamprajnata samadhi direct de la naștere. Ei nu trebuie să practice stadiile preliminare cum ar fi dharana (concentrare), dhyana (meditație) sau vitarka ("întrebare" sau gândire verbală), vichara (reflectare intuitivă) etc.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 20

 

 Shraddhaviryasmritisamadhiprajnapurvaka itaresam

 

        Shraddha = credință; virya = energie, voință puternică; smriti = memorie; samadhiprajna = inteligență cognitivă care izvorăște din samadhi; purvaka = precedată de; itaresam = altele.

 

             Ceilalți (decât cei dezincarnați (VIDEHA) și fuzionați în diferite aspecte ale lui PRAKRITI (PRAKRITILAYA)) ating ASAMPRAJNATA trecând prin stadiile de credință (SHRADDHA), voință intensă, efort susținut și energie puternică (VIRYA), memorie (SMRITI, adică reamintirea stărilor identice) și inteligență cognitivă derivată din SAMPRAJNATA SAMADHI (SAMADHIPRAJNA), respectiv.

 

        Cele două tipuri de yoghini, anume videha și prakritilaya, așa cum am văzut deja, ating samadhi încă de la naștere, dar aceștia sunt rari. Majoritatea celorlalți aspiranți trebuie să practice regulat diferite tehnici. Acestea sunt descrise în sutra de față.

        Cuvântul shraddha e constituit din două părți: shrat, însemnând adevăr; și dha, a stăpâni. Astfel, shraddha înseamnă ceea ce stăpânește adevărul. Cuvântul "credință" nu e poate o traducere corectă a cuvântului shraddha. Credința e de obicei oarbă, încrederea e totdeauna fermă, dar shraddha vine numai după înțelegerea adevărului. Shraddha ia naștere din experiență veritabilă. Credința se învață totdeauna de la alții. Ea nu este un rezultat al realizării adevărului, în timp ce shraddha nu eșuează niciodată. Shraddha este primul principiu esențial cerut unui aspirant yoga. Ea se deosebește de simpla credință. Shraddha se poate dobândi numai după ce s-a întrevăzut o licărire de adevăr, la fel cum Swami Vivekananda și Swami Yogananda au întrevăzut o licărire de adevăr în clipa când au luat contact cu gurus-i lor. Adevărul nu este, totuși, întreg, ci doar o licărire; este doar începutul căii yoga. Guru-l introduce în discipol o experiență de adevăr, sau samadhi, prin puterea sa și astfel shraddha apare. Ceea ce avem majoritatea dintre noi nu este shraddha, ci numai încredere sau credință.

        Următoarea calitate esențială e numită virya, adică energie - atât fizică cât și psihică, sau mentală. În contextul lui samadhi ea înseamnă curaj, prin care putem depăși numeroasele obstacole care apar pe calea yoga. Ea implică voință puternică și determinare. Calea trebuie continuată cu orice preț. Mintea trebuie controlată în mod corespunzător, iar o minte controlată e plină de curaj, virya. În Vedas există o rugăciune în care rishi cere virya și ojas (formă de energie) pentru a dobândi curaj și energie.

        Al treilea factor este memoria. De fapt cuvântul smriti înseamnă aici dhyana (meditație) în care aspirantul își amintește din când în când simbolul. Prin smriti putem obține realizarea conștiinței în planul conștient.

        Apoi ajungem la samadhi prajna. Acesta este esențial pentru a atinge asamprajnata samadhi. Inteligența, conform cu sistemul yoga, este de două tipuri: inteligența obișnuită, de care avem nevoie în viața de toate zilele, și un tip superior de inteligență care se dezvoltă ca urmare a lui samprajnata samadhi. Acest tip de inteligență e absent la majoritatea dintre noi, dar ea poate fi dezvoltată prin practică regulată. Când ea s-a dezvoltat, aspirantul poate face progrese uimitoare într-un timp foarte scurt. Ea poate fi descrisă ca fiind un punct de vedere particular sau favorabil. Ea presupune realizarea spirituală.

        Se poate spune că Swami Vivekananda avea această facultate și datorită ei el a putut face progrese rapide, în ciuda diferitelor idei conflictuale care erau în mintea lui cu privire la religie, Dumnezeu, destinul uman etc. Deci, acest samadhi prajna este o facultate specială; ea este atitudinea spirituală sau viziunea spirituală pe care ființa și-o dezvoltă prin satsang (frecventarea înțelepților) și prin autopurificare.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 21

 

 Tivrasamveganamasannah

 

        Tivra = intens; samvega = dorință; asannah = foarte aproape.

 

             Aceia care au o dorință (SAMVEGA) extrem de puternică ating ASAMPRAJNATA SAMADHI foarte repede.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 22

 

 Mridu madhyadhimatratvattatopi vishesah

 

        Mridu = slab; madhya = mediu; adhimatra = extrem de puternic; tvat = datorită; api = de asemenea, mai mult decât atât; vishesah = special, particular.

 

             Cu dorința (SAMVEGA) crescând în intensitate, de la slabă la medie și apoi la extrem de puternică, ASAMPRAJNATA SAMADHI poate fi atins mai târziu, mai repede sau foarte repede.

 

        Ințelesul general al acestei sutra este că samadhi, care se atinge prin efort susținut, este destul de ușor pentru aceia a căror dorință este foarte puternică. Se observă că dintr-un număr de aspiranți care practică aceeași saddhana, unii ating țelul repede în timp ce alții întârzie. Viteza depinde de onestitatea și sinceritatea ființei. Onestitatea este o atitudine mentală. Ea trebuie să fie tot atât de intensă ca și aceea a lui Dhruva, marele adorator al lui Vishnu. El a ajuns la Dumnezeu datorită sincerității sale și dorinței intense. Analog, un aspirant trebuie să aibe aceste atitudini mentale. Onestitate nu înseamnă o saddhana (practică spirituală) grea sau dificilă. Chiar și cea mai ușoară saddhana (practică spirituală) vă poate aduce aproape de realizare, cu condiția să aveți samvega (intensă). A nu se confunda intensitatea dorinței cu nerăbdarea. Patanjali spune că pentru cei onești, samadhi e aproape.

        În urmatoarea sutra sunt descrise stadiile dorinței. Ele sunt numite, respectiv, slabă, medie și extrem de puternică.

        Mulți aspiranți sunt foarte entuziaști la început, dar impulsul lor slăbește curând, astfel că ei nu obțin rezultate foarte promițătoare, chiar dacă practică saddhana (practica spirituală) foarte mult timp. În decursul timpului, interesul lor scade, ei pierzându-și curajul și energia cu care au început. Ei pot continua în această stare fără prea mari speranțe. Ei sunt exemple de intensitate slabă a dorinței. Intensitatea medie este fără îndoială onestă, dar aspirantul care o posedă nu e încă pregătit să treacă printr-o saddhana (practică spirituală) intensă pentru a atinge samadhi repede. Intensitatea extrem de puternică a dorinței e un lucru rar, dar aceasta îl impulsionează pe aspirant în așa măsură încât acesta nu-și mai găsește liniștea până ce țelul nu e atins.

        Aceste trei tipuri de aspiranți au trei tipuri diferite de sadhanas (practici spirituale), conform cu intensitatea dorinței lor. De obicei cei care predau lecții spirituale își dau seama de intensitatea dorinței aspirantului și-l ghidează în consecință. Un bun aspirant nu trebuie să ceară o sadhhana (practică spirituală) superioară încă de la început. El trebuie să practice cu onestitate sadhana primită de la guru (învățătorul spiritual), deoarece la început nu există sadhana (practica spirituală) superioară sau inferioară. Onestitatea este lucrul cel mai important.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 23

 

 Ishwarapranidhanadva

 

        Ishwara = Dumnezeu; pranidhanat = devoțiune; va = sau.

 

             Sau prin devoțiune pentru ISHWARA (ASAMPRAJNATA SAMADHI poate fi atins).

 

        De obicei Ishwara se traduce prin cuvântul Dumnezeu, dar prin Dumnezeu nu trebuie să înțelegem o persoană, ci o conștiință spirituală SUPREMă. El nu e nici fizic, nici mental, ci pur spiritual. Dacă aspirantul descoperă că e incapabil de credință, energie, etc., atunci el trebuie să folosească alte mijloace pentru a atinge țelul suprem, cum ar fi devoțiunea intensă pentru Dumnezeu. Unii yoghini ating samadhi încă de la naștere, alții trebuie să facă un efort cât mai onest de o intensitate cât mai mare, pentru a atinge acest țel. Sunt mulți aspiranți care nu pot depune efortul necesar pentru că nu posedă facultățile necesare. Și totuși există speranță și pentru ei. Patanjali recomandă intensă devoțiune către Dumnezeu, ISHWARA, aceasta fiind de asemenea o cale sigură pentru atingerea țelului.

        Cuvântul "va" din această sutra indică faptul că metoda indicată este opțională. Cuvântul pranidhana înseamnă a încredința complet, absolut, în totalitate. Este încredințarea completă a conștiinței, minții, gândurilor și atenției lui Ishwara, prin consacrare.

        Această sutra a fost explicată în diferite feluri de diferiți comentatori. Se spune, de exemplu, că înțelesul ei este că samadhi se obține prin auto-abandonare lui Dumnezeu, sau că samadhi se obține fixând mintea asupra lui Dumnezeu. Unii spun că, conștiința este aceea care trebuie încredințată lui Dumnezeu. Pentru a înțelege sutra corect, trebuie să avem însă o idee justă și clară despre Dumnezeu. În diferitele religii, cuvântul acesta este folosit în mod diferit. Unele religii cred într-un Dumnezeu personal, altele îl privesc ca pe stăpânitorul și creatorul Universului. Unii oameni nu cred în existența lui Dumnezeu, ci numai în existența conștiinței universale. Trebuie notat aici că yoga este un produs al filosofiei Samkhya, care este o doctrină ateistă. De asemenea, nici în buddhism nu există Dumnezeu. Este într-adevăr o minune că Patanjali, care și-a luat ideile filosofice din Samkhya, vorbește de Dumnezeu și devoțiunea către El. Poate el a adus conceptul, de Dumnezeu în discuție pentru binele umanității. Trebuie subliniat că un profesor de yoga nu trebuie să propovăduiască ateismul, chiar dacă el însuși este ateu, deoarece majoritatea oamenilor din toate țările găsesc mare consolare în ideea de Dumnezeu. Patanjali a adus ideea de Dumnezeu în ale sale Yoga-sutras, cu toate că și-a dat seama că nu se potrivește cu ateismul filosofiei Samkhya, deoarece știa că principalul scop al sistemului yoga era de a da o cale practică de viață omenirii, în care ființa să poată progresa pe calea spirituală conform cu credințele sale, limitările și supozițiile sale.

        El era pe deplin conștient de faptul că un îndrumător spiritual nu trebuie să prezinte propria sa experiență atunci când dă instrucțiuni unui începător, și prin urmare el trebuie să admită ideea de Dumnezeu, cu toate că el însuși poate fi ateu.

        Există trei concepții despre Dumnezeu. Prima - filosofii Indiei L-au considerat a nu fi diferit de om, ei spunând că atman este Paramatman. A doua - unii cred că Dumnezeu este în inima omului și că omul nu trebuie să-L caute în altă parte decât în el însuși. A treia - majoritatea oamenilor cred într-o dualitate om - Dumnezeu. Ei cred că Dumnezeu este în ceruri și că omul trebuie să se elibereze de legăturile sale cu lumea pentru a-L atinge.

        Prin urmare, concepția lui Patanjali despre Dumnezeu este o idee minunată din punct de vedere practic, cu toate că din punct de vedere teoretic ea nu are poate, loc în filosofia Yoga.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 24

 

 Kleshakarmavipakashayairaparamristah purusavishesa Ishvarah

 

        Klesha = necazuri; karmavipaka = fructul acțiunilor trecute; ashaya = depozit al urmelor karma-ei trecute; aparamristah = neatins; purusavishesa = fel aparte de suflet; Ishvarah = Dumnezeu.

 

             ISHWARA (esența purei conștiințe macrocosmice) este supremul PURUSHA transcedental, neatins de necazuri sau tensiuni fundamentale ale minții (KLESHAS), acțiuni (KARMAS) consecințe și fructe ale acțiunilor.

 

        În această sutra s-a clarificat natura lui Ishwara. Patanjali nu crede într-un Dumnezeu personal. Ideea sa despre Dumnezeu este aceea despre o conștiință spirituală care este atât de pură, încât e complet liberă de orice legătură cu karma (suma tuturor consecințelor acțiunilor unei ființe umane comise în această viață sau într-o viață anterioară) și cu efectele sale. Ințelegerea acestei sutra presupune o înțelegere clară a spiritului fundamental al sadhana-ei (practica spirituală) hinduse. Există multe varietăți de yoga incluse în sadhana (practica spirituală) hindusă, cum ar fi Raja Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga, Karma Yoga, Laya Yoga și Tantra, dar baza fundamentală a sadhana-ei (practica spirituală) hinduse este supunerea față de Realitatea Supremă. Acest lucru este valabil atât pentru laici cât și pentru filosofii hinduși. Un individ se poate supune lui Dumnezeu numai dacă este conștient de limitările sale. Când individul își cunoaște limitările el nu va mai fi purtat de colo colo, și se va supune complet lui Dumnezeu. Atâta timp cât individul crede că are anumite calități importante, el nu poate fi un bhakta veritabil. Bhakti începe atunci când vă cunoașteți cu adevărat, când vă cunoașteți natura voastră veritabilă și sunteți siguri de ea. Omul este slab, dar din ignoranță el crede că este puternic și capabil. Ishwara pranidhana nu înseamnă numai a te duce la biserică; ea necesită supunere completă lui Dumnezeu printr-un proces continuu de introspecție pe o durată mare de timp.

        Pe lângă Ishwara pranidhana, aspirantul trebuie să practice și propria lui sadhana (practica spirituală). Supunerea față de Dumnezeu este una din cele mai rapide căi spre realizare. Ishwara e un purusha(Ființa eternă, Supremă) special care rămâne neatins de cele cinci necazuri, de cele trei feluri de acțiuni, de cele trei feluri de fructe ale acțiunii și de sămânța karma-ei. Necazurile sunt cinci: ignoranța, simțul eu-lui, raga (plăcerea, atracția), dwesha (repulsia) și frica de moarte. Aceste necazuri își au rădăcini în mintea fiecăruia, dar Dumnezeu e eliberat de ele. Acțiunile sau karma sunt de trei feluri: bune, rele și combinate. Ele au fructe bune, rele și combinate, cum ar fi durata vieții, bucuriile și felurile de nașteri. Dumnezeu este liber de toate aceste aspecte.

        Datorită karma -ei noastre trecute noi ne naștem în circumstanțe favorabile sau nefavorabile. Sănătatea noastră, bucuriile, nivelul de dezvoltare mentală și durata vieții noastre sunt efecte ale faptelor noastre trecute. Cu acestea noi continuăm să acumulăm noi efecte ale faptelor noastre. Astfel, depozitul efectelor, numit karmashaya, se mărește și vom avea de suportat efectele sale bune sau rele în următoarele nașteri. Dumnezeu e complet liber de aceste karmashaya.

        Conform cu Samkhya, există mulți purushas în Univers și Ishwara este cel mai superior dintre ei, la fel ca un rege, care cu toate că este și el o ființă umană ca și celelalte, are un statut special în virtutea faptului că este conducătorul. Analog, Dumnezeu este un tip special de purusha, complet liber de aspectele care influențează ceilalți purushas. Aceștia sunt de asemenea liberi de prakriti prin natura lor, dar ei vin în contact cu prakriti și datorită acestui contact ei trec prin diferite nașteri și renașteri. Ishwara este veșnic liber. Purusha vishesha este o stare specială de conștiință care este dincolo de toate cele menționate aici, și cu toate acestea ea se manifestă în fiecare om. Prin urmare, e posibil pentru fiecare om, pentru fiecare individ, să atingă Ființa Supremă care este purusha vishesha, dar pentru asta ființa trebuie să aibe o idee despre Ishwara dobândită pe cale practică, deoarece numai conceptul intelectual pe care îl avem în mod obișnuit nu e suficient.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 25

 

 Tatra niratishayam sarvajna bijam

 

        Tatra = acolo (în Dumnezeu); niratishayam = nelimitat; sarvajna = omnisciență; bijam = principiu, sămânță.

 

             În ISHWARA este condensată sub formă de esență sămânța (BIJA) omnișcienței nelimitate (SARVAJNA).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 26

 

 Purvesamapi guruh kalenanavachhedat

 

        Purvesam = al acelora care vin înainte; api = chiar; guruh = maestru, învățător; kalena = prin timp; anavachhedat = fiind nelimitat de timp.

 

             Nefiind limitat de timp, el este GURU-l GURUS-ilor.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 27

 

       Tasya vachakah pranavah

 

        Tasya = al lui; vachakah = desemnând, indicând; pranavah = AUM.

 

             AUM e cuvântul sau sunetul subtil de rezonanță care îl desemnează sau îl manifestă pe ISHWARA.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 28

 

       Tajjapastadarthabhavanam

 

        Tat = acesta; japa = repetare a cuvântului; artha = obiect; bhavanam = examinând mental.

 

             Acesta (cuvântul AUM) trebuie recitat în mod repetat (JAPA), examinându-i mental semnificația (BHAVANA) (sau meditând asupra înțelesului acestuia).

 

        Natura lui Ishwara și a lui Ishwara pranidhana a fost clarificată în aceste patru sutras. Ishwara este cea mai înaltă manifestare a conștiinței în om. În el există sămânța oricărei cunoașteri. Culmea ultimă a conștiinței divinității în noi este samadhi. Am văzut deja că purusha este manifestarea conștiinței în cursul evoluției, și că există un număr infinit de stadii ale acestui proces deoarece există un număr infinit de purushas în Univers. Atunci când trecem prin diferite experiențe ale vieții, conștiința mentală a lumii exterioare e descrisă în Vedanta sub numele de vaishwanar purusha. Conștiința din starea de vis e numită tejomaya purusha. În somn ea e numită prajna purusha. Dumnezeu e supremul purusha care guvernează peste toți purushas. Purusha nu trebuie să însemne spirit în sensul obișnuit al cuvântului, ci trebuie să însemne o manifestare particulară a conștiinței. Supremul purusha este Ishwara. El nu este în planul manifestat ci în plan nemanifestat (avyakta). Acesta e numit Parabrahman, ființa transcendentală. În el sămânța e sămânța cunoașterii nelimitate. El e numit sarvajna (omnisciență), deoarece nu există nimic în Univers care să fie în afara sa.

        Stadiul cel mai înalt de evoluție include cunoașterea nelimitată. Aceasta este cunoașterea a tot ceea ce există, dar această cunoaștere nu e primită din afară. Ishwara manifestă această cunoaștere, și un aspirant care a atins cea mai înaltă stare de conștiință este în legătură cu toată cunoașterea, cu toate că nu e neapărat necesar ca aceasta să fie adusă la nivelul cunoașterii simțurilor. În viața de toate zilele fiecare manifestă numai o urmă a acestei cunoașteri.

       Ishwara este guru-l (învățător spiritual) chiar și celor mai vechi gurus-i, deoarece el nu e condiționat de timp. El este maestrul maeștrilor. Chiar și marii înțelepți și văzători, profeți și învățători sunt posteriori lui Ishwara. Starea de conștiință care se presupune a fi cea mai înaltă și care este totuși în noi, dar care nu moare niciodată, odată cu moartea corpului fizic, e în afara timpului.

        Diferența dintre om și Ishwara este că omul este starea manifestată a conștiinței, în timp ce Ishwara este starea cea mai înaltă sau manifestată a conștiinței. Starea manifestată continuă să se manifeste de-a lungul a diferite nașteri, în diferite încarnări, prin intermediul a diferite corpuri - om, animal etc. În cele din urmă ea capătă un corp mai subtil și mai fin atunci când atinge cel mai înalt punct al evoluției. Astfel, Ishwara, fiind nelegat de naștere și moarte, fiind în afara timpului și fără început, este guru-l (învățător spiritual) chiar și al acestor profeți și maeștri.

       Ishwara este punctul culminant al supremei conștiințe. El nu poate fi atins numai prin intermediul gândirii. Nu-l putem atinge nici prin vorbărie sau discursuri, nici prin intelect, nici prin învățăturile despre el date de oameni realizați sau din scripturi. Gândirea și experiența sunt două lucruri diferite. Intreaga structură a filosofiei indiene e împărțită în tattva chintana și tattva darshan. Tattva chintana înseamnă contemplare și reflecție a conștiinței supreme, în timp ce tattva darshan înseamnă percepție a conștiinței supreme. Tattva chintana dă naștere la cele șase sisteme ale filosofiei indiene. Este o abordare rațională a conștiinței supreme, dar ea rămâne incompletă. Prin urmare tattva darshan trebuie dezvoltată prin yoga, bhakti, practici mistice și oculte etc. Chintana este cunoaștere, în timp ce darshan este experimentare. Patanjali a sugerat o schemă de a ajunge de la starea de cunoaștere la starea de percepție sau experiență. El spune că AUM este cuvântul care îl denotă pe Ishwara; Ishwara e descris de AUM. Am văzut că suprema conștiință, sau Ishwara, e fără formă, dar trebuie să existe un vehicul care s-o exprime. Acest vehicul e descris de yantra, mantra și tantra. Acestea trei sunt expresii ale conștiinței fără formă, la fel cum în matematică se folosesc diferite formule pentru a exprima diferite procese; de exemplu formula E=mcČ. Această ecuație a fost dată de Einstein. Ea este expresia materiei în energie, pe care n-o putem vedea, dar care se exprimă în procesele naturii. Acesta este înțelesul lui vachaka. La fel cum în știință se folosesc formule, noi avem mantras, yantras folosite în Tantra Shastra.

        Așa cum omul de știință exprimă principiul energiei pe care îl vede sau îl experimentează prin intermediul intuiției, la fel Patanjali a dat o exprimare, o desemnare a conștiinței supreme a lui Ishwara. Această exprimare poate fi sub formă de mantra, yantra sau tantra. Mantra înseamnă o desemnare sub forma unui sunet. Suprema conștiință e desemnată printr-o formulă-sunet. În tantra simbolismul este sub forma figurilor umane sau animale, cum ar fi figurile în formă umană sau în formă animală. Yantra este un simbol psihic. AUM e atât mantra cât și yantra. El nu e tantra, deoarece tantra trebuie să aibe un simbol uman. Oamenii din diferite țări au formulat întotdeauna anumite simboluri pentru a desemna forțele subtile, cum ar fi gândul, furia, pasiunea, viziunea sau cunoașterea supremă. AUM e o mantra și fiecare mantra are două forme - un sunet și o formă. AUM are o formă vizibilă cu ochii, și în același timp are un sunet. Astfel, AUM ca mantra este subiect al percepției vizuale și auditive. Yantra are de asemenea diagrame și sunete, dar tantra nu are sunete. Ea poate fi numai văzută, nu auzită. În yantra se adaugă o bija mantra, formându-se astfel o combinație de sunet și formă.

        Nu putem avea percepția lui Ishwara cu ajutorul ochilor sau urechilor, dar îl putem percepe cu ajutorul unei mantra. AUM este mantra care îl desemnează pe Ishwara.

       Patanjali recomandă ca mantra AUM să fie repetată și înțelesul ei să fie contemplat. Aceasta este probabil o deviere completă de la filosofia Samkhya, deoarece sistemul Samkhya nu crede în nici o ființă supremă. Ea consideră că cea mai înaltă cunoaștere se poate obține numai prin înțelegerea corectă a celor douăzeci și cinci de tattvas-uri fundamentale. Probabil Patanjali a realizat faptul că acest lucru era posibil numai în cazul unei minorități foarte evoluate, astfel că el a elaborat această sadhana (practică spirituală) cu mantra-japa lui AUM. Aceasta este o abordare cu totul nouă, și anume o abordare din punct de vedere bhakti. În loc să vă ceară să meditați asupra unei ființe fără formă, el a introdus un suport în forma lui AUM.

        Prin repetare constantă a cuvântului AUM și prin dhyana (meditație) asupra înțelesului său, meditația devine completă. Numai japa (repetarea unei mantra-e) nu e suficientă. Japa și meditația trebuie să meargă mână în mână. Patanjali recomandă ca în timp ce aspirantul execută japa lui AUM, el trebuie să devină conștient de această japa și să-și pună mintea la contribuție pentru a înțelege. Pentru aceasta trebuie să înțelegem semnificația lui AUM. O găsim clar expusă în Mandukya Upanishad. Ea e expusă în termenii supremei conștiințe a ființei cosmice. Cuvântul AUM e alcătuit din trei litere și anume A, U și M. A este în relație cu lumea simțurilor, cu corpul, cu plăcerile obiective și cu vishva purusha ("lumea" MACROCOSMOSUL lui PURUSHA(Sinele Suprem DIVIN). Silaba U e legată de subconștient, de plăcerile subiective sau de starea de taijas a lui purusha. Silaba M e în legătură cu inconștientul, cu uitarea, cu lipsa de plăceri sau starea prajna a lui purusha. Acestea sunt numai o privire fugară luată din Mandukya Upanishad. Ea explică faptul silabele A, U și M sunt legate de starea de conștiință. În acest fel, aspirantul transcende cele trei stări ale conștiinței manifestate, atingând în cele din urmă cea de-a patra stare, numită starea turya, care este nemanifestatul, neauzitul și neexprimatul.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 29

 

       Tatah pratyakchetanadhigamopyantarayabhavascha

 

        Tatah = din această (practică de meditație cu AUM); pratiyak = întors, în direcție opusă; chetana = conștiință; adhigama = atingere; api = de asemenea; antaraya = obstacol; abhava = absență; cha = și.

 

             Prin această practică se ajunge gradat la sesizarea aspectelor ultime ale ființei (introspecție) și obstacolele pe calea YOGA sunt depășite.

 

        Două lucruri se întâmplă ca rezultat al practicii japa cu AUM: 1. conștiința se introvertește și, 2. obstacolele dispar. Când un aspirant încearcă să meargă pe calea yoga, el întâmpină multe obstacole care-i blochează calea. Patanjali va da o listă a acestor obstacole în următoarea sutra. Avem astfel o sadhana (practică spirituală) complet descrisă pentru omul obișnuit în sutras-urile 23-29. Această sadhana (practică spirituală) numită Ishwara pranidhana, e destinată acelora care nu sunt nici videhas (yoghini dezincarnați) nici prakritilayas (yoghini fuzionați doar în prakriti), și pentru cei care n-au shraddha (credință), veerya și celelalte calități. Ea e destinată celor care au o minte instabilă, oscilantă, care au atașament pentru lucrurile inferioare ale vieții. Patanjali a fost foarte amabil cu aceștia descriind sadhana (practică spirituală) preliminară în sutras-urile 23-29. Practicând aceasta, omul obișnuit va obține în cele din urmă inteligență superioară și agerime a minții, astfel încât el va putea urma sadhanas-urile superioare și mai profunde, putând astfel atinge țelul suprem.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 30

 

Vyadhistyanasamsayapramadalasyaviratibhrantidarsanalabdabhumikatv

anavasthitatvani chittaviksepasteantarayah

 

        Vyadhi = boală; styana = moleșeală; samsaya= îndoială; pramada = amânare; alasya = letargia; avirati = dorința de plăceri; bhrantidarsana = percepție eronată; alabdhabhumikatva = incapacitate de a realiza o stare superioară; anavasthitatva = instabilitate; chittaviksepah = obstacole ale minții; te = ei; antarayah = obstacole.

 

             Boala, moleșeala sau lenea mentală, îndoiala, amânarea, letargia sau lipsa entuziasmului, dorința pentru plăcerile simțurilor, percepția eronată, incapacitatea de a realiza stări superioare de concentrare și instabilitatea stărilor superioare odată obținute sunt obstacolele pe calea YOGA.

 

        Am văzut că practica lui japa(repetarea unei mantra) duce la introversiune și la îndepărtarea obstacolelor. Obstacolele sunt enumerate în această sutra. Acestea sunt cele nouă forțe care scindează conștiința. Aspiranții spirituali trebuie să știe calea de a le îndepărta prin practica lui japa, astfel că progresul pe calea spirituală să fie nestânjenit. Trebuie notat că aceste obstacole nu sunt exterioare conștiinței, ele sunt o parte din ea. Ele constituie puncte distincte în țesătura conștiinței. Un aspirant sincer trebuie să-și de-a seama că în decursul practicii sale aceste obstacole apar în mod necesar. Suferințele vor veni mai repede sau mai târziu, fiind de obicei tulburări de stomac sau care sunt legate de creier sau alte organe. Din știința secrețiilor glandulare știm că atunci când conștiința e introvertită, metabolismul și celelalte funcții ale corpului sunt modificate. Când vă așezați pentru meditație, uneori vă fură somnul. În același fel, după o practică îndelungată, apare uneori o stare de percepție eronată.

        Aspirantul spiritual e deseori neglijent în ceea ce privește viața sa personală, îndatoririle de familie și alte obligații. Poate exista îndoială în mintea sa cu privire dacă o anumită sadhana (practică spirituală) e corectă, sau dacă până la urmă el va atinge sau nu țelul. Indoiala e obligatoriu acolo.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 31

 

Duhkhadaurmanasyangamejayatvashvasaprashvasaviksepasahanbhuvah

 

        Duhkha = durere; daurmanasya = depresiune; angamejayatva = agitația corpului; shvasaprashvasa = inspirație și expirație; viksepa = distracție; sahabhuvah = simptome auxiliare.

 

             Durerea sau suferința, depresiunea (apatia psihică), agitația corpului sau nervozitatea și respirația neregulată sunt simptomele auxiliare ale distracției mentale (VIKSHEPA).

 

        Oricine, fie că este sau nu un aspirant spiritual, este supus celor nouă obstacole și simptomelor lor auxiliare. La unii, acestea devin stări permanente. Distracțiile care au loc în procesul de introversiune trebuie studiate cu atenție. Ființa trebuie să-și dea seama dacă un obstacol apare în mod natural, sau e datorat meditației și altor practici. De exemplu, chiar și o persoană care practică meditația poate fi plină de îndoieli, născociri, teamă. Boala poate apărea ca un proces natural sau când ființa se introvertește în procesul meditației. Sutra ne spune că dacă există durere, depresiune mentală, sau agitație a corpului, ori respirație neregulată în timpul sadhana-ei (practica spirituală), puteți fi siguri că chitta (mintea) suferă de o stare de distracție.

        Simptomele prezentate sub formă de distracții și acelea enumerate în sutra anterioară nu sunt procese mentale; ele sunt manifestări psihice. Ele sunt comune atât omului obișnuit cât și aspirantului a cărui minte trece printr-un proces de introversiune în timpul meditației.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 32

 

       Tatpratisedharthamekatattvabhyasah

 

        Tat = aceasta; pratisedhartham = pentru îndepărtarea; eka = unu; tattva = principiu; abyasah = practică.

 

             Pentru îndepărtarea acestora (a obstacolelor și a simptomelor auxiliare) practica concentrării mentale asupra unui principiu (TATTVA) unic (este recomandată) (EKATATTVABHYASA).

 

        Am văzut deja că Patanjali a recomandat aspiranților care au voință puternică și curaj, cele patru calități care sunt shraddha, veerya etc. Pentru aceia care sunt slabi și infirmi spiritual el a recomandat devoțiune intensă către Dumnezeu și japa (repetarea cuvântului) lui AUM. În această sutra el arată o cale de a depăși obstacolele și simptomele auxiliare. Această cale implică concentrarea minții asupra unei singure tattva (principiu). Trebuie să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Dacă practicați mantra (cuvânt sau grup de cuvinte prin repetarea căruia se pune în rezonanță cu anumite energii), mantra trebuie să fie unică. Dacă practicați dhyana (meditație), practicați-o pe un singur simbol. Aceia care schimbă într-una metodele, tehnicile și simbolurile vor suferi de pe urma obstacolelor. Aceia care au intenții serioase despre realizare, despre atingerea stărilor profunde de conștiință, trebuie să înțeleagă bine această sutra. Simbolul meditației nu trebuie schimbat, deoarece procesul de meditație e doar o bază prin care conștiința pătrunde din ce în ce mai profund. Dacă această bază e schimbată într-una, va rezulta confuzie.

        Prin urmare Patanjali a expus în această sutra o sadhana (practică spirituală). Dacă o schimbați mereu fiți siguri că veți eșua. Acest lucru îl întâlnim în cazul acelor secte în care accentul se pune pe simboluri diversificate. De exemplu, în India, sadhana numită tantra folosește multe simboluri, ignorând principiul ekatattvabhyasa, și ca urmare sunt mulți practicanți care suferă din această cauză.

        La fel se întâmplă și cu anumite sadhanas (practici spirituale) din vechiul buddhism, care n-au înflorit niciodată, datorită faptului că erau folosite prea multe simboluri pentru concentrare. Adevărații gurus (învățători spirituali) țin seama de acest fapt și nu schimbă mantra odată ce au dat-o discipolului, chiar dacă ea a fost dată acestuia și de către alt guru (învățător spiritual) anterior. Dacă mantra e schimbată, poate apărea confuzie în mintea discipolului. Un guru (învățător spiritual) înțelept nu va permite niciodată apariția acestei confuzii. El nu va da o sadhana (practică spirituală) care-i place discipolului, ci o sadhana care i se potrivește acestuia, conform nivelului său de evoluție.

        De fapt, nu există diferență între diferitele simboluri. Cineva poate fi devotat lui Ganesha sau lui Shiva, sau lui Kali ș.a.m.d., dar dacă el schimbă obiectul devoțiunii după ce acesta a fost ales, atunci apare confuzia. Cea mai bună cale de a evita această confuzie este de a păstra un singur simbol, este ekatattvabhyasa (practica concentrării mentale ferme și continue asupra unui principiu). Obstacolele pot fi îndepărtate din calea aspirantului numai dacă acesta nu-i permite minții sale s-o ia razna, ci o fixează pe o singură tattva (principiu).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 33

 

 Maitrikarunamuditopeksanam sukhaduhkhapunyapunyavisayanam

bhavanataschittaprasadanam

 

        Maitri = simpatie; karuna = compasiune; mudita = bucurie; apekshanam = indiferență; sukha = fericire; duhka = mizerie; punya = virtute; apunya = viciu; visayanam = ale obiectelor; bhavanatah = atitudine; chitta = minte; prasadanam = purificare, împăcare.

 

             În legătură cu fericirea (SUKHA), mizeria (DUHKA), virtutea (PUNYA) și viciul sau nebunia (APUNYA), cultivând respectiv atitudini de simpatie (MAITRI), compasiune (KARUNA), bucurie (MUDITA) și indiferență (APEKSHANA), mintea (CHITTA) devine pură și împăcată.

 

        Este imposibil să se practice concentrarea minții dacă aceasta nu e purificată, adică liniștită, împăcată. Cea mai bună cale pentru a obține acest lucru e arătată în această sutra. Este calea de a cultiva atitudini de prietenie, compasiune, bucurie și indiferență față de oamenii care ne provoacă fericire, mizerie, care sunt virtuoși sau vicioși. Menținând această atitudine, adică simpatie pentru fericire, compasiune pentru nefericire, bucurie pentru virtute și indiferență față de cei vicioși, mintea aspirantului se eliberează de influențele perturbatoare, devenind liniștită și netulburată. Procesul de introversiune are loc atunci cu ușurință. Mintea, prin natura sa, e neliniștită, la fel ca un lac a cărui suprafață se tulbură ori de câte ori cad frunze, pietre etc. Mintea neliniștită nu se poate concentra ușor.

        În Katha Upanishad se spune că mintea are o tendință naturală de a fi atrasă de lumea exterioară. Nu e în natura minții de a se introverti. Prin urmare, atunci când încercați să introvertiți mintea, trebuie să îndepărtați în prealabil obstacolele și impuritățile. Gelozia, ura, elementul de competitivitate, cauzează multe impurități în minte. Atunci când vedem o persoană fericită și prosperă suntem geloși pe ea. Acest lucru provoacă tulburări în subconștient și împiedică concentrarea minții. Când întâlnim o persoană care suferă ne bucurăm dacă aceasta se întâmplă să fie un dușman de-al nostru. Aceasta este de asemenea una din impuritățile minții. La fel, criticăm adesea pe cei virtuoși și-i respectăm, pe cei vicioși. Toate acestea provoacă tulburări în minte împiedicând pacea mentală și meditația.

       Patanjali a arătat o cale de a îndepărta aceste tulburări. Cele patru atitudini care se cer dezvoltate dau naștere la pace interioară prin îndepărtarea factorilor perturbatori, nu numai de la nivel conștient, ci de asemenea, și de la nivelele profunde ale subconștientului.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 34

 

       Prachchhardana vidharanabhyam va pranasya

 

        Prachchhardana = expirație sau rechaka; vidharanabhyam = reținere, kumbhaka; va = sau; pranasya = a respirației.

 

             Sau prin expirație (RECHAKA) și reținerea respirației (KUMBHAKA) se poate controla mintea.

 

        Din punct de vedere temperamental, nu toți oamenii se pot supune lui Dumnezeu. Chiar dacă cineva crede în Dumnezeu, e posibil ca el să nu poată face Ishwara pranidhana (supunere completă sau dăruire de sine lui Dumnezeu). Pentru astfel de oameni, Patanjali dă aici o cale prin care se poate purifica mintea. Unii dintre noi sunt dinamici prin temperament, alții sunt emoționali iar alții sunt mistici ori raționali. Deci, întreaga structură mentală poate fi împărțită în aceste patru categorii. Pentru cel dinamic, cea mai potrivită e Karma Yoga. Bhakti e mai bună pentru cei care sunt emoționali, căci ei se pot supune lui Dumnezeu prin adorație; ei formează majoritatea populației. Al treilea grup, adică cei mistici, sunt potriviți să practice Raja Yoga și tehnici afiliate de Hatha Yoga, Swara Yoga, Kriya Yoga, Nada Yoga și Trataka, etc. Al patrulea tip îl constituie puținii jnana yoghini. Lor le place să citească Upanishadele, Bhagavad Gita, etc. în care sunt descrise aspectele profunde ale vieții, Universului și meditației. Mulți dintre noi avem un amestec al acestor patru tendințe, prin urmare trebuie prescris un amestec al acestor practici și deci Patanjali a descris o mare varietate de practici. Noi ne putem alege sadhana (practică spirituală) care e cea mai potrivită pentru noi.

        Incepând de la videha (yoghini dezincarnați) și prakritilaya (yoghini fuzionați doar în prakriti), Patanjali a descris diferite tipuri de sadhana (practică spirituală) pentru diferite tipuri de aspiranți. În această sutra el descrie pranayama (controlul suflurilor subtile vitale). Trebuie să înțelegem semnificația lui prachchhardana și vidharana. Primul cuvânt înseamnă exhalație iar ultimul înseamnă reținerea suflului afară. Aceasta constituie maha bandha, care include cele trei bandhas-uri la un loc, și anume jalandhara, uddiyana și mula bandha, în timp ce se face kumbhaka. Incepătorul nu trebuie să practice maha bandha. El trebuie să facă numai rechaka, adică expirație - de 21 de ori, de 51 de ori sau de 100 de ori. Aceasta se poate numi kapalbhati sau agnisar.

        Mintea poate fi adusă într-o stare de liniște numai prin practica lui rechaka (expirație), kumbhaka (reținere) și a celor trei bandhas (bandha=a obliga, legătură). Intr-una din cărțile vechi, se spune că conștiința are două suporturi - prana (totalitatea forțelor vitale subtile ale naturii) și vasana (samskaras(întipăriri mentale)). Acestea sunt suporturile pe care mintea se odihnește și pe care conștiința lucrează. Dacă unul din ele este îndepărtat, celălalt dispare automat. Prana e atât subtilă cât și grosieră. Prana subtilă se manifestă sub formă de energie, iar prana grosieră sub formă de respirație. Există cinci pranas-uri majore: prana, apana, udana, samana și vyana.

        Cele cinci pranas-uri minore sunt: devadatta, nada, kurma, krikara și dhananjaya. Toate sunt responsabile de diferitele activități din corpul uman. Prana e responsabilă de inspirație, acționând la nivelul gurii și nasului, digeră hrana, separă materialele digerate, convertește apa în sudoare și urină și controlează secrețiile glandulare. Sfera sa de acțiune este de la nas până la inimă. Apana provoacă excreția și elimină impuritățile din corp. Sfera sa de acțiune este de la buric până la tălpile picioarelor. Ea provoacă mișcarea spre în jos. Samana e formată în membre și nadis. Sfera sa de acțiune este între inimă și buric. Udana menține tonusul muscular și e responsabilă de separarea corpului karmic de corpul grosier în momentul morții. Prin controlul lui udana yoghinul poate călători prin aer. Sfera sa de acțiune este de la gât la cap. Vyana guvernează circulația sângelui și se mișcă prin nervi. Ea e situată în regiunea anală.

        Dintre pranas-urile minore, nada provoacă tusea și strănutul, kurma provoacă contracțiile, în timp ce krikara provoacă foamea și setea. Devadatta provoacă moțăiala și somnul. Dhananjaya întreține hrănirea.

        Pe lângă acestea mai există încă cincisprezece curenți fini de prana. Ei sunt numiți nadis. Nadi înseamnă nerv sau curent subtil de energie, sau șuviță de sânge. Nadis-urile transportă impulsurile la și de la creier. Numele lor este: sushumna, ida, pingala, gandhari, hastijihwa, poosha, ashwini, shoora, kuhoo, saraswati, varuni, alambusha, wishwodari, shankhini, chittra. În total, există 72000 de nadis în corp, nadis care transportă senzații și impulsuri extrem de fine. Trei dintre ei sunt de o importanță majoră, și anume ida, pingala și sushumna. Acești trei nadis sunt foarte importanți în yoga deoarece ei transportă curenții cunoașterii superioare. Sushumna e cel mai important din cei trei. Sushumna este un traiect foarte fin situat în centrul măduvii spinării, la nivel subtil. Plecând de la rădăcina anusului (muladhara chakra), el urcă până la ajna chakra, sau medulla oblongata. Cei trei nadis pornesc din muladhara, care e numită muktatriveni. Conștiința, senzațiile sunt eliberate aici, unificându-se. Ei se întâlnesc din nou în ajna chakra. Triveni e un loc în India unde cele trei râuri, Ganga, Yamuna și Saraswati se întâlnesc. În comparație cu aceasta, ajna chakra e numită yuktatriveni. Inăuntrul lui sushumna mai sunt alți trei nadis-uri; unul e numit vajra nadi (cel exterior), iar cel interior e numit chittra. Inăuntrul lui chittra există un canal fin numit brahmanadi.

        S-a descoperit că procesul de respirație are un program stabilit și că fazele lunii au o influență asupra mișcării și controlului lui swara, adică respirația. Respirația are un efect direct asupra comportamentului individual. Respirația controlează atât gândirea cât și evenimentele trecute, prezente și viitoare ale vieții. În decurs de 24 de ore omul respiră de 12 ori pe oră pe nara dreaptă de 12 ori pe nara stângă. Nara stângă e numită ida, sau chandra; nara dreaptă e numită pingala sau surya. Analog, ida e numită Yamuna. După fiecare oră, respirația își schimbă poziția la nivelul nărilor. În timpul schimbării de la ida la pingala sau de la pingala la ida, sushumna se activează pentru un moment. Acest lucru îl cunoaștem de la știința numită shiva swara yoga. În primele trei zile ale perioadei lunii pline, respirația curge prin nara stângă la răsăritul soarelui, și apoi la fiecare oră se schimbă nara. În următoarele trei zile respirația curge prin nara dreaptă timp de o oră de la răsărit. În timpul perioadei de lună nouă, respirația curge prin nara dreaptă la răsărit în primele trei zile. Astfel, acest ciclu se schimbă la fiecare trei zile. În timpul unei boli această ordine poate fi inversă. Bolile se pot prezice cu ajutorul științei swara yoga.

        Munca fizică grea se poate face când respirația curge prin pingala sau nadis-ul soarelui, iar munca fizică ușoară și migăloasă se poate face atunci când respirația curge prin ida sau nadis-ul lunii. Meditația trebuie practicată atunci când respirația curge prin sushumna. Fluxul respirației poate fi schimbat prin anumite tehnici. Inchizând ochii și meditând asupra nării stângi, se poate schimba fluxul respirației de la această nară, dar acest lucru depinde de profunzimea concentrării. Respirația poate fi făcută să curgă prin nara dreaptă culcându-ne pe partea stângă și ținând o pernă la subsoară. Altă metodă de a schimba fluxul respirației este de a înfunda nara prin care nu vrem să curgă respirația cu un ghemotoc de bumbac. Mai există multe alte metode.

        Respirația în pranayama trebuie făcută foarte încet. Aceia care respiră încet și profund trăiesc mult. Iepurele respiră de 80 de ori pe minut și trăiește numai opt ani. Maimuța respiră de 32 de ori pe minut și trăiește 10 ani. Câinele trăiește 12 ani și calul 25 de ani. Ei respiră de 29 și de 19 ori respectiv, pe minut. Omul respiră de 13 ori pe minut și ar trebui să trăiască 120 de ani. Șarpele, care trăiește 1000 de ani, respiră numai de 8 ori pe minut, iar broasca țestoasă respiră de 5 ori pe minut și trăiește 3000 de ani. Acest lucru arată importanța reținerii respirației.

       Kumbhaka la care se referă sutra este făcută pe vid.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 35

 

       Visayavati va pravrittirutpanna manasahsthitinibandhani

 

        Visayavati = senzorial; va = sau; pravrittih = funcționare; utpanna = ivit; manasah = al minții; sthiti = fermitate; nibandhani = care leagă.

 

             Altfel, mintea poate fi stăpânită și făcută fermă concentrând-o asupra experienței simțurilor, astfel încât să simțim vie, intensă și constantă plăcerea pe care aceste simțuri ne-o procură.

 

        Această sutra descrie o tehnică adițională care poate fi practicată de aceia care nu pot face Ishwara pranidhana (supunere completă sau dăruire deplină de sine lui Dumnezeu), mahabandha (tehnică yoga importantă) sau pranayama (controlul suflului). Este adevărat că mulți aspiranți găsesc dificilă practica pranayama-ei din lipsa unei îndrumări competente, datorită incapacității sau din cauza lipsei de hrană corespunzătoare. Această sutra furnizează o metodă mai simplă de a controla mintea prin trezirea activității percepției simțurilor. Aici, mintea e pusă să se autoobserve în decursul procesului de percepție senzorială; adică, percepția prin intermediul vederii, auzului, mirosului, gustului și pipăitului. Fuzionând conștiința mentală cu aceste percepții senzoriale, mintea intră sub control. Altfel spus, conștiința mentală poate fi fuzionată cu conștiința sunetului prin intermediul mantras-urilor, bhajan, kirtan, etc. O ființă rafinată poate că nu găsește această metodă ca fiind interesantă, dar adevărul este că dacă se pătrunde adânc, ea poate aduce controlul minții. Acesta e un principiu de Nada Yoga.

        Mintea poate fi de asemenea controlată dezvoltând conștiința formei prin trataka, care constă din concentrarea asupra unei forme oarecare, și în mod similar, prin dezvoltarea conștiinței pipăitului și a mirosului. Prima apare atunci când guru-l îl atinge pe discipol pe cap, iar cea de-a doua survine odată cu practica lui khechari mudra (tehnică specială yoga). Concentrând mintea asupra vârfului nasului, apare un miros subtil sau psihic, care poate fi folosit pentru a controla mintea. Conștiința gustului e dezvoltată prin concentrarea asupra vârfului limbii. Viziunile colorate apar prin concentrare asupra palatului în khechari mudra. Pipăitul psihic e experimentat prin concentrarea asupra părții centrale a limbii. Auzul psihic e dezvoltat prin concentrarea asupra rădăcinii limbii. Toate aceste procese psihice devin baza pentru auto-control. Când ele sunt dezvoltate, studentul începe prin concentrarea asupra lor, iar după un timp mintea le depășește, atingând nivele mai profunde. Aceasta este starea de complet control mental. Toate acestea implică activitatea simțurilor, indriyas, în dharana (concentrare) și pratyahara (retragerea simțurilor).

        În anumite școli de meditație buddhistă, preotul bate toba și meditează asupra sunetului. Aceasta e o sadhana (practică spirituală) elementară, dar e folositoare multora dintre noi. Bhajan e una din cele mai populare sadhana din India. Cântărețul poate cânta ore întregi numai o singură notă sau numai un singur cântec, neauzind și nevăzând nimic altceva decât sunetul bhajan-ului. Aceasta e o sadhana elementară, dar e importantă deoarece ea poate duce ușor la dharana (concentrare) și dhyana (meditație). Kirtan (reuniuni publice în care se recită cu fervoare și se cântă anumite texte spirituale și chiar se dansează în cinstea lui Dumnezeu) e de asemenea una din cele mai ușoare și mai eficiente sadhana. Ea se face cu o persoană care conduce și celelalte o urmează. Există metode diferite. Uneori ea poate dura 24 de ore, producând efecte extraordinare asupra auditoriului.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 36

 

       Vishoka va jyotismati

 

        Vishoka = fără supărare; va = sau; jyotismati = luminos, plin de lumină.

 

             Sau meditând asupra lotusului luminos din inimă (ANAH) (JYOTISMATI) care e dincolo de orice supărări (VISHOKA) (se poate controla mintea).

       

        Mintea poate fi făcută să fie fermă prin manifestarea luminozității senine interioare, care se obține prin concentrarea asupra nada-ei sau asupra lui bhrumadhya, centrul dintre sprâncene. Luminozitatea interioară e senină, calmă, tăcută și liniștită; ea nu e o lumină vie. Ea poate fi experimentată în timpul meditației profunde. Ea e de două feluri. Uneori, în somn apare o explozie bruscă de lumină, care e foarte neplăcută. Patanjali nu vorbește aici despre aceasta. El vorbește despre lumina interioară care e tăcută. Mintea poate fi controlată prin experimentarea acestei lumini senine. Există multe metode prin care această lumină poate fi văzută. Una din ele este concentrarea asupra centrului dintre sprâncene; alta, este concentrarea pe o nada (sunet).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 37

 

       Vitaragavisayam va chittam

 

        Vitaraga = persoană lipsită de pasiuni, care a depășit raga; visayam = obiect; va = sau; chittam = minte.

 

             Altfel mintea poate fi controlată prin concentrarea și identificarea telepatică cu ființele extrem de evoluate care au atins realizarea supremă și care sunt total lipsite de pasiuni (VITARAGA).

 

       Vitaraga este o ființă care a renunțat la raga (plăcerea); adică pasiunea umană. Concentrându-ne mintea asupra unor astfel de persoane, ea poate fi făcută fermă și poate fi controlată.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 38

 

       Svapnanidrajnanalambanam va

 

        Svapna = vis; nidra = somn; jnana = cunoaștere; alambana = suport; va = sau, ori.

 

             Sau altfel, mintea poate fi făcută fermă dându-i ca suport (al meditației) (ALAMBANA) cunoașterea (JNANA) din vis (SVAPNA) și somn (NIDRA).

 

        Mintea poate fi controlată și prin metode de somn conștient. Somnul conștient e stadiul ultim în antar mauna (liniște lăuntrică). Există o metodă de a visa conștient, dar este periculoasă și numai inițiații o pot practica. Acest proces poate fi benefic mai ales acelora care sunt nervoși. Prin tehnicile de visare și somn conștient se dezvoltă conștiința visului și a somnului în timp ce ființa se găsește în aceste stări.

        De obicei visele noastre sunt inconștiente; ele sunt trăite, dar nu vizionate. Noi nu avem control, asupra acestora, dar în cazul metodei recomandate aici, aspirantul devine capabil să le producă și să le controleze în mod conștient. Noi ne putem controla gândurile în mod conștient, subconștient sau inconștient. În acest proces nu sunt controlate numai acțiunile conștiente și intelectul, ci chiar și acțiunile subconștiente. În timpul viselor conștiente practicantul nu aude nimic din ceea ce se întâmplă afară. Cunoașterea sau conștiința acestor două stări poate fi făcută suportul pe care mintea să se poată concentra. Aceste metode sunt desemnate acelora cu un temperament special; ele nu sunt pentru oricine.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 39

 

       Yathabhimatadhyanadva

 

        Yatha = ; abhimata = dorit; dhyana = prin meditație; va = sau.

 

             Sau prin meditația asupra obiectului de adorație mintea poate fi liniștită.

 

        Aici se dă libertate completă de alegere. Aceasta pentru că dhyana (meditație) făcută asupra unui obiect care atrage, cum ar fi obiectul devoțiunii, e calea cea mai sigură de a liniști mintea, de a o controla și de a o focaliza. Obiectul ales poate fi o cruce, swastika, un idol sau pur și simplu AUM - orice este agreabil (abhimata). Aspirantul trebuie să-și aleagă acele obiecte asupra cărora să-și poată concentra mintea.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 40

 

       Paramanuparamamahattvantoasya vasikarah

 

        Paramanu = ultima particulă; paramamahattva = ultima extindere (imensitatea); antah = a se sfârși; asya = a acesteia; vasikarah = stăpânire.

 

             Astfel prin liniștirea și controlarea minții yoghinul dobândește stăpânire completă asupra tuturor obiectelor meditației, de la cel mai mic (PARAMANU) până la cel mai mare (PARAMAMAHATTVA).

 

        Se poate pune întrebarea: aceste practici descrise în ultimele sutras sunt capabile să ducă la atingerea stării de samadhi? Răspunsul este: nu. Samadhi nu se poate atinge prin aceste practici, dar prin ele se poate ajunge la puterile psihice sau spirituale necesare pentru stările subtile de samadhi. Este ca și cum am da examenul de bacalaureat, fiind apoi pregătiți să intrăm la facultate. Astfel, prin practica diferitelor sadhanas (practici spirituale) menționate, aspirantul pune stăpânire atât pe cel mai mic atom, cât și pe cea mai mare infinitate. El devine stăpân atât al forțelor cele mai mici cât și al forțelor cele mai mari. Aceste sadhanas (practici spirituale) îi conferă puterea omnipotenței. Aceste practici sunt absolut necesare pentru a putea progresa spre percepția subtilă a stărilor de samadhi. Așa cum savantul ajunge la o concepție elevată despre materie și energie, în mod analog yoghinul devine capabil să mediteze atât asupra lucrurilor cele mai mici cât și asupra infinitului.

        Intotdeauna se găsesc oameni care să nu-și dea seama de înțelesul ascuns al lucrurilor. Aceasta este pentru că ei n-au control asupra minții lor. Practicile de concentrare menționate pot rafina foarte mult conștiința. Mintea poate fi introvertită la voință. Acest lucru se observă atât în cazul rezolvării problemelor de matematică cât și în cazul meditației. Prin antrenament, mintea poate fi făcută să se concentreze în mod adecvat. În lipsa antrenamentului, este dificil să controlăm în mod eficient mintea. Prima putere psihică în yoga este dobândirea acestui control. Apoi mintea poate fi fixată asupra oricărui obiect grosier sau subtil.

        Iată un exemplu interesant. Când Swami Vivekananda era în S.U.A., el obișnuia să împrumute zilnic câteva cărți de la un bibliotecar, și a doua zi le aducea înapoi. Bibliotecarul, întrebându-se dacă atâtea cărți pot fi citite în numai o singură zi, a vrut să-l pună la încercare pe swami și, spre marea sa surprindere, el a descoperit că acesta își reamintea fiecare cuvânt citit. Aceasta arată felul în care un yoghin stăpânește atât lucrurile cele mai fine cât și pe cele mai grosiere.

        Ființa poate intra în samadhi numai atunci când ea e capabilă să perceapă chiar și ideile și gândurile. Și aceasta pentru că în stările subtile da samadhi, ființa trebuie să sesizeze conștiința dinamică (samskara) și s-o blocheze. Există stări de samadhi în care aspirantul nu e conștient decât de efortul de control pe care-l face. Acest efort trebuie să ia forma unei idei, care este îndepărtată apoi. Este foarte dificil de înțeles, la nivel intelectual numai, acest lucru. În acea stare ființa e capabilă să anihileze toate celelalte gânduri cu excepția gândului de anihilare și acest lucru se poate face numai dacă se stăpânesc perfect cele patru procese care nu constituie procese de gândire.

        În stările mai subtile de samadhi, ființa trebuie să aibă control asupra numelui, formei și obiectului desemnat prin numele respectiv; de exemplu, numele vacă, forma vacă, și obiectul vacă. Trebuie sesizată diferența dintre acestea. Acest lucru nu e posibil fără antrenament deoarece, din obișnuiță, avem tendința să amestecăm aceste trei lucruri în înțelegerea noastră. Un yoghin care are control asupra minții sale poate să înțeleagă acești factori separați. Până când acest lucru nu este realizat, este imposibil să se progreseze mai departe. Ființa trebuie să fie capabilă să practice meditația asupra unui obiect, fără ca intervenția numelui sau formei să fie necesară.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 41

 

       Kisnavritterabhijatasyeva manergrahitrigrahanagrahyesu tatsthatadanjanata samapattih

 

        Kisnavritteh = în care vrittis-urile au slăbit; abhijatasya = bine finisat, purificat; iva = la fel; maneh = al cristalului; grahita = cunoscător; grahana = simțuri; grahyesu = în obiectele cunoașterii; tatstha = pe care stă sau se odihnește; tadanjanata = a lua culoarea aceea; samapattih = absorbție completă.

 

             SAMAPATTI este acea stare de identificare perfectă, de completă absorbție a mentalului care a devenit complet liber de VRITTIS, în care acesta (mentalul) devine ceea ce reflectă [(cele trei tipuri de obiecte, cum ar fi) cunoscător, cunoscut și cunoaștere] la fel cum un cristal pur ia culoarea obiectelor pe care stă.

 

        Cuvântul samapatti înseamnă acceptare completă, la fel cum oceanul acceptă toate apele care se revarsă în el prin râuri. Este o stare a minții la care se ajunge prin diferite practici, cum ar fi pranayama (controlul suflului), penitență, sadhana (practica spirituală) etc. Este stadiul imediat anterior practicii lui samadhi. Până ce samapatti nu a fost atins nu se poate vorbi de practici superioare, înțelesul expresiei "practici superioare" și "practici inferioare" depinzând de capacitățile individuale. De exemplu, un om cu o conștiință superioară nu are nevoie de japa (formă de yoga) sau kirtan (formă de practică yoga); el poate intra în stări profunde doar închizând ochii; dar pentru acei a căror minte e plină de gânduri, această stare poate fi considerată foarte profundă. În loc de a folosi cuvintele "superior" și "inferior", putem să folosim expresia simplu sau greu.

        Nu se poate intra în meditație dacă mintea nu a fost limpezită. Dacă mintea e limpede, starea de meditație poate veni la fel de ușor ca și somnul. Pentru aceasta vrittis-urile (modificări mentale) trebuie diminuate. Trebuie reamintit că vrittis-urile nu trebuie anihilate complet; ele trebuie doar diminuate, slăbite. Este ca și cum am dormi într-un tren. Suntem conștienți de forfota oamenilor, de plecarea și oprirea trenului, dar conștiința noastră nu e complet trează, ca atunci când ne plimbăm, de exemplu. Această stare e numită stare de conștiință redusă. Ea poate fi obținută prin diferite tehnici de liniștire a minții, tehnici menționate în precedentele sutras.

        Atunci când chiar și conștiința fragmentară dispare, mintea devine la fel de pură ca un cristal. Ea poate fi pusă pe orice obiect. Este samapatti.

        O bucată de cretă albă pusă pe o hârtie colorată nu ia culoarea hârtiei dar dacă puneți în locul bucății de cretă un cristal, acesta va lua imediat culoarea hârtiei. Acest lucru se întâmplă pentru că bucata de cristal e absolut pură. Analog, există o diferență între o minte care e în samapatti și o minte obișnuită. În momentul când vrittis-urile sunt îndepărtate din minte, aceasta începe să funcționeze ca un cristal. Acest lucru dă naștere la pura conștiință obiectivă a obiectului asupra căruia mintea se concetrează.

        Când practicați trataka sau meditație asupra unui obiect, cum ar fi o shiva-linga, vrittis-urile (modificările mentale) se diminuează încet, încet, în cele din urmă apărând o străfulgerare bruscă a conștiinței în momentul când mintea fuzionează complet cu obiectul. Cele trei fațete ale obiectului, și anume, numele, forma și înțelesul pot fi experimentate separat. Există șase tipuri de fuziune, numite respectiv, savitarka, nirvitarka, savichara, nirvichara, ananda și asmita. Ele sunt stadii de fuziune a conștiinței cu obiectul asupra căruia meditați, în final venind o vreme când obiectul dispare. Trebuie să rețineți că numai atunci când obiectul a dispărut puteți spune că ați obținut ceva.

        Când apare fuziunea, transformările conștiinței sunt aproape anihilate din conștiință. Acest lucru se numește ekagrata - focalizare. În această stare, meditația, obiectul și conștiința devin un singur lucru. Atât timp cât ființa nu a atins starea de samapatti (absorbție completă), ea e conștientă de aceste trei lucruri. Există o conștiință simultană a celor trei vrittis (modificări mentale; șablon). În samapatti aceste trei feluri de conștiință fuzionează într-una singură, așa încât nu se mai percepe nimic cu excepția formei. În acea stare numai forma meditației strălucește.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 42

 

       Tatra shabdarthajnanavikalpaih sankirna savitarka samapattih

 

        Tatra = aici, în această stare; shabda = cuvânt; artha = obiect propriu-zis; jnana = judecată; vikalpaih = prin alternare; sankirna = amestecat, confuz; savitarka = cu gândire în vorbe; samapattih = absorbție completă.

 

             Acea stare (de SAMADHI) care apare atunci când conștiința alternează între cuvânt (SHABDA), obiectul propriu-zis (ARTHA) și cunoașterea mentală (JNANA) este o stare amestecată a minții (VITARKA) și e numită SAVITARKA SAMAPATTI.

 

 

        Trebuie subliniat că samapatti sau samadhi nu e o stare anumită; ea acoperă un întreg evantai de stări de conștiință care includ un câmp de superconștiință. Starea de veghe poate fi descrisă ca fiind de asemenea un câmp de conștiință, deoarece în ea sunt incluse anumite activități cum ar fi vorbitul, mersul, râsul etc. În mod analog, samapatti include diferite stări. Pe măsură ce samadhi devine din ce în ce mai profund, aspirantul pătrunde în tărâmuri din ce în ce mai subtile de conștiință. Primul stadiu al minții superconștiente e numit savitarka. În acest stadiu, mintea continuă să se miște între trei lucruri, și anume cuvântul, cunoașterea și percepția simțurilor. În acest fel cunoașterea noastră despre obiect e realizată prin amestecarea acestora.

        Când ne gândim la un trandafir, ne trec prin minte multe calități ale acestuia - culoare, greutate, miros, structură etc. Cunoașterea acestor calități e amestecată în mintea noastră în legătură cu conceptul de trandafir. Această stare e savitarka și ea trebuie depășită în decursul meditației. Atunci când mintea trece dincolo de aceste calități și devine una cu obiectul, fără nici o referire la vreo calitate anume, rezultă starea de samadhi. În primul stadiu, numit savikalpa, există un amestec de trei elemente, numite shabda, artha și jnana. Shabda este cuvântul - vachaka - desemnează obiectul. Obiectul propriu-zis e numit artha. Știm că, cuvântul shivalinga e una, în timp ce obiectul shivalinga e alta. Mai mult, cunoașterea care apare în mintea noastră cu privire la shivalinga este cu totul altceva decât celelalte două lucruri; aceasta este pratyaya (conținut al minții) care apare în mintea noastră și e numită jnana. Toate aceste trei elemente sunt aspecte necesare ale procesului de concentrare. În savitarka ele sunt amestecate.

        Uneori apare conștiința simultană a lui shabda, artha și jnana, alteori există conștiința a numai una dintre ele odată. Aceste două stări trec una în alta în mod continuu. Dacă sunteți concentrați pe o formă, forma rămâne, dar continuitatea conștiinței se schimbă neâncetat. De exemplu, uneori sunteți conștienți de shivalinga, alteori de mantra, alteori de linga, etc. De fapt, trebuie să existe o conștiință continuă a unui singur factor, dar acest lucru nu se întâmplă, elementele amestecându-se. Acest lucru e datorat lui bija, sămânță. Această sămânță are nivele diferite; nivelul exterior este învelișul; nivelul interior constituie partea cea mai importantă. Datorită acestei semințe - adică impurități cauzate de experiențele trecute - elementele cunoașterii se amestecă.

        Sămânța este o bază pentru minte. Ea este conștiința suportului pe care se sprijină mintea. Atunci când medităm, ne imaginăm la început forma; este ca și cum am îndepărta învelișul exterior. Apoi pot fi vizualizate aspectele mai profunde, iar în final se îndepărtează învelișul cel mai interior. Savitarka este învelișul exterior al seminței, iar dincolo de ea există învelișurile numite nirvitarka, savichara și nirvichara. Conștiința simțurilor este învelișul exterior al seminței. Când ea trece de pratyahara (retragerea simțurilor), dharana (concentrare) și dhyana (meditație), ea transcende și savitarka samadhi și celelalte stări mai subtile. În cele din urmă ea percepe cea mai subtilă entitate, numită drashta sau atman (Sinele Divin Suprem).

        Fără o sămânță conștiința nu poate funcționa. În yoga sămânța e numită pratyaya, bază. Apoi trebuie de asemenea un simbol, numit linga. În savitarka acestea două nu pot fi separate; ele sunt amestecate.

        Aceia care practică japa și meditație cu mantra și formă își reamintesc probabil că după ce au văzut forma în meditație, conștiința alternează între shabda, artha și jnana. Shabda e un proces de gândire în cuvinte. Este argumentare mentală. Jnana este percepție internă și artha e obiectul, cum ar fi shivalinga. Artha înseamnă scopul ultim, și acest lucru e foarte dificil. Este adevărata cunoaștere despre obiect. Când atingeți samadhi prin intermediul unui obiect, aveți control complet asupra conștiinței obiectului asupra căruia meditați. Aceasta este ceea ce se întâmplă în samyama, care include cele trei procese numite dharana (concentrare), dhyana (meditație) și samadhi. Samyama înseamnă menținerea completă a obiectului în conștiință și controlul complet al conștiinței obiectului.

        Rezultatul absorbției complete sau fuziunii cu diferite obiecte e diferit. Este absolut fără sens să spuneți că obțineți numai un singur lucru meditând asupra a diferite obiecte; de exemplu, dacă meditați, să spunem asupra bumbacului, rezultatul va fi cu totul diferit față de acela obținut dacă meditați asupra altor obiecte, cum ar fi puterea fizică etc. În timpul procesului de samyama rezultatul ultim pe care-l obținem este artha, dar scopul este acolo, cu toate că puteți sau nu să fiți conștienți de asta. La scop se ajunge prin separare, și separarea are loc în mod spontan.

        În savitarka samadhi conștiința e eliberată de imperfecțiuni. Există pace absolută și liniște. Nu există oscilații ale minții. Mai există un alt fel de samadhi numit nirvitarka. Este important de notat că există deja în noi un fragment de stare superconștientă, dar aceasta durează numai câteva clipe.

        Atunci când aveți un obiect pentru meditație, trebuie să încercați să vedeți cele trei aspecte ale obiectului în mod separat. Trebuie să le vizualizați, alternând numele, forma și înțelesul. Trebuie să încercați să vedeți propria voastră conștiință pe baza acestor elemente. Apoi trebuie să încercați să le vedeți ca fiind un singur lucru. Trebuie să fiți conștient de nume, formă și înțeles în același timp. În cele din urmă încercați să le vedeți pe fiecare separat. Aceasta e una dintre cele mai importante metode de dhyana (meditație).

        Aceasta va fi o metodă minunată de concentrare. Dacă vi se pare dificil să conștientizați alternativ aceste trei stări, trebuie să practicați numai japa (formă de yoga care se realizează prin repetarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte) în care nu se aude cuvântul. Intâi gândiți-vă la cuvânt și rostiți-l; apoi puteți adăuga și forma obiectului. După asta, vă puteți gândi la diferitele sale calități. Este dificil să se dea o explicație corectă a acestei stări mentale, dar este o metodă minunată de control mental separarea celor trei elemente ale conștiinței și apoi fuzionarea lor iarăși în ceva unic.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 43

 

       Smritiparisuddhau svarupashunyevarthamatranirbhasa nirvitarka

 

        Smriti = memorie; pari = complet; shuddhau = purificare; svarupa = forma proprie; shunya = lipsit de; eva = ca și; artha = obiect, scop; matra = numai; nirbhasa = strălucind; nirvitarka = fără vitarka.

               

             După limpezirea memoriei (SMRITI) (adică eliminarea sau atenuarea SAMSKARAS-urilor), când mintea e ca și când ar fi lipsită de conștiința de sine (SWARUPASUNYAEVA) și când numai cunoașterea pură a obiectului (JNANA) mai există, aceasta e NIRVITARKA.

 

       Nirvitarka este samadhi fără amestecarea celor trei aspecte ale unui obiect, și anume numele, forma și înțelesul. În această stare nu există nici conștiința subiectivă a obiectului, nici aceea a cuvântului. Memoria devine absolut liberă de impresiile trecute (samskara) și de asocieri. De obicei, memoria noastră nu e limpede; pentru noi memoria constituie acumularea impresiilor trecute. Smriti este o conștiință independentă în care impresiile sunt acumulate, și chiar și atunci când totul din trecut dispare, smriti rămâne. Pe placa lu smriti există impresii trecute (samskara) care se revelează în stările profunde. În starea de veghe reproducerea se face prin gândire conștientă, dar în samadhi ea are loc spontan. Uneori în aceste stări profunde de conștiință sunt văzute imagini din copilărie, dar dacă toate acestea sunt îndepărtate, atunci memoria nu dispare, deoarece memoria e altceva decât impresiile.

        E la fel cum creierul este diferit de minte și gând. În mod similar, acel vritti numit memorie e diferit de impresiile trecute. Smriti e conștiința despre propriul sine. Smriti poate fi purificat prin diferite sadhanas (practici spirituale), el devenind atunci swarupashunya-eva. Este o stare de conștiință de sine care apare ca și când totul ar fi devenit vid, dar de fapt nu e vid. Cuvântul "eva" e folosit pentru a arăta faptul că deși nu sunteți conștienți de obiect, el este acolo. Adică, atunci când impresiile trecute despre obiect dispar, nu mai sunteți conștienți de el și este ca și când mintea ar deveni absolut lipsită de impresiile despre obiect, dar nu este așa. Smriti nu devine liber de impresiile obiectului, ci impresiile infiltrează întreaga structură a conștiinței. Fiecare parte a ei devine îmbibată cu impresiile obiectului. În această stare mintea își pierde conștiința subiectivă.

        Mintea pierde cunoașterea obiectului, cu toate că această cunoaștere, precum și conștiința, sunt prezente în minte. Acesta este specificul acestei stări. Vă amintiți că vă concentrați asupra unui obiect, apoi rămâne numai obiectul, nereamintindu-vă că vă concentrați asupra lui. După un timp, obiectul e prezent, dar conștiința că meditați asupra lui a dispărut. Mintea pare că a devenit în întregime vidă, dar de fapt nu e așa. La fel cum apa se amestecă complet și inseparabil cu sarea, în același fel forma sau conștiința obiectului umple întreaga minte, astfel încât ea nu poate fi cunoscută separat. Aceasta este pentru că mintea este complet umplută cu memoria obiectului. Acest fenomen este numit parishuddi - purificarea memoriei. Astfel, purificarea memoriei este cauza lui swarupashunyaeva.

        Este necesar să reamintim că dacă smriti (memoria) nu e pură, mintea va recădea în stare de tulburare. Dacă smriti e purificat, atunci obiectul va umple în totalitate conștiința și va deveni una cu starea minții. Mintea și obiectul vor deveni una. Mintea și memoria formei devin inseparabile; memoria nu există separat. În acest moment apare o stare momentană de vid - shunya. Este starea de laya în care conștiința memoriei obiectului fuzionează complet cu mintea. Pentru moment mintea doarme. În acea stare de somn prezentarea memoriei nu e prezentă.    În acea stare apare adevărata cunoaștere a obiectului. Aceasta e diferența între nirvitarka, samadhi și laya. În prima există adevărata cunoaștere; de exemplu shivalinga a dispărut și dincolo de ea vedeți numai lumină strălucitoare. Adevărata cunoaștere va apare; ea e revelată aspirantului. Diferența dintre starea interioară și starea exterioară s-a pierdut. În vis experiența e foarte intensă, dar în samadhi e și mai intensă. Trebuie să fiți conștient de cunoașterea reală sau de forma reală a obiectului concentrării, deoarece altfel puteți fi înșelați de propria minte. Când ajungeți la starea de nirvitarka, trebuie să cunoașteți forma reală a simbolului, fie acesta un trandafir sau o shivalinga. Când apare adevărata cunoaștere în starea de nirvitarka, forma trebuie adusă din nou, și acea formă nu e a lui Shiva ci a lui Shakti, deoarece subiectivitatea minții s-a pierdut. Nu mintea este aceea care gândește, doarme sau visează. Această stare a minții e foarte bine definită prin absența memoriei, astfel încât nu vă reamințiți niciodată experiența meditației pentru că conștiința normală nu funcționează. De exemplu, o furnică nu e capabilă să vadă un elefant; pentru a-l vedea, furnica trebuie să mai crească în mărime. În același fel, conștiinței nu i se permite să pătrundă starea de meditație. În consecință, o stare diferită a minții ia în primire conștiința. Purusha (Dinele divin Absolut) cel conștient se oprește din lucru și un alt purusha îi ia locul. Această stare continuă până la un anumit punct, și acolo se oprește. Apoi al treilea purusha vine și vă preia. În acest fel puteți trece prin diferite plane de conștiință.

        Nu mintea e aceea care visează sau care își amintește visele dimineața sau care e conștientă în timpul visului. Aceasta e o stare diferită a minții și, dacă cumva ați avut vreodată această stare binecuvântată, e posibil ca nici măcar să nu v-o reamintiți din cauza absenței memoriei, din cauza absenței minții. Acea stare a minții e diferită și această stare a minții e diferită și până ce nu sunteți în stare să puneți la treabă acea minte, nu veți fi capabili să vă reamintiți ceea ce ați văzut. Chiar dacă vă reamintiți experiența meditației, a lui samadhi, tot n-ați realizat meditația, și dacă ați realizat-o, atunci conștiința voastră normală e foarte elevată.

        În acest context putem cita una dintre cele mai greșit înțelese fraze din Garuda Purana. Ea este de obicei recitată atunci când moare un membru al familiei. Ea vorbește despre cer și iad și despre torturile din regatul Zeului Morții. Ea spune că jiva (ființa umană vie) după moarte e dus în diferite plane de către diferiți devatas - zei - dar de fapt nu există moarte deloc. Noi trebuie să înțelegem purana ca vorbind despre poziția transcendentă a conștiinței. Acest lucru trebuie înțeles în felul următor: diferiți purushas conduc mintea în stări din ce în ce mai profunde de conștiință. Acest lucru se întâmplă deoarece mintea nu funcționează în starea de nirvitarka. Deci, pentru a concluziona, starea de nirvitarka implică purificarea lui smriti (memorie), ceea ce dă naștere la veritabila cunoaștere a obiectului concentrării.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 44

 

       Etayaiva savichara nirvichara cha suksmavisaya vyakhyata

 

        Etaya = prin aceasta; eva = numai; savichara = samadhi cu reflectare; nirvichara = samadhi fără reflectare; cha = și; suksma = subtil; visaya = obiect; vyakhyata = explicat.

 

             Prin aceasta s-au explicat și SAVICHARA SAMADHI, NIRVICHARA SAMADHI și celelalte stadii mai subtile de SAMADHI.

 

        După nirvitarka mai există încă patru stadii și anume savichara, nirvichara, ananada și asmita. Cuvântul suksma visaya desemnează stadiile mai subtile de samadhi - ananda și asmita samadhi - în care obiectul fuziunii este beatitudinea și conștiința, respectiv. În samadhi de dinainte de savichara aspirantul este conștient de un obiect, de numele său, de forma și calitățile sale. Acestea trei alternează sau se percepe natura esențială a obiectului. În savichara întregul proces are loc prin intermediul reflecției: nu există nici o formă prezentă. Acest lucru e dificil de explicat. Trebuie să stați jos tăcuți și să meditați asupra lui Shiva sau a oricărui alt obiect. Concentrarea este sub formă de reflecție, nu există nici un cuvânt.

        Procesul de reflecție nu are limbaj în timp ce gândirea obișnuită (vitarka) întotdeauna amestecă și limbajul, de exemplu, când ne gândim la geografie, știință, religie, istorie, prezent sau viitor, noi folosim un anumit limbaj. Limbajul este prezent și în stările de savitarka și nirvitarka. Când gândul este golit de limbaj, el se numește vichara. În savichara există trei lucruri - timp, spațiu și idee. Există diferențe între Samkhya și yoga cu privire la meditație; în Samkhya nu există diferențe între stările de dharana (concentrare), dhyana (meditație) și samadhi. În Samkhya aspirantul devine conștient de nirakara (Brahman- Supremul Absolut ca fiind dezgolit (dezvelit) de orice calitate și de orice formă); el nu gândește despre un obiect în termenii înțelegerii normale, cum e cazul limbajului. El e conștient numai de forma viziunii. Este o sadhana (practică spirituală) superioară. În savichara mintea alternează între timp, spațiu și idee. Nu există fuziune. Există conștiința absolută pură a fiecăruia separat. Timpul, spațiul și ideea sunt numite vichara. Nu este gândire. Vichara este atunci când conștiința plutește fără a avea drept bază limbajul. Trebuie notat faptul că meditația asupra unei forme implică limbajul; chiar și focalizarea minții se bazează tot pe limbaj. Ființa poate transcende baza limbajului numai printr-o viziune.

        În ananda samadhi apare sentimentul de pace absolută și beatitudine absolută, dar această beatitudine nu e rezultatul experienței simțurilor. Când argumentarea specifică minții, sub forma limbajului (vitarka), a fost îndepărtată, se ajunge la savichara. Acesta e un plan profund de conștiință. În savichara conștiința e numită pratyabhijna, care înseamnă cunoaștere iluminată. Ea vă ghidează toate procesele din stările mai profunde de conștiință. În nirvichara spațiul, timpul și ideea sunt îndepărtate, dar dincolo de acestea rămâne ceva care e numit natura esențială a gândirii.

        În asmita conștiința e absolut pură, nu există nici un gând, nu există noțiunea timpului și spațiului și apare înțelegerea deplină sau realizarea esenței acelei noțiuni.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 45

 

       Sukshmavisayatvam chalingaparyavasanam

 

        Sukshmavisayatvam = stadiile subtile de samadhi; cha = și; alinga = prakriti; prayavasanam = extensie.

 

             Stadiile de SAMADHI referitoare la obiectele subtile (adică VITARKA, VICHARA, ANANDA și ASMITA SAMADHI) se extind până la ALINGA (indisolubilul).

 

        Domeniul experiențelor în ananda și asmita samadhi se extinde până la alinga. Alinga înseamnă ultima stare în care cele trei gunas (însușiri fundamentale) mai sunt amestecate în mod egal și complet una cu celelalte. Există patru stadii ale gunas-urilor, ultima numindu-se alinga. Ea nu are nici o marcă sau caracteristică care s-o diferențieze.

        Primul stadiu al gunas-urilor (însușiri fundamentale) este un stadiu particular numit specific. Al doilea stadiu este arhetip, sau non-specific. Al treilea este cu semn distinctiv, iar al patrulea este fără semn distinctiv. După meditația în savitarka, nirvitarka și asamprajnata, savichara, nirvichara și asamprajnata, ananda asamprajnata și asmita asamprajnata, începe nirbija samadhi. Până acum am discutat despre samadhi cu sămânță. Uneori el are o sămânță specifică, o bază specifică, cum ar fi Rama, Krishna sau Shiva. Cu cât mergeți mai departe apare arhetipul, care e universal, dincolo de care există o marcă, un semn distinctiv. Un simbol poate veni sub forma lui Christos, a unei cruci, a lui Shiva, a lui AUM, dar acesta va fi diferit de acela pe care l-ați văzut deja. Este numai cu semnul distinctiv. Conștiința vă apare atunci numai ca semn distinctiv. În al patrulea stadiu nu mai există semn distinctiv; aici nu mai puteți spune unde e conștiința. Aici există numai Conștiință, prin urmare alinga este cel de-al patrulea stadiu al celor trei gunas, sattva, rajas și tamas.

        În primul stadiu există combinația celor trei gunas (însușiri fundamentale). În al doilea stadiu sattva se dezvoltă, rajas și tamas devenind subordonate. În al treilea stadiu rămâne numai sattva iar în al patrulea stadiu sattva, rajas și tamas sunt în echilibru. Atunci când cele trei gunas sunt în echilibru, stadiul alinga a fost atins.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 46

 

       Ta eva sabijah samadhih

 

        Tah = acesta; eva = numai; sabijah = cu sămânță; samadhih = samadhi.

 

             Stadiile subtile care au fost explicate anterior constituie numai SAMADHI cu sămânță.

 

        Obiectul asupra căruia meditați este bija, sau sămânță. El formează baza sau suportul pentru conștiință. În cele din urmă, când conștiința devine concentrată sub forma acelei bija, acestea două devin una, precum sarea dizolvată în apă, și subiectivitatea minții dispare. Mintea se pierde în sămânță și vice-versa, dar dincolo de asta există un stadiu în care chiar și conștiința trebuie eliminată. Conștiința asmita este ultima, cea mai înaltă stare de conștiință. Aici conștiința nu e nici pierdută, dar nici obiectul conștiinței nu e pierdut, ci acestea două se găsesc într-o stare de interdependență una cu cealaltă. Nu există diferență. După aceasta, conștiința stării de asmita trebuie eliminată. În acest fel, atât conștiința cât și sămânța trebuie eliminate. Este la fel ca și cum am evapora apa dintr-un amestec de apă și sare. Este eliminat chiar procesul conștiinței, și acest lucru este foarte dificil într-adevăr.

        Intregul proces de la vitarka (primul stadiu al gunas-urilor) la asmita (simțul individualității) este sabija samadhi asamprajnata. Aici superconștiința are o bază pe care să stea. După aceasta este nirbija. Conștiința personală este săgeata care trece prin diferite planuri sau lokas. În fiecare loka (plan) avem savitarka și nirvitarka; adică întâi se dezvoltă pozitivul și apoi negativul. La început există un limbaj ca bază a conștiinței, apoi baza e sub formă de reflecție, și după asta este numai experiență. Nu mai există cuvânt, idee, nimic. Nu știți ce este; este numai conștiință. Trebuie notat faptul că există o diferență între samprajnata și sabija samadhi. Asamprajnata, nirbija și nirvikalpa sunt stadii diferite de samadhi. Ele nu trebuie confundate sau considerate ca fiind același lucru.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 47

 

       Nirvicharavaisharadyeadhyatmaprasadah

 

        Nirvichara = nirvichara samadhi; vaisharadye = după ce a devenit absolut expert; adhyatma = spiritual; prasadah = iluminare sau puritate.

 

       După ce s-a atins perfecțiunea în NIRVICHARA SAMADHI răsare lumina spirituală.

 

       Nirvichara samadhi este cea mai înaltă formă de superconștiință. Iluminarea spirituală e dobândită de minte în ultimele stadii ale lui nirvichara samadhi. După aceasta conștiința se sfârșește - funcționarea intelectuală încetează complet, iar o nouă conștiință se revelează aspirantului. Sub formă de povești s-a spus în multe puranas (străvechi culegeri de legende indiene) că după moartea lui jiva (fința umană încarnată), acesta e condus de diferiți purushas în diferite plane, lokas-uri sau lumi. Aici moarte înseamnă moartea intelectului și nu a corpului fizic.

        Există un stadiu în meditația spirituală în care conștiința, îmbibată și permeată de conștiința intelectuală, moare complet. În mod analog, conștiința intelectuală dă naștere la diferite feluri de conștiință. Acest stadiu e atins de ființele realizate, de cei care percep sinele. El este un instrument special, o formă specială de conștiință; aceste ființe sunt numite atmadrashta. Atunci când stadiul nirvichara este perfecționat, se naște un nou aspect al conștiinței. Aceia care practică dhyana (meditație) își dezvoltă un aspect diferit al conștiinței, despre care se spune că este umbra văzută în trataka (formă de practică yoga), atunci când nu mai există conștiința despre lume și despre sine însuși.

        Acea umbră, numită chhaya purusha, este ultima urmă a intelectului, ea fiind înlocuită din nou cu altceva. Cei care practică magia neagră nu pot ajunge mai departe de acest stadiu. Prin intermediul acestui stadiu ei realizează multe minuni. În mod analog, acei siddhas (adepți) care sunt înzestrați cu puteri psihice pot face minuni, dar ei ignoră fructele superioare ale existenței. Stadiul lor de conștiință este materializarea conștiinței sub forma unei umbre, în care principiul lui buddhi este eliminat.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 48

 

       Ritambhara tatra prajna

 

        Ritambhara = plin de experiență adevărată (justă); tatra = aici; prajna = conștiință cognitivă superioară.

 

             În NIRVICHARA SAMADHI superconștiința cognitivă (PRAJNA) devine plină de veritabila experiență cosmică (RITAMBHARA).

 

       Ritam și satyam sunt două cuvinte pe care se bazează întreaga structură a credinței hinduse. Credința oarbă și superstiția nu constituie baza filosofiei hinduse și a religiei - această bază este ritam și satyam. Filosofii hinduși consideră că această lume și creația sunt procese de evoluție, dar ei nu consideră că acest univers este numai o manifestare a naturii sau a materiei. Ei consideră că energia este cauza primară a Universului. Sat e mai subtil decât energia; sat înseamnă existență. El are două aspecte, numite ritam și satyam. Satyam este aspectul relativ al creației și ritam este aspectul absolut sau cosmic. Primul aspect e perceptibil de către simțuri și inteligibil de către minte; în el pot exista modificări. El este interdependent; ritam nu este așa; el este neschimbat. Acestea sunt cele două aspecte ale întregului univers. Lumea planetelor și a stelelor este satyam deoarece ea este relativă, dar absolutul, ritam e dincolo de energie și schimbare. Ritam este adevărul ultim de dincolo de materie și energie. După nirvichara, superconștiința aspirantului devine plină de ritam, cunoaștere absolută, în care simțurile nu lucrează. Este la fel cum sunetul nu se mai aude atunci când atinge o frecvență de vibrație foarte înaltă; atunci când lumina atinge o frecvență de vibrație foarte înaltă ea devine întuneric. Analog, atunci când experiența interioară atinge cea mai înaltă vibrație, ea apare ca fiind vid.

        Această stare particulară de vid, shunya, vibrează cu o frecvență foarte mare, devenind în acest fel nemișcată. Ea nu e văzută și se spune că e cosmică - ritam. Creația Universului a început cu ritam și satyam. În cele din urmă satyam a devenit o parte din ritam. În filosofia hindusă se consideră că creația este eternă - nu există nici creație, nici distrugere. Universul n-a fost creat niciodată. Energia și materia au existat în diferite forme și în urmă cu milioane de ani. Ele nu pot fi create. Nu există nici Creator, nici zi a creației, deoarece Universul nu poate apare din nimic, și cum poate fi, la urma urmei "nimic"? Cum poate da el naștere la ceva? Prin urmare, folosofia hindusă nu crede într-un Creator. Așa cum este fără început, Universul trebuie să fie și fără sfârșit. Materia și energia își vor schimba numele și formele, dar această lege cosmică poate fi înțeleasă numai prin intermediul conștiinței spirituale.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 49

 

       Shrutanumanaprajnabhyamanyavisya vishesarthatvat

 

        Shruta = auzit; anumana = inferență; prajnabhyam = din cele două tipuri de conștiință; anyavisaya = alt obiect; vishesarthatvat = deoarece are un obiect particular.

 

             Această cunoaștere (prin RITAMBHARA) e diferită de aceea dobândită din auzite (SHRUTA) sau prin inferență (ANUMANA), deoarece ea are un obiect special.

 

        Conștiința este de două tipuri - grosieră și subtilă. Cea grosieră depinde de simțuri pentru a dobândi cunoașterea; adică noi nu putem vedea sau auzi fără ochi sau urechi. Aceasta este tipul de cunoaștere shruta și anumana. La conștiința subtilă se poate ajunge în două feluri; există o cale directă, ca în Vedanta, cealaltă cale e indirectă. Auziți de atman de la guru (învățător spiritual) sau din scripturi. Shruta desemnează Vedele, deoarece ele sunt revelate. Prin intermediul lor noi cunoaștem ființa supremă și pe atman (Sinele Divin Suprem).

       Anumana este inferență. Noi putem avea cunoștințe despre lucruri imperceptible prin inferență. Prin inferență știm că această lume trebuie să aibă un creator. Inferența e bazată pe teologie, ontologie și cosmologie. Cunoașterea prin inferență și mărturie diferă de la individ la individ. Acesta este motivul pentru care există discordie între indivizi și națiuni, dar oamenii realizați nu diferă prin cunoștințele supreme. Senzațiile transmise prin indriyas (organele de simț) sunt diferite, dar cunoașterea supremă este una. Diferența între conștiința grosieră și cea subtilă este că ultima vede lucrurile direct așa cum sunt ele, în timp ce prima depinde de simțuri, mărturie și inferență. Cunoașterea bazată pe informație, fie de la o persoană, fie dintr-o carte, nu e suficientă. Aceasta e cunoaștere indirectă, un tip inferior de cunoaștere. Al doilea tip este cunoașterea directă. Ea nu e clasică, ci reală. Acela care a văzut sinele nu poate vorbi despre el, cu toate că are cunoașterea directă a lui atman, deoarece acesta nu e un subiect al vorbirii și al minții. Natura spirituală a conștiinței poate fi cunoscută numai prin experientă personală. Conștiința grosieră are două faze, indriyas sau simțurile, și buddhi (inteligența).

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 50

 

       Tajjah samskaroanyasamskarapratibandhi

 

        Tajjah = născut din aceasta; samskarah = conștiință dinamică; anya = a altuia; samskara = conștiință dinamică; pratibandhi = ceea ce preîntâmpină.

 

             Conștiința dinamică născută din acest SAMADHI depășește cu mult în elevare și anihilează celelalte SAMSKARAS-uri născute din stările inferioare.

 

       Samskara este o stare dinamică de conștiință care apare în învelișurile profunde ale seminței (bija) și care poate fi trezită în conștiință; de exemplu shivalinga este sămânța, sau un alt simbol. Samskara nu e o stare de conștiință adormită. Ea este o stare de conștiință dinamică. În stadiile superioare ale lui sabija samadhi, conștiința lui bija rămâne, dar conștiința altor obiecte este eliminată. Chiar și în viața obișnuită, atunci când un gând predomină în minte celelalte sunt subordonate lui. În mod analog, o samskara poate preveni sau preîntâmpina celelalte samskaras. Atunci când chitta (minte) e plină de conștiință exterioară, cum ar fi vederea, auzul, pipăitul, etc., aceasta este de asemenea o conștiință dinamică și trebuie să fie prevenită. Acest lucru e făcut prin pratyahara (retragerea simțurilor) și dharana (concentrare) ca și prin dhyana (meditație). Atunci când mintea nu se gândește la nimic sau nu e concentrată, apar multe gânduri. Acest lucru se întâmplă la stadiile inferioare ale lui sabija samadhi chiar. În această stare există viziuni ca și chitta vrittis (modificările minții). Când apare ritambhara prajna (conștiință cognitivă superioară), atunci s-a atins cea mai înaltă stare de sabija samadhi. Atunci celelalte samskaras (tendințe mentale) sunt nu numai prevenite, ci și eliminate.

        Cele trei stări, și anume concentrare, meditație și samadhi la un loc constituie samyama, care este controlul mental complet asupra conștiinței obiectului. În samyama celelalte stări de conștiință dispar, dar sămânța rămâne. Sămânța, cum ar fi shivalinga, mai este numită pratyaya. Ea este baza conștiinței. Acest lucru se întâmplă în asamprajnata în asmita. Din asmita, aspirantul plonjează în nirbija samadhi.

        Până acum, conștiința a pătruns din ce în ce mai adânc, dar nu a devenit una cu drashta (văzătorul). După sabija samadhi există oceanul numit identitate cu drashta. Aici trebuie reamintite două lucruri: în primul rând, trebuie să îndepărtăm credința greșită conform căreia calea spirituală e o cale scurtă. Aceasta e o greșeală a studenților entuziaști; ea trebuie îndreptată. În al doilea rând, trebuie să existe înțelegere clară, prin meditație, asupra formei concrete de conștiință. În momentul în care aspirantul a depășit sagunopasana (cu calități) el poate intra în nirgunopasana (concept care desemnează divinul din punctul de vedere a celor două aspecte ale sale: cu calități și fără calități) după ce a realizat ritambhara prajna. De exemplu, în cazul lui Ramana Maharishi, care era un mukta (eliberat spiritual) încă de la naștere. El nu a practicat sadhana (practica spirituală).

        Dar aceia care nu sunt dezvoltați spiritual, care n-au control, voluntar asupra funcțiilor lor mentale, trebuie întâi să practice sagunopasana. Conform cu yoga, întreaga încrengătură a upasana-ei e împărțită în două categorii, și anume - mijloace și țeluri. Meditația este mijlocul de a ajunge în samadhi, dharana (concentrarea) e mijlocul de a ajunge în dhyana (meditație), pratyahara (retragerea simțurilor) e mijlocul de a ajunge în dharana (concentrare); în variatele stări de samadhi, fiecare stare inferioară este mijlocul de a ajunge într-o stare superioară. Prin urmare toate aceste practici îndepărtează mai întâi anumite șabloane ale conștiinței și în cele din urmă duc dincolo de sfera lui prakriti.

 

Index termeni folosiți A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y  

 

CAP I SUTRA 51

 

       Tasyapi nirodhe sarvanirodhannirbijah samadhih

 

        Tasya = a acelora; api = de asemenea; nirodha = prin blocarea; sarva= toate; nirodhan = prin blocarea; nirbijah = fără sămânță; samadhih = samadhi.

 

             După blocarea chiar și a acelor SAMSKARAS datorate blocării tuturor CHITTA VRITTIS-urilor, se atinge SAMADHI fără sămânță.

 

        Sămânța are calitatea de a se înmulți. Ea trebuie arsă, astfel încât să nu se dividă și să nu încolțească. Chiar și această samskara care are forma lui purusha (Sinele Divin Absolut), lui Shiva, lui AUM, etc. trebuie eliminată. Pentru aceasta aveți nevoie de o conștiință specială, numită ritambhara prajna, care face toată treaba. Atunci când sămânța care constituie baza upasana-ei este distrusă există o altă conștiință, și până când această sămânță nu e eliminată, samadhi fără sămânță nu poate apare.

        În timp ce alte samskaras (tendințe mentale) se multiplică, ritambhara prajna (conștiință cognitivă superioară) dă naștere stării fără sămânță. A vedea, a auzi, a pipăi, etc. constituie semințe ale conștiinței. Chiar și studiul Yoga sutras-urilor e o samskara. Ea s-a multiplicat ca o sămânță și ajungeți să credeți că citiți Upanishadele, etc. Totuși, în stadiul final toate samskaras-urile (tendințe mentale) sunt eliminate prin ritambhara prajna (conștiință cognitivă superioară). Acest lucru se petrece deoarece hotarele intelectului sunt depășite și aspirantul atinge o stare de beatitudine. Forma a dispărut.

        Această stare de shunya (vid) nu e statică, ea e dinamică; ea este o statică transcendentală. Ea apare ca vid numai în aspectul dinamic. Starea ultimă este liniștită și totuși dinamică. Lumina lui purusha este aceea care iluminează întreaga conștiință. Acea lumină particulară care a luminat obiectele până acum a fost retrasă; acesta este unicul proces. Ea este retrasă din lumea exterioară și pătrunde în interior, iar în timp ce pătrunde în interior, ea luminează calea, ea luminează camerele interioare unde se găsesc vitarka (gîndire verbală), vichara (reflectarea intuitivă), ananda (beatitudine) și asmita (simțul individualității). Acest lucru este foarte dificil de explicat. Nu este posibil să se explice natura exactă a lui nirbija samadhi deoarece acela care o cunoaște nu o poate exprima sau ascunde.

 

Cap. I, sutra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Cap. I, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, (prefață, introducere, index termeni folosiți)

 

*

*       *